Osem argumentov proti gender ideológii alebo prečo sme povinní odmietnuť túto ideológiu -

Osem argumentov proti gender ideológii alebo prečo sme povinní odmietnuť túto ideológiu

Marcin Jendrzejczak
1. decembra 2021
  Politika  


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zdroj: wikimedia commons

Hoci sa ľavica usiluje dať genderizmu zdanie vedeckosti, v skutočnosti máme do činenia s falošnou ideológiou. Pre jej zavrhnutie hovoria mnohé argumenty – teologické, ale aj tie čisto racionálne. V nasledujúcom texte vám prinášame osem konkrétnych argumentov proti rodovej ideológii.

1) Rodová ideológia je v protiklade s vôľou Stvoriteľa. Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Ako čítame v knihe Genezis: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1,27). Tieto slová potvrdil Pán Ježiš: „Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu“ (Mk 10,6).

2) Katolícka Cirkev jednoznačne odsudzuje rodovú ideológiu. Benedikt XVI. vo Vatikáne počas stretnutia s kardinálmi a zamestnancami Rímskej kúrie v decembri 2012 povedal, že: „Človek spochybňuje svoju prirodzenosť. Už je len duchom a vôľou. Je dobré, že odsudzujeme manipuláciu s prírodou a so životným prostredím, ale, žiaľ, ostávame slepí, keď je reč o mužovi, o žene a o ľudskom živote. Je to zásadný rozpor, ktorý treba vyriešiť! Človek jestvuje už iba ako abstraktná bytosť, ktorá si volí čosi ako svoju prirodzenosť.

Mužskosť a ženskosť sú spochybňované ako vzájomne sa dopĺňajúce formy ľudskej osoby, ktorá je výsledkom stvorenia. (…). Tam, kde sloboda byť kreatívny sa stáva slobodou typu „urob sa sám“, nevyhnutne dochádza k popieraniu Stvoriteľa, a v konečnom dôsledku aj k strate dôstojnosti človeka ako Božieho stvorenia, ako Božieho obrazu v samotnom jadre jeho bytia“ (http://w2.vatican.va).

3) Istanbulský dohovor ako typický dokument ovplyvnený genderizmom obsahuje výzvy na boj proti tradícii. Podľa článku 12, ods. 5 tohto dohovoru: „Zmluvné strany zabezpečia, aby kultúra, zvyk, náboženstvo, tradícia alebo takzvaná „česť“ neboli považované za ospravedlnenie akýchkoľvek násilných činov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.“ Okrem toho podľa článku 12, ods. 1: „Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia za účelom podpory zmien v spoločenských a kultúrnych modeloch správania sa žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky, zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereotypných roliach žien a mužov.

4) Ideológovia genderizmu popierajú komplementaritu pohlaví, čiže ich vzájomné dopĺňanie sa. Vedci z University of Pennsylvania v roku 2013 zistili, že ženský mozog má viac neuronálnych spojení medzi ľavou a pravou hemisférou. Na druhej strane u mužov je najviac spojení medzi prednou a zadnou časťou mozgu. Tieto rozdielnosti dokážu vysvetliť, prečo majú ženy lepšie vyvinutú schopnosť tzv. „multitaskingu“, vďaka ktorej lepšie dokážu rozdeliť svoju pozornosť, a tiež prečo sa muži dokážu lepšie sústrediť „len“ na jednu úlohu.

Tieto štúdie síce vyvolávajú určité kontroverzie, avšak nie sú ničím novým. Už v knihe Brain sex autori Anne Moirová a David Jessel (1992) dokázali, že pohlavné hormóny majú vplyv na vývoj mozgu počas vývinu plodu. Výsledkom sú odlišné schopnosti, zručnosti a taktiež rozdielnosti vo vnímaní sveta mužmi a ženami.

5) Rodová ideológia je založená na negácii objektívnej pravdy o biologickom pohlaví človeka. Jej stúpenci chcú, aby človek sám mohol rozhodovať o svojom pohlaví, bez ohľadu na objektívnu realitu. Ak sa však muž môže považovať za ženu alebo žena za muža, prečo by sa nemohli považovať za predstaviteľov nejakého ďalšieho vymysleného pohlavia? Veď na realite aj tak nezáleží. Pod vplyvom genderizmu v roku 2014 Facebook ponúkol až 56 možností, z ktorých si človek môže vybrať svoje pohlavie.

6) Rodová ideológia vedie k absurditám a porušovaniu ľudskej dôstojnosti. To sa deje aj vtedy, keď napríklad muž, ktorý sa cíti byť ženou, chce používať dámske toalety, šatne, izby v nemocniciach alebo vo väzniciach. To nie je výmysel! V Spojených štátoch sa na konci funkčného obdobia prezidenta Baracka Obamu široko diskutovalo o tzv. transgender toaletách.

7) Negovanie tradične chápaných vzťahov medzi mužmi a ženami súvisí s rodovou ideológiou a je zamerané na ničenie rodiny ako inštitúcie otvorenej pre potomstvo. To zasa môže len ďalej zhoršiť dramatickú demografickú situáciu.

8) Rodoví ideológovia sa neštítia indoktrinovať a morálne kaziť deti. Niet sa čo čudovať. Na stvorenie „nového človeka“ treba najprv vytrhnúť „starého“ človeka z tradičnej rodiny, pretože inak by boli deti vychované v súlade s tradičnými pravidlami, ktoré im dali rodičia. A to predsa nemôžu dopustiť.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Benno z Meissenu, biskup a apoštol polabských Srbov

Duch Svätý nás posilňuje a teší

Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť