Čo príde po revolúcii transgenderizmu -

Čo príde po revolúcii transgenderizmu

John Horvat II.
2. decembra 2021
  História  


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zdroj: wikimedia commons

Sexuálnu revolúciu treba chápať ako proces, inak ju nepochopíme. Tí, ktorí ju propagujú, sa nikdy neuspokoja s tým, čo už dosiahli. Vždy sa budú usilovať posúvať hranice k ďalšej a ďalšej aberácii. Málokto si však kladie otázku, čo bude tou ďalšou sexuálnou hranicou.

Nikoho by nemalo šokovať, čo bude nasledovať. Nič nemožno vylúčiť. Samozrejme, okrem pohlavnej zdržanlivosti a cudnosti. Tie sú jednoznačne považované za ľudsky nemožné napriek tomu, že boli praktizované po celé stáročia v dobách kresťanskej civilizácie.

Ako napreduje sexuálna revolúcia

Dve veci sú isté. Na nové správanie si zvykneme, lebo bude zavádzané postupne. Táto revolúcia napreduje iba do tej miery, do akej ju spoločnosť akceptuje. Darí sa jej tým, že likviduje odpor morálnych štruktúr, zvykov a praktík. Nakoniec pre každú novú fázu, ktorú dosiahne, zaistí ochranu zákona.

Keď jednu aberáciu spoločnosť akceptuje, každý si myslí, že proces už ďalej pokračovať nebude. Táto lož je však čoskoro demaskovaná, keď príde ďalšia fáza.

Transgender agenda – súčasná fáza

Zatiaľ poslednou fázou sexuálnej revolúcie je transgender agenda, ktorá sa začala presadzovať okamžite po zavedení „manželstva“ pre osoby rovnakého pohlavia.

Transgender agenda umožňuje ľuďom jedného pohlavia chirurgicky a chemicky sa zmrzačiť, aby navonok vyzerali ako druhé pohlavie. Umožňuje tiež ľuďom, aby sa identifikovali podľa bližšie neurčeného množstva imaginárnych „rodov“ vyjadrujúcich ich momentálny psychický stav. A napokon sa transgender aktivisti snažia prinútiť vládu, aby uznala, financovala a legálne chránila ich deklarovaný stav. Dokonca, aby hrozila trestmi tým, ktorí odmietnu akceptovať toto trápne divadlo.

Ako toto napredovanie transgenderu pokračuje, vyvstáva logická otázka: Čo príde po transgenderovej fáze? Jednou z nových praktík ukazujúcich sa na obzore (nie jedinou) sú zákonom chránené sexuálne zoskupenia.

Zdroj: Flickr

Konsenzuálne nemonogamné vzťahy

Americká psychologická asociácia (APA) nedávno vytvorila pracovnú skupinu na podporu toho, čo nazýva „konsenzuálne nemonogamné vzťahy“ (CNM). APA taktiež rozposiela petíciu, ktorej cieľom je zabezpečiť právne chránený triedny štatút pre jednotlivcov s viacerými sexuálnymi partnermi.

Pracovná skupina na facebookovej stránke svoju program neskrýva. Otvorene sa usiluje propagovať „povedomie o konsenzuálnej nemonogamii a inkluzívnosť rozmanitých prejavov intímnych vzťahov“. V príspevku je definované, že ide o „ľudí, ktorí praktizujú polyamóriu, otvorené vzťahy, anarchiu vzťahov a iné typy etických nemonogamných vzťahov“. Význam je jasný.

Táto budúca sexuálna hranica nie je nezávislá od súčasného úsilia LGBTQ+ o akceptáciu. Je súčasťou toho istého procesu. Preto projekt riadi Divízia sexuálnej orientácie a „rodovej diverzity“ APA. Tím s vyše 85 odborníkmi má rozpracovaných 12 iniciatív. Bude sa opierať o skúsenosti získané pri presadzovaní „rodovej diverzity“, ktorú rozšíri o sexuálne vzťahy s viacerými osobami, pre ktoré tiež bude chcieť zabezpečiť zákonnú ochranu.

Zmena parametrov „lásky“

Hľadanie lásky resp. sexuálnej intimity je ústrednou súčasťou životnej skúsenosti väčšiny ľudí,“ uvádza facebooková stránka pracovnej skupiny. „Nie všetci ľudia však majú možnosť žiť túto intimitu bez spoločenskej a medicínskej negatívnej stigmatizácie. Naša pracovná skupina sa snaží riešiť potreby ľudí, ktorí praktizujú konsenzuálnu nemonogamiu, vrátane ich prelínajúcich sa marginalizovaných identít.

Táto asociácia psychológov sa nevenuje liečbe chorôb, ale politike. Pri presadzovaní akceptácie akýchkoľvek konsenzuálnych nemonogamných vzťahov sa riadi rovnakou šablónou, aká bola použitá pri presadzovaní najprv voľnej lásky, potom homosexuálnej a neskôr transgenderovej fázy sexuálnej revolúcie.

V tomto prípade je starý binárny spôsob vnímania vzťahov už zastaraný. Právne uznanie sa už nepožaduje pre vzťahy medzi mužom alebo ženou ani dokonca medzi mužom a mužom. Teraz ide o vzťah medzi mužom, ženou, iným mužom a akýmkoľvek počtom ďalších osôb, ktoré chcú byť doň zahrnuté…

Zaradenie sexuálnych skupín do hlavného prúdu

Cieľom je začleniť akékoľvek sexuálne zoskupenie do hlavného prúdu. Pracovná skupina vypracuje informačné letáky, brožúry, zoznamy literatúry a odporúčania na terapiu. To, čo bolo kedysi považované za vážnu nezriadenosť a hriech, sa bude považovať za cestu „nájdenia lásky“.

Zlými teraz už nie sú tí, ktorí participujú na týchto vzťahoch, ale tí, ktorí nie sú dostatočne inkluzívni, aby ich akceptovali. Sociálnu stigmu, ktorá bola kedysi spojená s touto sexuálnou anarchiou, teraz dostávajú tí, ktorí ju odmietajú akceptovať ako normálnu.

Keďže konsenzuálne nemonogamné vzťahy sú ďalším významným krokom v tomto procese, pripravujú pôdu pre veci, ktoré sú oveľa horšie.

Zdroj: wikimedia commons

Cesta k nihilizmu

Toto je sexuálna anarchia.

Aby sme porozumeli sexuálnej revolúcii, musíme ju vnímať ako proces vedúci k anarchii a nihilizmu. Jej revolucionári budú vždy vyhľadávať stále anarchickejšie prejavy sexuality. Vždy sa budú snažiť ničím neobmedzovať nespútané vášne na ceste k sebazničeniu. Všetky tabu treba zrušiť. Každý musí akceptovať každý jeden spôsob správania a všetkým musí byť poskytnutá ochrana zákona.

Transgenderizmus a konsenzuálne nemonogamné vzťahy sú teda iba prechodnými fázami. Po nich budú nasledovať ďalšie morálne deviácie – incest, masochizmus, pedofília alebo iné praktiky, ktoré už existujú v strašidelných subkultúrach na odvrátenej, temnej strane sexuality.

Jediným efektívnym spôsobom boja proti sexuálnej revolúcii je kresťanská morálka. Iba Cirkev má morálne princípy, milosť a praktiky potrebné na prekonanie skazenosti, ktorá je dôsledkom padlej ľudskej prirodzenosti. Preto je kultúrna vojna taká dôležitá a nikdy sa v nej neslobodno vzdať.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!

Harrison Butker – športovec a tradičný katolík – predniesol reč, ktorá šokovala spohanštenú Ameriku

Možný zázrak v Lurdoch? Takmer úplne slepej žene sa vrátil zrak