Bl. Karol, Lenin a Fatima -

Bl. Karol, Lenin a Fatima


1. apríla 2022
  Krátke správy


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Bol to Taylor Marshall, kto si ako prvý všimol zaujímavý fenomén: v rokoch 1917/18 došlo k definitívnemu pádu posledného tradične katolíckeho impéria a zároveň vzniku prvého komunistického superimpéria.

Práve v roku 1917 došlo k zjaveniam vo Fatime, kedy Panna Mária varovala tri deti, že sa ľudstvo po stáročiach definitívne odvracia od svojho Stvoriteľa a vyberá si veľmi zlú cestu. V čase, keď v Portugalsku zaznievali tieto slová, prežívalo Habsburské impérium – vtedy oficiálne známe ako Rakúsko-Uhorsko – posledné mesiace svojej existencie. Na čele tohto 400-ročného posledného skutočného katolíckeho impéria bol zbožný cisár Karol, dnes známy ako blahoslavený Karol.

Ako posledné katolícke impérium hynulo, povstávalo impérium nové, na povrchu tohto sveta dosiaľ nevidené – komunistický Sovietsky Zväz. Na prelome októbra a novembra 1917 došlo v hlavnom meste Ruska, vtedy Petrohrade, k prevratu dnes známom ako „Októbrová revolúcia“. Prevrat uskutočnili červené gardy pod vedením Lenina, Trockého a Sverdlova.

Dnes už vieme, že satanské Marxovo učenie, ktorými sa títo revolucionári riadili a ktoré aplikovali, sa netýkali len politiky a ekonomiky. Marxizmus je prakoreňom dnešného liberalizmu s jeho homoagendou a transgender šialenosťami. Spája ich čarovné slovko „rovnoprávnosť“. Alebo, ako poznamenal Rod Dreher: „Len vymenili červenú vlajku za dúhovú.

V období rokov 1917/18 teda skončilo niečo staré, stáročné a nahradilo to niečo nové. Svet odvrhol Boha, čo azda reprezentovalo odvrhnutie posledného svätého kráľa zo vždy verného katolíckeho rodu Habsburgovcov a prijal bezbožný ateizmus, čo reprezentuje práve nečakaný vzostup boľševika Lenina. Ani sám Uľjanov (čo bolo Leninovo skutočné meno) nečakal, že sa revolučné tézy o ktorých sníval počas svojho dlhého exilu vo Švajčiarsku, naplnia ešte za jeho života. A do toho sa ešte zamotali udalosti vo Fatime, ktoré boli natoľko vplyvné, že sa nimi museli pápeži neustále zaoberať a vyjadrovať sa k nim. Ani súčasný nástupca sv. Petra sa Fatime nedokázal vyhnúť, aj keď to zjavne nebola jeho preferovaná „téma“.

Išlo teda nielen o čisto ľudské, ale aj metafyzické udalosti, ktoré definovali celé 20. storočie a začiatok 21. storočia. Ani pristátie človeka na Mesiaci na nás dnes nemá taký dopad ako tieto tri udalosti.

Dnes sa zdá, akoby bol proces naštartovaný v roku 1917 pred svojím vrcholom. Kresťanstvo je nekonečne ponižované, kým ateizmus vládne všade. Bl. Karola sme zo svojho stredu vyhnali a na jeho miesto sme si dosadili ukričaného Lenina.

Avšak sama Svätá Panna vo Fatime sľúbila, že nakoniec bude jej Nepoškvrnené Srdce triumfovať a svetu bude daný konečne mier. Inými slovami: ešte nie sme na konci dejín, ešte minimálne raz Boh zasiahne. Možno teda nadišiel čas vyhnať Lenina a pokorne požiadať o návrat blahoslaveného Habsburga.

MG

Titulný obrázok – facebook.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Kardinál Müller: Nemecká biskupská konferencia nemá žiadnu právomoc na odtrhnutie svojich diecéz od jednoty s pápežom a katolíckou Cirkvou

Najväčšia hrozba pre svetový mier

Škandál okolo blasfemickej hry „Ježiš z Montrealu“ sa stupňuje

Británia čelí škandálu: Stovky moslimov falošne konvertovali na kresťanstvo, aby ich nemohli vyhostiť. V súkromí sú naďalej moslimami