Dikastérium pre náuku viery publikovalo šokujúci list: Transsexuáli môžu byť krstnými rodičmi aj svedkami na svadbe, adoptované deti aktívnych homosexuálov majú nárok na krst -

Dikastérium pre náuku viery publikovalo šokujúci list: Transsexuáli môžu byť krstnými rodičmi aj svedkami na svadbe, adoptované deti aktívnych homosexuálov majú nárok na krst


8. novembra 2023
  Krátke správy

Kolieska liberálnej salámky v Cirkvi sa pomaly, ale neúprosne krájajú ďalej. Včera prišla ďalšia „šupa“, a to rovno medzi oči, ako sa hovorí. Pre katolíkov tzv. stredného prúdu bude zrejme čoraz obtiažnejšie obhajovať najnovší vývoj v Cirkvi. Zostáva však mocná zbraň, ktorá sa im osvedčila už v minulosti – zaťať zuby, tváriť sa, že sa nič nedeje, tvrdiť, že mohlo byť aj horšie, hľadať lupou pozitívne prvky za každú cenu a popierať všetko, čo povedali v minulosti.

Ilustračný obrázok, zdroj: flickr.com

Zdá sa, že súčasný Vatikán s nimi nemá zľutovanie a nedá im vydýchnuť. Tempo sa stále zrýchľuje a tak pamätníci a ctitelia Jána Pavla II., ktorí patrili pred 23 rokmi k šedivému priemeru a kvitovali s radosťou, že vtedajší pápež odišiel na protest proti prvému Dúhovému pochodu z Ríma, tvrdiac, že nebude v jednom meste s tými, čo urážajú Stvoriteľa, sú teraz (pokiaľ nezažili klimatickú a LGBT konverziu) považovaní pomaly za fašistických netvorov.

Najnovšie si Dikastérium pre náuku viery, na čele ktorého stojí kardinál Fernández, pripravilo pre veriacich pochúťku v podobe listu, ktorým odpovedalo na otázky brazílskeho biskupa José Negriho ohľadom zapojenia transsexuálov a aktívnych homosexuálov do diania okolo udeľovania sviatostí.

Jeho Excelenciu zaujímalo, ako sa má pristupovať k tzv. queer ľuďom pri slávení sviatostí. A dočkal sa veľmi prekvapivých odpovedí. Podľa kardinála Fernándeza, jeho dikastéria a aj pápeža Františka, ktorý list signoval 31. októbra, môžu byť transsexuáli a aktívni homosexuáli jednak krstnými rodičmi krsteného dieťaťa a tiež svedkami na svadbe!

Pre tých, čo im nedochádzajú súvislosti: inštitút krstného rodičovstva nie je zábavný rodinný či kamarátsky doplnok krstu, ale závažná úloha. V kresťanskom staroveku krstný rodič garantoval, že pokrstený bude dobrým kresťanom, dozeral na to, aby ním bol a v prípade potreby mu pomáhal vo viere vytrvať. To platí aj dnes. Krstný rodič v prípade úmrtia biologických rodičov dieťaťa, alebo ich odpadnutia od viery preberá zodpovednosť za jeho kresťanskú výchovu a snaží sa ju zachovať.

Netreba príliš mnoho logiky, aby sme sa spýtali: Ako môže aktívny homosexuál, žijúci v stave smrteľného hriechu a očividne pohŕdajúci Božími prikázaniami, byť dobrým garantom katolíckej viery a výchovy? Ako môže byť transsexuál, ktorý svojvoľne nakladá s Bohom stvorenou prirodzenosťou a porušuje tým Božie prikázania, dobrým krstným rodičom?

List dikastéria však ide ďalej. Uvádza, že krstnými rodičmi môžu byť aj dvaja homosexuáli žijúci v páre! Rovnako môžu byť svedkami na svadbe! Ako pár, ktorý svedčí inému, heterosexuálnemu páru!

A jedna rana nasleduje za druhou. Môže byť transsexuál pokrstený? Tu je odpoveď:

Transsexuál –, ktorý tiež podstúpil hormonálnu liečbu a operáciu zmeny pohlavia – môže byť pokrstený za rovnakých podmienok ako ostatní veriaci za predpokladu, že nenastanú situácie, v ktorých by hrozilo verejné pohoršenie alebo dezorientácia medzi veriacimi.

A teraz si držme klobúky: „To platí aj vtedy, ak existujú pochybnosti o objektívnej morálnej situácii daného človeka alebo o jeho subjektívnych predispozíciách k milosti.

Rozumieme dobre? Znamená to, že aj v prípade, že tento človek svojím životom tvrdošijne odporuje zásadám katolíckej morálky a Božích prikázaní?! Nič iné z toho nevychádza. Do Cirkvi môže byť teda prijatý ten, kto sa ani nezaviaže, aspoň pred krstom, že bude dodržiavať Božie prikázania a katolícku morálku! To je neuveriteľné!

A prečo to všetko? Lebo podľa listu „nikdy netreba zabúdať na aspekt bezpodmienečnej Božej lásky (Vskutku? Boh si nekladie žiadne podmienky? A načo potom dával prikázania?; pozn. aut.), ktorá je schopná uzavrieť neodvolateľnú zmluvu s hriešnikom, ktorá je vždy otvorená vývoju, ktorý je nepredvídateľný.

Skvelé. Dúfam, že túto metódu si osvoja aj zamestnávatelia. Prijmú na pozíciu niekoho, kto nevie danú prácu vykonávať a ostentatívne deklaruje, že sa to ani nechce naučiť, s víziou, že „vývoj je nepredvídateľný“ a raz sa možno súdruh rozhodne (za 10 alebo 20 rokov najlepšie) do práce sa dostaviť a začať pracovať.

A aby sme nepochybovali, ako to vlastne pápež, kardinál a dikastérium myslia, tak sa v liste rovno uvádza, že to platí aj vtedy, ak dotyčná osoba neprejaví úmysel „zlepšiť sa“! Pre tých, ktorým to pripadá neuveriteľné, je link tu:

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_20231031-documento-mons-negri.pdf

Tu je správa o liste z portálu Katholisch.de:

https://katholisch.de/artikel/48493-glaubensdikasterium-erlaubt-queere-taufpaten-und-trauzeugen

Samozrejme, dikastérium si ponechalo aj otvorené zadné dvierka, keby niekto kládol podobne nepríjemné otázky, aké boli uvedené vyššie. Riešenie kopíruje klasické zahmlievanie, aké sme videli už najmenej stokrát. Ohľadom krstného rodičovstva tzv. transrodových ľudí, sa uvádza:

Pastoračná obozretnosť preto velí, aby neboli povolené, ak hrozí škandál, neprípustná legitimácia alebo dezorientácia vo vzdelávacej sfére cirkevného spoločenstva.“

A to samozrejme hrozí v danom prípade vždy, už z princípu. Tak potom teda ako, môžu alebo nemôžu?

Samozrejme, že môžu. Toto sú len obligátne rituálne ubezpečenia veriacich, že všetko je pod pravovernou kontrolou. Keby sa niekto sťažoval, že je to škandál a porušenia cirkevnej morálky, tak mu zodpovední povedia: veď sme písali – len, keď nehrozí škandál…

Pokračujeme, dorazme to do konca. Portál Katholisch.de nemá zľutovania a informuje:

Podľa Dikastéria pre náuku viery skutočnosť, že dieťa má rodičov, ktorí žijú v páre rovnakého pohlavia, nerozhoduje o tom, či môže byť pokrstené, bez ohľadu na to, či k rodičom prišlo adopciou alebo iným spôsobom, ako je náhradné materstvo. Jediným predpokladom krstu je požiadavka, aby všetky deti, ktoré majú byť pokrstené, mali primeranú nádej, že budú vychovávané v katolíckom náboženstve.

S dvoma homosexuálmi ako rodičmi, ktorých celý život je popretím Božej vôle môže mať nešťastné dieťa „primeranú nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve“??? Pane, zmiluj sa nad nami!!!

Ešte v roku 2021 americká diecéza Marquette oficiálne vylúčila aktívne transrodových a homosexuálnych ľudí zo sviatostí krstu, svätého prijímania a birmovania, píše rozhorčene Katholisch.de. Prečo? No z logických dôvodov. Diecéza uviedla, že ľudia vo vzťahoch rovnakého pohlavia alebo v akýchkoľvek sexuálnych vzťahoch mimo manželstva nemôžu byť pokrstení, birmovaní ani prijatí do Cirkvi, „pokiaľ dotyčná osoba neučiní pokánie a neukončí vzťah“. Tak to Cirkev učila po stáročia!

Teraz je už situácia iná. Čítajme a učme sa:

Od roku 2019 existuje „dôverná poznámka o niektorých otázkach kánonického práva súvisiacich s transsexualizmom“ o tom, ako zaobchádzať s trans ľuďmi, ktorú Dikastérium viery vydáva iba na požiadanie a na základe pápežského tajomstva biskupom, ktorí sa na to pýtajú. Okrem iného sa už v nej uvádzalo, že trans ľudia môžu prijať krst a po zvážení sa ujať krstného rodičovstva. V posledných rokoch viaceré diecézy v Nemecku prispôsobili svoje cirkevné matričné systémy tak, aby mohli byť bez problémov evidované deti z queer vzťahov a transrodové osoby.

Čiže sa to robilo už pretým, ale s tajným pápežským odobrením.

Kdeže sú teraz tí katolíci tzv. stredného prúdu, tí rozumní, umiernení a slušní, čo tvrdili, že požehnávanie homo-párov v Cirkvi nikdy nebude? Kdeže sú tí, čo tvrdili, že rozvody nebudú akceptované? Alebo to vlastne nikdy nebolo? To už je zabudnuté, už je to preč? A ide sa veselo ďalej?

Nezabúdame. Máme dokonca od jedného otca biskupa čestné slovo, že na Slovensku sa nikdy homosexuálne páry požehnávať nebudú. No, veď uvidíme…

BM

Zdroj: Katholisch.de, titulný ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com

***

Portál Christianitas.sk svojim čitateľom odporúča:

Kniha Obraňujme vyšší zákon s podtitulom Hnutie LGBT a obrana kresťanskej morálky kolektívu autorov Americkej spoločnosti pre obranu Tradície, rodiny a vlastníctva (TFP) dáva čitateľovi jednoznačnú odpoveď na otázku: Prečo musíme odmietať „sobáše“ medzi ľuďmi rovnakého pohlavia ako aj požiadavky homosexuálnej loby?

K tejto obsahom pozoruhodnej knihe napísal príhovor otec arcibiskup Mons. Ján Orosch, z ktorého zacitujme: „Táto hlboká pravda, ktorá je uvedená v predstavovanej knihe o skutočnosti homosexuálnej revolúcie, pozorovateľnej na celom svete, dokonale ilustruje realitu vzbury hriechom poznačeného človeka, voči svojmu Stvoriteľovi.

A slová z recenzie doc. RNDr. Vladimíra Palka CSc.: Ak sa chcete zoznámiť s knihou, ktorá opisuje úspešnú históriu, taktiku a stratégiu hnutia, a vyzbrojuje čitateľa argumentačne do zápasu proti ideológii LGBT, potom odporúčam knihu „Obraňujme vyšší zákon“.

Uvedenú knihu si môžete objednať na adrese:

https://www.christianashop.sk/obranujme-vyssi-zakon/

V našom e-shope si však môžete objednať vo výraznej zľave aj ďalšie zaujímavé tituly – viac informácií na našej stránke christianashop.sk/.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Otec Kramara vyzýva kvôli Viganovi, aby všetci katolíci „priznali farbu“ či sú katolíkmi alebo nie. Myslí skutočne všetkých? A čo si pod „katolíkom“ vlastne predstavuje?

Britský hudobný skladateľ iniciuje petíciu laikov za zachovanie tradičnej latinskej sv. omše

Nigerijskí biskupi varujú pred dohodou s EÚ, lebo umožní presadiť LGBTQ agendu a potraty

Biskup Schneider v rozhovore o svojej novej knihe s názvom Uteč pred herézou: V Cirkvi dnes vládne modernizmus odsúdený pápežom Piom X.