Veriaci sa pýtajú: Možno plne dôverovať tým, ktorí vedú Cirkev? -

Veriaci sa pýtajú: Možno plne dôverovať tým, ktorí vedú Cirkev?

Anna Kulanová
25. mája 2023
  Cirkev  

Zdroj: archív Christianitas.sk / T2.sk, T. Kulan

Aj o tejto otázke diskutovali biskup a profesor Ignacy Dec, historik Marek Jurek, kňaz a profesor Dariusz Oko. Diskusia, prebiehajúca na I. eucharistickom kongrese organizovanom katolíckou televíziou EWTN PL o aktuálnej kríze v Cirkvi, odštartovala na úvod očakávanou a neprekvapivou otázkou:

Aké sú príčiny toho, že tak veľa ľudí opúšťa Cirkev?

Profesor Oko, ktorý bol v tej chvíli pri mikrofóne najbližšie, najprv odpovedal s kvapkou nádeje:
– Situácia je ťažká, no nemáme sa prečo čudovať, satanova vojna trvá od Raja, ale Pán Boh je mocnejší. Ľudia môžu zhlúpnuť, dokázali predsa ísť za Leninom, Stalinom, sú schopní uveriť absurdným teóriám…

Postupne sa odvaha v kladení otázok stupňovala a diskusia sa pomaly rozbehla smerom k aktuálnej Synode o synodalite a kríze v Cirkvi.

Môže byť v Cirkvi demokracia?

Teraz sa mikrofón presunul k usmievavému biskupovi a profesorovi Ignácovi Decovi:
– Čiastočne. Sú inštitúcie, ktoré nemôžu mať demokratickú štruktúru. Ako napríklad rodina. Rodičia sú prví katechéti, začiatok výchovy a vzdelania je v rodine. Máme tam budovať vzťahy lásky. Deti sú povinné poslušnosťou a vzdávaním úcty k rodičom. Rodina je od začiatku, je staršia ako Cirkev. Druhou takou inštitúciou je Cirkev. Tam tiež nemôže byť demokracia, v Cirkvi je služba. Kto chce byť medzi vami najväčším, nech je sluhom – tomu nás učil Náš Pán Ježiš.

Sú pastieri a ovečky a medzi nimi má byť srdečnosť a spolupráca. Pán Ježiš nám kázal: „Milujte sa navzájom tak, ako som ja miloval vás.“ Cirkev je hierarchická, preto máme biskupov na čele s rímskym biskupom, pápežom. Tak to bolo od začiatku. „Ty si Peter – skala a brány pekelné ju nepremôžu.“ Ďalej armáda, napríklad, je tiež taká inštitúcia.

Čo hovorí biskup Dec na dnešnú synodu?

Biskup Dec:
– Máme sa počúvať, ale najprv musíme počúvať Pána Boha, on je najväčšia múdrosť a láska. Jeho slová sú tie najdôležitejšie, na to nesmieme zabúdať. Mesiáš mal trpieť, byť umučený, to však oni nechceli počuť, chceli totiž politika. Spomeňme si, čo žiadala matka Zebedeja. Oni mali víziu Ježiša, ktorý mal kraľovať. Svetské myslenie je veľmi odlišné od toho nebeského. Niektoré diskusie majú len málo spoločného s Evanjeliom. Človek má dve uši a jedny ústa. Na prvom mieste byť rešpektované Zjavenie Božie z Písma svätého.“

***

Veríme dnes, že naša viera je jedinou a nemennou Pravdou? Neustupujme LGBT…

***

Zdroj: archív Christianitas.sk / T2.sk, T. Kulan

A čo hovorí na Synodu o synodalite historik a maršal Marek Jurek?
– Pápežská synoda ma neznepokojuje, mali sme synody v Cirkvi, bolo ich už veľa, avšak neviem, o čom je vlastne synodálnosť. Jednota, svätosť, katolíckosť, apoštolskosť majú byť stálymi prvkami Cirkvi. Mám obavu, že je to veľmi nebezpečné, a ako historikovi mi to pripomína Francúzsku revolúciu. Dnes Svätý Otec hovorí o riziku klerikalizmu. V 16. storočí v Anglicku Jan Fisher, sv. kardinál, ktorý reprezentoval Cirkev, v procesii lásky pripomínal, že správcom Cirkvi je rímsky biskup.

Ďalej je dôležité vedieť, čomu to (rozumej synodalita) má slúžiť a chápať to. V Cirkvi pôsobí Duch Svätý. Povaha katolicizmu je od základov iná ako v iných náboženstvách. Nie je to totiž ľudský výtvor, Cirkev bola založená Naším Pánom Ježišom Kristom. Kardinál Ratzinger pripomenul, že episkopát – to je dielo Boha, nie výtvor dejín. Našou úlohou je vydávať svedectvo. Jedinečnosť Cirkvi je postavená na tom, že Boh vybral jeden vyvolený národ, jednu Cirkev.

Na začiatku pontifikátu Benedikta XVI. bol vydaný dokument o riziku penetrácie homosexuality… Nikto s homosexuálnymi sklonmi sa nemal stať kňazom a počas prvých troch rokov seminára sa to malo rozpoznať. Druhým kritériom bolo, že nemožno akceptovať subkultúru homosexuality – neustupujme LGBT! Musíme si naliať čistú pravdu, byť spojení so Sv. písmom a s celou cirkevnou tradíciou.“

Pravda nie je určovaná subjektívnymi pocitmi…

Nie je to ako nejaká ideológia, ale ide o vieru, že Ježiš Kristus naozaj umrel, zmŕtvychvstal, biskupi sú nástupcami apoštolov a Pán Ježiš ustanovil pápežský primát. Z toho následne logicky vyplynula otázka, ktorú moderátorka vzápätí aj položila:

Možno plne dôverovať tým, ktorí vedú Cirkev?

Mikrofón znova dostal kňaz a profesor Dariusz Oko:
– Každý v Cirkvi môže zhrešiť, aj hierarchovia, preto sa máme držať apoštolskej tradície. Biskupi môžu zradiť učenie, aby sa im žilo pohodlne, tak ako v Anglicku, Švédsku, Dánsku, Nemecku, arianizmus nám to ukázal už v minulosti. Máme mať odvahu brániť Cirkev pred úpadkom. Dôkladné popretie cirkevného učenia, to je to, čo sa deje v Nemecku. Tak, ako sme odmietli Luthera, musíme odmietnuť aj nemeckú synodu. Už Fulton Sheen vravieval, že antikrist nás presvedčí o tom, že najdôležitejší je komfort terajšieho života, tu na zemi.

Prvou úlohou Cirkvi je hlásať nemennú Pravdu…

Profesor biskup Ignacy Dec k tomu doplnil:
– Musíme brániť hodnoty, na ktorých je postavená naša civilizácia.“ A pokračoval:
– Kresťanské náboženstvo, rímske právo a grécka filozofia. V histórii Európy sme vysielali misionárov a dnes bude treba vysielať misionárov k nám, aby nás chránili a zmenili smerovanie v Európe. Dnes sa hovorí, že pravda sa mení. Prvou úlohou Cirkvi je hlásať nemennú Pravdu a druhou prirodzený poriadok.

V rámci priestoru na otázky z publika sme vybrali túto:

Ako to, že pápež nereaguje na to, čo sa deje v nemeckej cirkvi?

Profesor Oko odpovedal analógiou a položil protiotázku:
– Ako to, že Luther sa mohol rozvíjať?“ A vzápätí si aj odpovedal:
– Lebo pápež nereagoval. Je tu teda istá podoba. Pápež sa môže mýliť a dokonca aj hrešiť, to nám ukazujú aj dejiny. No aj keby sme boli prenasledovaní, väznení, vraždení, my nemôžeme zmeniť ani len písmeno vo Svätom písme. Nesmieme sa vzdať pravdy. Cirkev je postavená na pravde. Genderisti sú takí istí ako marxisti. Kardinál Müller, Ján Pavol II., Benedikt XVI. – tejto teologickej trojky sa držme.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Niekoľko poznámok k chystanému, trúfalo formulovanému, pastierskemu listu bp. M. Chovanca pre veriacich

Vďaka zvratu potratového rozhodnutia „Roe verzus Wade“ sa v USA narodilo 32-tisíc bábätiek

Pomocný biskup Athanasius Schneider obviňuje pápeža Františka z prenasledovania verných katolíkov

!!! Škandál: Cirkev v Taliansku financovala mimovládne organizácie, ktoré profitovali z prevádzačstva migrantov. Biskupi, kardináli aj pápež…