Pavol Hudák pre Fatima TV: „Týmto si poškodíme celé generácie slovenskej mládeže. Neberme deťom nevinnosť“ -

Pavol Hudák pre Fatima TV: „Týmto si poškodíme celé generácie slovenskej mládeže. Neberme deťom nevinnosť“

Anna Kulanová
17. mája 2023
  Video  

V dnešnom videorozhovore na Fatima TV sa zoznámite s názormi a postojmi Pavla Hudáka, ktorý dlhodobo pracuje s mladými ľuďmi, venuje sa ich vzťahovým problémom a osobnému rozvoju. Kolegyňa Anna Kulanová sa ho spýtala tiež na novú učebnicu sexuálnej a vzťahovej výchovy, ktorá sa už (!) používa na niektorých slovenských školách, a odpovedal nasledovne:

Poškodíme si celé generácie slovenskej mládeže a neviem, ako im potom pomôžeme sa z toho dostať… depresie, sebapoškodzovanie, pocity straty sebaúcty, straty vlastnej identity. Pripadá mi to ako nácvik sebauspokojovania, prebúdzania túžby po sebauspokojovaní. Veď tí mladí v tomto veku (10 – 15 rokov) nie sú zrelí, aby rozhodovali o sexuálnom živote. Mladí sa cítia zrelí, lebo sú nezrelí. Ponúknuť deťom žiť neviazaný sexuálny život, to vedie k strate sebahodnoty. Tí ľudia potom často musia prežívať v srdci neistotu. Neberme deťom nevinnosť.“ A v odpovedi pokračoval: „Píše sa tam, že keď niekto žije intímne a nemá vzťah s tým človekom, tak má rozmýšľať, ako vybudovať dôveru. Ale veď intímny vzťah by sa nemal žiť len tak sexuálne, začať sexuálne, lebo to je postavené na hlavu, nevidím v tom zdravý rozum.

Okrem uvedeného rozhovoru si budete môcť vypočuť aj dojímavý príbeh mladej Slovenky, ktorá sa rozhodla vybrať si „radšej smrť, ako hriech“. Viac už vo videu na Fatima TV.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní

Na slovíčko s Michaelom Mattom a Johnom-Henrym Westenom