Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti -

Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti

Jozef Duháček
15. júna 2024
  Spoločnosť

Naši liberálni protivníci sa radi štylizujú do pozície tých rozumnejších. Osvietenejších. Tých, čo neskočili na lep náboženským podvodníkom, ale pomocou všemocnej vedy, racionality a logiky dokážu zaujať k sporným bodom zdravý a správny prístup. Kým my, veriaci, samozrejme vo všetkom podliehame rigidnému dogmatizmu, slepo veríme v nelogické hlúposti a povery a nehanebne sa ešte pokúšame tieto vnútiť rozumným a osvieteným liberálom. Je to naozaj tak? Pozrime sa na pár kontradiktórnych názorov, ktoré liberáli, či pravicoví, či ľavicoví, často zastávajú a pokúsme sa v nich nájsť nejakú logiku a racio, a do akej miery sa stotožňujú so všeobecne prijímanými liberálnymi východiskami.

1. Autoritatívna vláda je zlá – Nech žije Che! Liberáli sa radi hrdia svojím bojom za slobodu. Už len zmienka o autoritatívnej vláde, výchove alebo vzdelávaní, im spôsobuje vyrážku. Ak niekto spomenie povedzme generála Pinocheta alebo Franca, tak hneď vymenúvajú, koľkých politických odporcov títo diktátori popravili. Sami sa zároveň často a hrdo hlásia k bojovníkovi za slobodu, Che Guevarovi, ktorý pomáhal nastoliť represívny komunistický režim na Kube a osobne dohliadal na popravy desiatok ľudí po celom ostrove. Komunisti odsúdení Pinochetom sú v ich očiach nevinné obete, kým ľudia popravení Che Guevarom boli iba spravodlivo odsúdení za svoje zločiny. To, že Che svojou partizánskou aktivitou pomáhal vybudovať mimoriadne autoritatívny komunistický režim títo liberáli (zväčša ľavicoví), nevidia ako rozpor. V tejto súvislosti je zaujímavé, že liberáli často vykrikujú, že chcú minimálny štát, ale zároveň rovnako často chcú posilniť právomoci štátu, najmä v potieraní tzv. „nedemokratických a neliberálnych“ názorov.

2. Trest smrti je zlý – Potrat je ľudské právo! Trest smrti, ktorým sa trestali obzvlášť ťažké zločiny a ktorému predchádza súdny proces, dokazovanie, možnosť obhajoby a odvolania, je pre liberálov neznesiteľný. Neraz argumentujú tým, že človek život nedal a nemá teda ani právo ho zobrať, že ak ho raz zoberie, nedokáže ho vrátiť, a preto nikto nesmie za žiadnych okolností život zobrať. Ani usvedčenému masovému vrahovi, veď sa niekedy stávajú aj justičné omyly. Na druhej strane, však údajne patrí medzi základné ľudské práva možnosť zobrať život počatému dieťaťu, ktoré sa ničím neprevinilo, ktoré nebolo odsúdené. Jeho jediným „zločinom“ je, že prekáža. Liberáli (ľavicoví aj pravicoví) idú položiť život pre záchranu odsúdeného zločinca, ktorý má na svedomí tie najzverskejšie vraždy, ale nemilosrdne odsudzujú na smrť nevinné dieťa a ešte to považujú za ľudské právo.

3. Fajčenie marihuany treba povoliť – fajčenie tabaku však treba zakázať, drogy treba legalizovať – Na nezdravé, mastné a sladké jedlá treba uvaliť vysoké dane! Ďalší zaujímavý paradox je fajčenie a drogy. Liberáli (pravicoví i ľavicoví) broja po celom svete za legalizáciu marihuany, ba aj iných drog. Treba to legalizovať, aby to bolo dostupné a vďaka tomu aj bezpečné. Fajčenie výrobkov z tabaku, ktoré má s fajčením „trávy“ spoločné niektoré črty, je však pre nich netolerovateľné. Fajčiari sú vyháňaní z barov, verejných priestranstiev, ostrakizovaní, vedú sa proti nim obrovské kampane, hoci sa doposiaľ vierohodne nepreukázalo, žeby užívanie tabaku spôsobovalo zníženie intelektuálnej výkonnosti fajčiarov. Stačí sa však krátku chvíľu zhovárať s pravidelným fajčiarom marihuany či prípadne užívateľom iných drog, a deštruktívne účinky na jeho intelekt sú každému zrejmé. Fajčenie marihuany je podľa liberálov v poriadku, kým tabak zakazujú. V niektorých krajinách sa už vážne uvažuje o zavedení vyšších daní z „nezdravého jedla,“ čo je v princípe penalizácia za slobodné rozhodnutie jesť mastné a sladké jedlá. No liberálom to nijako nekoliduje s ich toľko ospevovanou slobodou jednotlivca.

4. Kapitalizmus je zlý – Aha, mám nový iPhone! iPhone – ultimatívna ikona moderného ľavicového liberála. Predražený kus spotrebnej elektroniky, ktorý nesmierne bohatá americká korporácia vyrába za „pár drobných“ v komunistickej Číne, a ktorého cena sa začína na výške minimálnej mzdy na Slovensku. Ak je kapitalizmus aj s jeho vykorisťovaním robotníka zlý, ako je potom možné, že výrobok, ktorý vznikol vykorisťovaním čínskeho robotníka, neraz aj dieťaťa, nie je tiež zlý?

5. Menšiny sú rovnako inteligentné a šikovné ako väčšinová populácia – treba znížiť štandardy v školách, aby školy mohlo s dobrým prospechom absolvovať čo najviac ľudí. Nikto nesmie byť zvýhodnený – Zavádzajte pozitívnu diskrimináciu! Toto je jeden z obľúbených názorov. Pokiaľ platí, že menšiny – ženy, Rómovia, černosi, iné národnosti, migranti alebo nejaké iné skupiny sú rovnako dobré a schopné ako majorita, prečo je potrebné ich zvýhodňovať pozitívnou diskrimináciou? Pokiaľ teda chceme rovnosť a rovný prístup, prečo potrebujeme kvóty pre počty tých alebo iných medzi absolventmi škôl, medzi riadiacimi pracovníkmi, medzi politikmi? A ak pozitívnu diskrimináciu potrebujeme, aby sme požadované počty dosiahli, nie je to v rozpore s požiadavkou nezvýhodňovania? Nie je toto dôkazom toho, že rovnosť, ako ju chápu liberáli, je len fikcia? Alebo je za tým niečo iné?

6. Ak nejaký moslim spácha teroristický čin, to neznamená že islam sa rovná terorizmus – Ak nejaký čin spácha biely pravičiar, tak to jednoznačne ukazuje, že všetci pravičiari sú extrémisti! A teroristi. Ak moslimskí migranti napádajú v Európe domáce obyvateľstvo, znásilňujú, ohrozujú bezpečnosť a dožadujú sa špeciálneho zaobchádzania, lebo sú moslimovia, ide vždy len o jednotlivcov. Ak však niekto z väčšinového obyvateľstva urobí niečo podobné, vina je okamžite prenesená na celú majoritu.

7. Nie je dôvod, aby občania mali právo vlastniť zbraň, zbrane by mala mať len polícia – Polícia je násilnícka, skorumpovaná, neschopná, rasistická a fašistická organizácia! Liberáli každého druhu zvyčajne presadzujú obmedzenie práva na vlastníctvo zbrane. Hoci sú to inak bojovníci za slobodu, necítia sa dobre v krajine, kde môžu ľudia vlastniť a nosiť pri sebe zbrane. Obľúbený argument je, že zbrane patria do rúk trénovaným profesionálom. Na druhej strane, polícia je tými istými ľuďmi obviňovaná zo zneužívania svojej moci, a tí istí liberáli pred nedávnom otvorene započali boj za zrušenie polície.

8. Rešpektujte všetky kultúry – Kresťanstvo je hlúposť! Ak na ulici bubnujú a vrieskajú zľahka „sfetovaní“ prívrženci hnutia Hare Krišna, je to vítané a v poriadku, pretože takto prezentujú svoju kultúru a náboženstvo. Ak moslimovia presadia, že sa v školských jedálňach nebude variť z bravčového mäsa, je to v poriadku, pretože si tak uchovávajú svoju kultúru. Ak sa niekde v dažďovom pralese objaví dávno zabudnutý kmeň ľudožrútov, tak je pre všetkých obdivuhodné, ako si dokázal uchovať svoju kultúru. Budhisti alebo hinduisti, ktorí nejedia to alebo ono, ktorí nerobia to či ono, ktorí vo svojich krajinách niečo zakazujú a niečo prikazujú, sú skvelí, lebo si tak uchovávajú svoju kultúru. Ak hociktorá náboženská, či kultúrna skupina niečo zastáva a iné odmieta, je to dobré a správne, lebo je to prejav ich kultúry. A všetky kultúry sú predsa rovnako dobré, rovnako hodnotné a rovnako si zaslúžia rešpekt. Neexistuje lepšia a horšia. Teda okrem katolíkov. Ak katolíci niečo chvália a žiadajú a iné odmietajú, sú to netolerantní a neznášanliví tmári a treba im to všetkými prostriedkami prekaziť. Katolíci sú zlí a kresťanstvo je hlúposť.

9. Treba prihliadať len k vedecky potvrdeným faktom. Žiadne ideologické nezmysly – Máme niekoľko desiatok rodov, ktoré vôbec nesúvisia s pohlavím ani genetikou! Vzdelaní a osvietení liberáli sa oslobodili od ideologickej zaslepenosti hlupákov, ktorí v stredovekom predpojatí predpokladajú, že usporiadanie chromozómov, ktoré sa prejavuje navonok aj tým, aké pohlavné orgány dotyčný jednotlivec má (a sú na výber až dva typy), súvisí s tým, či je jedinec muž alebo žena. Takže vedu, ktorú verbálne tak mohutne preferujú, zároveň aj ignorujú a vytvárajú si úchylné ideologické schémy, do ktorých sa snažia napasovať realitu. Veda neveda, fakty nefakty.

10. Evolúcia je vedecky dokázaný fakt – Všetci ľudia sú si rovní! Je očividné, a nie je k tomu potrebné robiť nejaký rozsiahly výskum, že sú isté skupiny ľudí, ktoré majú lepšie predispozície v tej či onej oblasti. Niektorí sú silnejší, rýchlejší a obratnejší, iní sú inteligentnejší, niektorí zas disciplinovanejší. Jedni dokázali vybudovať veľkolepé civilizácie, iní žijú v dažďových pralesoch, behajú nahí a používajú stále kamenné nástroje. Pokiaľ sú všetci dielom evolučného procesu, tak práve tu je jasne vidieť, že ten proces v každej skupine priniesol iný výsledok. Nie je potom rozporné tvrdiť, že všetci sú si rovní? Práve evolúcia a prirodzený výber, tak ako sú sformulované, teoreticky vypracované a liberálnou komunitou akceptované, sú zdrojom najväčšej nerovnosti a favorizujú silnejších a inteligentnejších, proti slabším a hlúpejším.

11. Slobodu prejavu – Zákon proti nenávistným rečiam! Sloboda slova bola vždy najvyššou modlou liberálov. V poslednej dobe však práve liberáli slobodu slova začínajú tvrdo potláčať. Liberálne vlády prijímajú zákony proti tzv. nenávistným rečiam (angl. hate speech), pričom nenávistnou rečou už je aj samotný nesúhlas, či iný názor. Ste proti homosexuálnym manželstvám? Myslíte si, že niektoré udalosti v dejinách prebehli inak, ako sa dnes hovorí. Považujete potrat za vraždu? Myslíte si, že moslimov by do Európy nemali púšťať? Alebo nemáte z nejakého (možno aj oprávneného) dôvodu v obľube nejakú národnosť či etnickú skupinu? Tak to radšej nešírte nahlas, lebo práve toto všetko sa dá dnes klasifikovať ako „zločin z nenávisti“ a môžete za to skončiť za mrežami. Že ústava garantuje slobodu slova? Ako pre koho!

12. Útlak a diskriminácia žien a sexuálnych menšín je zlá – Podporujeme islam, ako súčasť našej kultúry! To, že je žena v islamskom svete menejcenný tvor je nad slnko jasnejšie. Z Koránu, z prejavov správania mužov k ženám, z toho aké majú ženy práva a povinnosti. Vskutku, nie je im čo závidieť. Nehovoriac už o tom, že toľko preferované sexuálne menšiny, celú tú plejádudeviácií a duševných porúch, ktorá si na Západe vydobýja privilegované postavenie, islam považuje za hodnú smrti. A nielen považuje, v islamských krajinách je homosexualita a podobné zvrátenosti aktívne trestaná smrťou. Ako potom môžu liberáli vyzdvihovať a podporovať islam a snažiť sa o jeho zakomponovanie do západnej civilizácie?

Vybrané ukážky názorov reprezentujú len tie, na ktoré možno najčastejšie naraziť. Celá idea slobody jednotlivca, ktorá sa liberalizmom vinie a z ktorej má liberalizmus aj svoje meno, nabrala podozrivo diabolské kontúry. Čoraz viac sa ukazuje ako sloboda od rozumu. V Evanjeliu sv. Jána stojí hneď v prvej vete: „Na počiatku bolo Slovo.“ Týmto LOGOS, SLOVO sa mieni okrem iného poriadok, zmysel univerza, rozumný poriadok vecí. Všetko povstalo skrze neho, stojí o kúsok ďalej, to znamená, že celý svet, všetko čo je, je viazané istým poriadkom, systémom, a ten je rozumný. Je rozumný, pretože pochádza od Boha, pretože Boh je tým poriadkom.

Liberalizmus je vo svojej podstate vzbura proti tomuto poriadku. A preto je aj vzburou proti rozumu. Rozpornosť uvedených príkladov, keď liberál zastáva dve navzájom sa vylučujúce pozície je dokladom tejto vzbury proti zdravému rozumu. Stane sa, že človek pri nedôslednom uvažovaní upadne do nejakého rozporu a nevšimne si to. Liberáli však tieto rozpory jasne vidia a zastávajú vedome, ako prejav vzbury a emancipácie. Od logiky a rozumu. Dá sa však búriť proti rozumu dlhodobo a ubrániť túto vzburu pred prirodzenou snahou poriadku univerza vrátiť veci do správnych koľají? Nedá. Kyvadlo je možné vychyľovať z rovnováhy len po istý čas. Pri svojom návrate potom zmetie všetko, čo ho tlačilo do extrému.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Zomrel Anton Hykisch – zatiaľ posledný veľký slovenský katolícky spisovateľ

Hnutie Emauzy potvrdilo o zakladateľovi, že Abbé Pierre, idol liberálneho katolicizmu bol sexuálnym násilníkom. Dodajme: aj obhajcom LGBT a heretikom

Poľsko: Šikanovanie Cirkvi liberálmi narastá – Dvom progresívcom vadilo zvonenie z kostola a sudca ho zakázal

Firma John Deere upúšťa od podpory agendy LGBT, rodovej rovnosti a gender. Konzervatívni zákazníci ju začali bojkotovať