Homosexuálna agenda je nekompatibilná s africkou mentalitou a hodnotovým systémom -

Homosexuálna agenda je nekompatibilná s africkou mentalitou a hodnotovým systémom

Branislav Krasnovský
24. marca 2023
  Politika  

Afričania napriek nátlaku Západu odmietajú homosexualitu

Brusel a liberálni tolerantní aktivisti vyjadrujú v posledných mesiacoch značné zdesenie nad tým, čo sa deje v Afrike. Teraz nejde len o to, že z globálnopolitického hľadiska sa v Afrike postupne oslabuje vplyv USA a Európskej únie a rastie vplyv Číny a Ruska, ale tiež o to, že Afričania unisono odmietajú homosexuálnu a transgender agendu.

Ukazuje sa, že napriek všetkým demokratickým odporúčaniam, tolerantnej, otvorenej a ekologicko-transgender homosexuánej ofenzívy lásky zo strany USA a Európskej únie Afričania stále odmietajú vo väčšine afrických krajín homosexuálnu a transgender ideológiu. Prečo tak činia, je pre sympatizantov LGBTQ+ agendy samozrejme záhadou a utiekajú sa k tomu, že ide o mystérium zla.

Afričania dokonca odmietajú transgenderovú a homosexuálnu agendu rovnako zanovito, ako svojho času odmietali kolonializmus, ktorý Anglosasi a Francúzi kedysi prinášali zaostalým africkým národom samozrejme (podľa predstáv kolonizátorov) len pre dobro týchto národov.

Aj keď sa počet Afričanov, ktorí si ešte kolonializmus ešte živo pamätajú, každoročne znižuje a títo Afričania patria skôr ku staršej generácii, v Afrike je kolonializmus stále hodnotený negatívne, napriek jeho nenápadnému a sústavnému bagatelizovaniu zo strany kolonizátorov. Toto obdobie vníma vníma drvivá väčšina Afričanov veľmi negatívne a rovnako negatívne vnímajú aj Západom presadzovanú homosexuálnu a transgenderovú politiku.

Tzv. antigay zástava – stretnúť sa s ňou možno na protestoch proti LGBTQ+
zdroj: wikimedia commons

Homosexualita sa prieči africkým tradíciám a hodnotám

V africkej spoločnosti prevládajú hlasy, podľa ktorých je minimálne nekorektné vnucovať africkým spoločenstvám modely života úplne cudzie africkej tradícii. Afričania totiž napriek všetkým snahám rôznych európskych a severoamerických nadácií upravovať hodnotový rebríček africkej spoločnosti, stále považujú za prvoradú a posvätnú povinnosť každého muža a ženy rodiť a vychovávať deti. V africkom svete platí, že sa musí dosiahnuť, aby sa vývojová generačná línia nikdy neprerušila, pretože od toho závisí prežitie afrických komunít.

V posledných desaťročiach niekoľko afrických štátov pod tlakom Západu dekriminalizovalo homosexualitu. Vzťahy rovnakého pohlavia sú však stále zakázané v 32 z 54 afrických krajín. V severoafrických krajinách, ktoré prijali islamské právo (Mauretánia, Nigéria, Somálsko a Sudán) sa dokonca homosexualita trestá smrťou a transgender aktivity brutálnym a rýchlym lynčom.

V niektorých afrických krajinách však samozrejme časť politických elít, prepojených s rôznymi euroatlantickými občianskymi nadáciami, presadzuje skryte homosexuálnu agendu. Sú však v afrických krajinách nesmierne opatrní, pretože väčšina domáceho obyvateľstva nielenže nesúhlasí s homosexuálnymi a transgenderovými vzťahmi, ale ich ani netolerujú. Homosexuálne prejavy a aktivity na verejnosti väčšinu domorodých obyvateľov rozhorčujú a presadzovanie homosexuálnej agendy môže veľmi ľahko priviesť Afričanov k násilným akciám.

Aj mnohí tolerantní Afričania, ktorý by aj boli ochotní akceptovať povedzme čiastočnú dekriminalizáciu homosexuálnych vzťahov reaguje veľmi rozhodne proti homosexuálom a LGBTQ+ agende v prípade, ak sa objavia snahy presadzovať LGBTQ+ agendu v školách alebo v médiách.

Prozápadní africkí politici sú si vedomí skutočnosti, že výbuch ľudového hnevu môže v Afrike nadobudnúť veľmi nebezpečné rozmery a tak stále odolávajú naliehaniam zo strany Američanov či EÚ proces pretláčania LGBTQ+ agendy v Afrike urýchliť.

Možno ich pochopiť, je totiž lepšie byť predsa živý a plniť príkazy globalistických kruhov Západu len čiastočne a postupne, ako plniť servilne ich príkazy v plnej miere a riskovať tak veľké problémy počas spontánneho výbuchu hnevu ozbrojených ľudových más.

Okrem toho – väčšina afrických politických lídrov je na rozdiel od súčasných európskych politických elít skutočne bystrá a vzdelaná, študovali častokrát na prestížnych svetových univerzitách a dokázali – na rozdiel od niektorých nemenovaných slovenských politikov – aj napísať zmysluplnú diplomovú prácu, či dokonca vedia aj vysvetliť, čo je to sadzba DPH. A keďže teda možno afrických politikov vo všeobecnosti považovať za inteligentných, tí z histórie vedia, ako sa dokážu Američania správať ku svojim spojencom, ktorých už nepotrebujú – spomeňme si na popravu Saddáma Husajna, pokus o prevrat voči Erdoganovi v Turecku, či odstránenie Manuela Noriegu v Paname.

Tanzánia, Keňa a Uganda povedali rázne dosť homosexuálnej agende

A tak napriek tomu, že sa to USA a EÚ nepáči, vo februári 2023 v Tanzánii prijali nielen vládne nariadenie, na základe ktorého boli zo všetkých škôl a školských knižníc odstránené knihy zo série Denník slabého dieťaťa, ale dokonca zakázali ich predaj v kníhkupectvách, pretože tieto knihy, ktoré vznikli z podporou EÚ a USA, prezentovali transgender, gayov, bisexuálov ako pozitívum.

Ale EÚ či USA nadácie sa snažia aj naďalej pokračovať vo svojej LGBTQ+ agende. Najvyšší súd v Keni vo februári 2023 prijal zákon, ktorý by umožnil homosexuálom vytvárať oficiálne združenia a lobistické skupiny, napriek tomu, že homosexualita je v krajine nezákonná. Proti vystúpila väčšina členov kenského parlamentu, všetci členovia vlády ako aj drvivá väčšina náboženských zoskupení v krajine. Všetci rozhodnutie kenského Najvyššieho súdu správne interpretovali ako prvý krok k tomu, aby sa v krajine v blízkej budúcnosti presadili aj manželstvá osôb rovnakého pohlavia.

Do ulíc vyšiel dav a ako býva zvykom pri demonštráciách v Afrike, strieľalo sa do vzduchu z pištolí a samopalov, mávalo sa mačetami, takže prívrženci prozápadných tolerantných zoskupení rýchlo zmenili svoj názor. Následne prezident Kene William Ruto slávnostne prisľúbil, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia nebudú v Keni nikdy povolené, pretože sa to prieči kultúrnemu a náboženskému presvedčeniu obyvateľstva krajiny. A minister školstva Ezekiel Machogu (kresťan) začal krížové ťaženie proti infiltrácii LGBTQ+ propagandy do školských osnov.

Americký veľvyslanec v USA vyjadril po porážke v Keni svoju túžbu stretnúť sa s vyplašenou homosexuálnou a LGBTQ+ komunitou v krajine a vyjadriť im svoju podporu, a prisľúbil, že USA budú pokračovať v ochrane LGBTQ+ komunity pred diskrimináciou, násilím a budú dôsledne brániť ich ľudské práva a rovnosť.

Ruské veľvyslanectvo takisto reagovalo na situáciu v krajine a vyjadrilo plnú podporu kenskej vláde, pričom zverejnilo citáty ruského prezidenta Putina: „Pokiaľ budem prezidentom v Rusku, budú existovať iba pojmy otec a mama a budem neustále chrániť tradičné hodnoty, pretože v opačnom prípade čaká ľudstvo zánik.“

Ugandský prezident Yoweri Museveni, veľký odporca LGBTQ+ agendy
zdroj: wikimedia commons

Američania a EÚ momentálne vyjadrujú svoje znepokojenie aj z vývoja situácie v Ugande, kde sú rovnako ako v Keni homosexuálne vzťahy postavené mimo zákon a od februára 2023 polícia robí cielene záťahy voči LGBTQ+ komunitám. Parlament nariadil vyšetrovanie organizácií, ktoré sa snažia presadzovať propagáciu homosexuality v školstve a takisto sa pripravuje prijatie tvrdších zákonov voči LGBTQ+ aktivitám a ich propagácii. Na základe tohto zákona hrozí členom LGBTQ+ komunít až 10 rokov straty slobody v prípade propagácie homosexuálnej agendy alebo homosexuálneho spôsobu života.

Arcibiskup Anglikánskej cirkvi v Ugande, Stephen Kaziimba, si zároveň vyslúžil kritiku ústrednej Anglikánskej cirkvi v Spojenom kráľovstve, pretože odmietol rozhodnutie Anglikánskej cirkvi požehnávať zväzky osôb rovnakého pohlavia.

Ugandský prezident Yoweri Museveni zašiel ešte ďalej. 17. marca odporučil veľvyslancom USA a krajín EÚ, aby sa starali o svoje záležitosti a nie o situáciu v Afrike. Doslova uviedol:

Západ hrozí sankciami africkým krajinám, ktoré sú proti homosexuálnym praktikám, Západ sa snaží vnútiť svoje predstavy zvyšku sveta. Mali by však prestať strácať čas a radšej by sa mali sústrediť na to, aby zakázali u seba doma sobáše medzi bratrancami, sesternicami a blízkymi príbuznými. Všetci v Afrike vieme, k čomu takéto sobáše vedú. Mali by sme však azda kvôli sobášom medzi blízkymi príbuznými uvaliť sankcie na Západ? Určite nie, nech si robia, čo chcú…“


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu