Arcibiskup Hector Aguer kritizuje systém biskupských konferencií -

Arcibiskup Hector Aguer kritizuje systém biskupských konferencií


27. apríla 2022
  Krátke správy  


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Arcibiskup Hector Aguer, emeritný metropolita z La Platy v Argentíne, vyzýva na zmenu modelu biskupskej kolegiality v Cirkvi. Podľa jeho názoru dnes majú biskupské konferencie, ktoré sa podobajú na politické orgány, priveľkú moc. Je podľa neho potrebné vrátiť sa k osobnej zodpovednosti jednotlivých biskupov a zároveň posilniť úlohu metropolitov. Ide o model známy z histórie Cirkvi, o ktorom sa arcibiskup domnieva, že by fungoval oveľa lepšie. Svoj článok uverejnil na blogu Rorate Caeli.

Podľa jeho názoru sa biskupské konferencie stali svojráznymi parlamentmi biskupov, kde sa stretávajú rôzne frakcie, vzniká väčšina a menšina a o všetkom sa rozhoduje hlasovaním. Okrem toho sú biskupi na dôchodku vylúčení z hlasovania. To so sebou prináša obrovské ťažkosti: vedie to napríklad k prevládajúcej tendencii v episkopáte podporovať príliš svetskú autoritu. Niektorí biskupi sú jednoducho príliš závislí na štáte, aby sa postavili týmto trendom. Situáciu potom sťažuje tendencia prezentovať sa jednotne – teda dohodnúť sa na stanovisku všetkých biskupov. Tým vzniká tlak na tých, ktorí nesúhlasia, aby sa prispôsobili.

Podľa argentínskeho hierarchu sa stáva, že vedenie episkopátu začne konať diktátorským spôsobom a dusí slobodu jednotlivých biskupov. Prejavuje sa to napríklad v kľúčových oblastiach, akými sú liturgia alebo príprava nových kňazov. Podľa jeho názoru by na tieto otázky mal dohliadať sám biskup, a nie biskupská konferencia.

Problém je o to väčší, že okrem národných biskupských konferencií existujú aj iné politické orgány, akými sú regionálne a kontinentálne biskupské konferencie.

Podľa názoru arcibiskupa Aguera je dnes tento problém obzvlášť jasne ilustrovaný patológiou prílišnej moci biskupskej konferencie zo strany Nemeckej biskupskej konferencie, ktorá by podľa jeho názoru mala byť napomenutá Svätou stolicou.

Hierarcha sa domnieva, že všetky tieto problémy naznačujú potrebu vyvinúť nový model kolegiality. Je potrebné odvolávať sa na históriu Cirkvi. Ide o to, aby sa znovu vybudovali cirkevné provincie, ktorým predsedali metropoliti. V tomto rámci budú môcť jednotliví biskupi slobodne konať; bude dokonca možné, píše arcibiskup Aguer, hľadať skutočnú synodalitu, nie metaforickú alebo diskurzívnu synodalitu. Podľa arcibiskupa by takéto riešenie eliminovalo hrozbu infiltrácie sekulárnych politických systémov do Cirkvi.

BM

Zdroj: rorate-caeli.blogspot.com, PCH24, titulný obrázok – flickr.com

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

Taliansky historik a profesor, Roberto de Mattei prináša v knihe Druhý vatikánsky koncil. Doposiaľ nenapísané dejiny, ucelený pohľad na udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila život v katolíckej Cirkvi v druhej polovici 20. storočia a nemalou mierou naň vplýva i dnes.

Záujemcovia si môžu túto vysokohodnotnú knihu objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/druhy-vatikansky-koncil-doposial-nenapisane-dejiny/

***


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Násilie, voľby a demokracia. Skutočne to k sebe nepasuje? Dejiny hovoria niečo iné…

Recenzia knihy Roberta kardinála Saraha – Katechizmus duchovného života

Kardinál Ladaria, bývalý prefekt Dikastéria pre náuku viery, zrušil účasť na októbrovej Synode. Šíria sa špekulácie o príčine jeho rozhodnutia

National Geographic: „Exorcizmus je skutočný fenomén“