Video - - Strana 3

Video

Rozhovor s V. Palkom: Viac treba poslúchať Boha ako ľudí, kresťanskí demokrati to žiaľ obrátili naopak

Prvá časť veľkého rozhovoru s bývalým ministrom vnútra Vladimírom Palkom sa dotýka témy kresťanskej demokracie a jej úpadku, neschopnosti efektívne bojovať s kultúrnou revolúciou. Pýtali sme sa aj na...

PODCAST / Od presadzovania tézy „každý si môže robiť čo chce“, až k modernému ateizmu

Grzegorz Kucharczyk

Intelektuálny ateizmus, nesúci sa v znamení zámerného odmietania Boha má svoje jednoznačné obmedzenia a veľmi svojvoľný charakter. Podľa arcibiskupa Fultona Sheena, „len ľudia dobrej vôle sa môžu stať Božími...

PODCAST / Najdôležitejšia sviatosť v hierarchii sviatostí

Jozef Duháček

PODCAST / Halík kontra Duka

Mário Vadás

Biskup Schneider sa prihovára Slovákom: ctite si Eucharistiu!

biskup Athanasius Schneider

Biskup Athanasius Schneider sa prihovára nášmu národu v našom rodnom jazyku! Povzbudzuje nás k vernosti, láske a úcte k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. „Títo malí milovníci a ochrancovia Eucharistie obnovia...

Gender – nástroj neoľavicovej revolúcie

Nadácia Slovakia Christiana usporiadala dňa 26.10.2017 prednášku na tému Gender. Prednášal prof. Pawel Bortkiewicz TChr.

Dôkazy pravosti fatimských zjavení – konferencia ,,Fatima – posolstvo tragédie či nádeje?“

Nadácia Slovakia Christiana usporiadala dňa 20.01.2018 konferenciu s názvom ,,Fatima – posolstvo tragédie či nádeje?“ Na tému ,,Dôkazy pravosti fatimských zjavení“ prednášal PhDr. Radomír Malý.

Architektúra chrámu Notre – Dame v Paríži

Nelson Fragelli prednáša o katedrále Notre – Dame v Paríži. Rozbor architektúry a histórie stavby, ktorú v apríli 2019 zasiahol ničivý požiar.

Profesor de Mattei: Je tu určitá analógia medzi ZSSR a EÚ

Profesor Roberto de Mattei odpovedá na otázky týkajúce sa charakteru Európskej únie a vývoja v Cirkvi v kontexte II. vatikánskeho koncilu. Rozhovor bol poskytnutý pre portál Christianitas.sk v Bratislave...