Žiadny pápež nemá kompetencie zmeniť zjavené Božie prikázania a základy katolíckej morálky, tobôž biskupské konferencie. Sú to činy namierené proti Cirkvi! -

Žiadny pápež nemá kompetencie zmeniť zjavené Božie prikázania a základy katolíckej morálky, tobôž biskupské konferencie. Sú to činy namierené proti Cirkvi!

Anna Kulanová
20. júna 2023
  Video  

V dnešnej prvej časti dvojdielneho rozhovoru s vdp. Štefanom Mordelom s názvom Synoda o synodalite sa otec Mordel zamýšľa nad tým, čo nemôže, na čo nemá právomoc ani pápež či biskupi – právomoc meniť, či dokonca zrušiť Božie prikázania. Citujme slová kardinála G. Müllera, ktoré síce v tejto podobe nezaznejú vo videu, ale ich priama súvislosť je zrejmá: „… ide o jasnú herézu, nie je v kompetencii žiadneho pápeža meniť Zjavenie a základy kresťanskej a katolíckej morálky, najmenej tak môže urobiť biskupská konferencia. Ide o činy namierené proti Cirkvi.“ Sú totiž iba strážcami pokladu viery, ktorý im Kristus zveril. Preto hlasovanie delegátov na synode je nielen škandalózne, ale naznačuje aj úplnú stratu viery a kresťanského zmýšľania. To, že v Nemecku hlasovalo 81 % biskupov za to, aby homosexuálne páry boli požehnávané, je zároveň prejavom úplnej straty zmyslu pre vieru.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu