Evolúcia -

Evolúcia

Pôvod druhov

Jozef Duháček

Bude to pre vás možno prekvapením, ale otázka pôvodu druhov je filozofická. Drvivá väčšina prírodovedcov, ktorí sa k otázke vzniku druhov, zväčša v snahe obhájiť evolučnú teóriu vyjadrujú, si tento podstatný...

Ako sa dokazuje evolúcia

Jozef Duháček

Tento text sa inšpiroval sériou článkov J. Horníka, ktoré boli publikované v časopise Distance v rokoch 2001 až 2002 a v ktorých sa autor zamýšľal ani nie tak nad...

Fikcia miliónov rokov. Rozhovor s vedcom, profesorom Guyom Berthaultom aj o evolúcii

Evolucionisti hovoria o procesoch trvajúcich milióny rokov. Svoje teórie dokazujú pomocou analýz založených na určovaní veku fosílií nachádzajúcich sa v po sebe nasledujúcich geologických vrstvách, pričom každej z nich...

Evolúcia smerujúca k zničeniu človeka, II. časť

Luis Dufaur

pokračovanie I. časti Darwinov učeník – Marx Darwinov tzv. vedecký evolucionizmus vytvoril priaznivé podmienky pre rozvoj spoločenského evolucionizmu, ktorého jedným z hlavných ideológov bol Karl Marx. Na zdôvodnenie svojich...

Evolúcia smeruje k zničeniu človeka. V Cirkvi našiel evolucionizmus mimoriadne úrodnú pôdu v trende zvanom modernizmus

Luis Dufaur

Darwinove teórie popierajúce existenciu Boha a podkopávajúce prirodzený poriadok predstavujú súhlas s „kultúrou smrti“, ktorá je totožná so zničením človeka. Charles Darwin (1809-1882) sa narodil v zámožnej anglickej rodine. Vyštudoval...

Prečo veriaci ľudia nefandia darwinizmu

Vladislav Běhal

pokračovanie II. časti Je fakt, že väčšinu významných miest na univerzitách v USA aj Európe ovládajú darwinisti. Napriek tomu, že sú zástancovia ID v USA vystavovaní zo strany darwinistov veľmi brutálnym...

„Náhoda“ a milióny rokov slúžia darwinistom ako deus ex machina

Vladislav Běhal

pokračovanie I. časti Napriek všetkej snahe darwinistov, nebol zistený vznik žiadneho nového druhu, a to ani u mikroorganizmov, ktoré majú generačnú dobu niekoľko desiatok minút a môžu si navzájom odovzdávať genetický materiál....

Ján Pavol II.: Konečný súd o evolúcii nie je v kompetencii prírodovedy

Jozef Duháček

V otázkach biologickej evolúcie má dnešné magistérium Katolíckej cirkvi i niektorí tomistickí filozofi a teológovia tendenciu zaujať postoj niekde v strede. Na jednej strane pripúšťajú, že široká škála biologických javov dovoľuje...

Inteligentný Boží plán alebo darwinizmus? Podvody darwinistov

Vladislav Běhal

„Môžem veriť v zázraky, ale nie v nepravdepodobné veci.“ – G. K. Chesterton Darwinovu teóriu o vzniku druhov náhodnými mutáciami genómu (genetického materiálu) živých organizmov, veľké percento prírodovedcov prijíma, a darwinisti ju prehlasujú...

Evolúcia

Vznikli sme z opice?

Mons. Ernesto Ruffini

Metafyzické argumenty, ktoré predložíme, budú stručné, ale dúfame, že z večnej filozofie načerpáme dostatok na to, aby sme nesporne potvrdili platnosť nasledujúceho tvrdenia: Telo prvého človeka nemohlo vzniknúť plodením; vzniklo...