Zdesenie z menovania zástancu potratov Jeffreyho Sachsa za člena Pápežskej akadémie sociálnych vied -

Zdesenie z menovania zástancu potratov Jeffreyho Sachsa za člena Pápežskej akadémie sociálnych vied

Mikuláš Hučko
29. októbra 2021
  Cirkev

Proliferi vo svete sú pohoršení. Vymenovanie ekonóma Jeffreyho Sachsa za riadneho člena Pápežskej akadémie sociálnych vied, ktoré bolo oznámené 25. októbra, im vyrazilo dych. Je to rozhodnutie, ktoré prehlbuje dezorientáciu a zmätok, akoby ho aj tak nebolo dosť.

Zdroj: wikimedia commons

Ak vezmeme do úvahy, že poslaním Pápežskej akadémie sociálnych vied je pomáhať Cirkvi pri rozvoji jej sociálnej náuky, vzniká otázka, v čom môže spočívať prínos Jeffreyho Sachsa, ekonóma s pochybnou povesťou, napriek tomu, že vo svete je považovaný za jedného z najvplyvnejších svetových odborníkov, za „gurua“ udržateľného rozvoja, ktorý bol poradcom troch generálnych tajomníkov OSN?

Jeffrey Sachs známy ako „otec“ kontroverznej „šokovej terapie“ aplikovanej v Poľsku na urýchlenie prechodu od komunistickej ekonomiky ku kapitalistickému systému; bol architektom „šokovej terapie“ v 90. rokoch aj v Rusku, v rámci ktorej sa všetok verejný majetok v krajine presunul do vybraných súkromných rúk. Menej známy bol veľký projekt zo začiatku 21. storočia na boj proti chudobe v Afrike – The Millennium Villages Project –, s ktorým si vybral 12 dedín v subsaharskej Afrike, ktoré vďaka aplikácii jeho ekonomických teórií (s investíciami do 120 miliónov dolárov) sa do piatich rokov mali stať modelmi, ktoré sa budú replikovať v celej Afrike, aby definitívne porazili chudobu. Bol to obrovský neúspech, o ktorom v knihe (Nina Munk, The Idealist, 2013) rozprávali tí, ktorí projekt sledovali krok za krokom od jeho začiatku.

Sachs v súčasnosti okrem iného vedie Sieť pre riešenia trvalo udržateľného rozvoja pri OSN. Práve táto sieť zohrala kľúčovú úlohu pri formulovaní Agendy 2030; jednou z požiadaviek programu je zabezpečiť celosvetový „prístup k reprodukčnému zdraviu a právam“. Ako vieme, tieto termíny v žiadnom prípade neopisujú katolícke metódy plánovania rodiny, ako ich prezentoval Pius XI. v Casti connubii alebo Pavol VI. v Humanae vitae; pod „zdravotnými a reprodukčnými právami“ sa skrýva program, ktorý Ján Pavol II. nazval civilizáciou smrti. Práve v mene takéhoto „zdravia“ a „práv“ prijal Európsky parlament v júni tohto roku Matićovu správu, ktorá vyzýva na uznanie sexuálnej výchovy a vraždy nenarodených detí za ľudské práva.

Napriek tomu Sachsova kariéra neutrpela a nakoniec sa stal „ekonomickým poradcom“ Vatikánu. Je veľkým obdivovateľom Číny, hoci jej „politika jedného dieťaťa“ za štyridsať rokov pripravila o život milióny nevinných ľudských bytostí. Je protagonistom každej významnejšej medzinárodnej konferencie o sociálnych otázkach, ktorá sa koná vo Vatikáne. Jeffrey Sachs bol účastníkom Amazonskej synody v roku 2019, Medzinárodného fóra mladých vo Vatikáne v roku 2019, a v roku 2020 bol prítomný na online konferencii o „novej svetovej ekonomike“ organizovanej Vatikánom. V tomto kontexte menovanie za riadneho člena Pápežskej akadémie sociálnych vied napokon nie je až takým veľkým prekvapením, iba logickým dôsledkom toho, čo sa dialo v posledných rokoch.

Vo svojej knihe Common Wealth: Economics For a Crowded Planet (Ekonomika pre preľudnenú planétu) z roku 2009, ktorá sa dokonca stala bestsellerom, vyzval na legalizáciu potratov ako efektívneho spôsobu eliminácie „nechcených detí“ v prípade, že zlyhá antikoncepcia. „Pre urýchlenie poklesu pôrodnosti treba legalizovať potraty,“ napísal Sachs.

Medzi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, ktoré Sachs výrazne presadzoval, je cieľ – bod 3.7 –, ktorý výslovne vyzýva na „všeobecný prístup k službám sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti“, čo sú pojmy, ktoré OSN v roku 1994 definovala ako poskytovanie „modernej antikoncepcie“ na „plánovanie rodiny“ a „bezpečného potratu“.

Cieľ 5.6 znie: „Zabezpečiť všeobecný prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a reprodukčným právam v súlade s Akčným programom Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji a Pekinskou akčnou platformou a záverečnými dokumentmi konferencií o ich preskúmaní.“

V roku 2020 sa Katolícka tlačová agentúra pýtala biskupa Marcela Sáncheza Soronda, kancelára Pápežskej akadémie sociálnych vied, prečo sa Sachs objavuje „tak často na vatikánskych konferenciách“?

Biskup Sorondo odpovedal, že preto, „lebo integruje učenie Cirkvi a pápeža Františka do ekonómie tým, že do centra kladie ľudskú osobu a spoločné dobro“.

Zdroj: Flickr

Keď sa však to isté médium opýtalo na túto tému samotného Sachsa, odpoveď nebola taká nevinná. Vyhlásil, že „prístup k interrupciám je vecou, o ktorej rozhoduje každý národ.“ Argumentoval tým, že Agenda 2030 „nespomína ani nepodporuje potraty“. To druhé je samozrejme pravda, pretože, ako sme už uviedli, Agenda 2030 používa všeobecnejšie pojmy, ktoré však v modernom newspeaku znamenajú aj potrat. Tvrdiť však, že otázka regulácie zákonnosti vraždenia detí je ponechaná na rozhodnutie každého národa, je postoj, ktorý je katolíctvu dosť vzdialený.

Sachs v rozhovore pre agentúru CNA tiež uviedol, že presadzuje „podporu zodpovedného rodičovstva“, ktorú presadzoval aj Pavol VI., čo znamená, že rodičia by sa mali rozhodovať o počte detí „na základe svojej situácie s cieľom zabezpečiť dobrý vývoj“. O metódach sa nezmienil, a keďže výslovne neodsúdil ani antikoncepciu, ani vraždenie nenarodených detí, slová biskupa Soronda o údajnej „zmene“ Sachsa treba zaradiť medzi rozprávky.

Jeffrey Sachs je veľkým apologétom Číny. V tom si rozumie s mons. Marcelom Sánchezom Sorondom, ktorý sa svojho času preslávil výrokom, že „komunistická Čína je zo všetkých národov najlepším príkladom aplikácie sociálneho učenia katolíckej Cirkvi“. Pri tejto príležitosti vyzdvihoval čínsky priemysel („hlavnou čínskou zásadou je práca, práca, práca“), ako aj jej údajnú angažovanosť v oblasti ochrany životného prostredia, pokroky v darcovstve orgánov a dobré vzťahy medzi Čínou a Vatikánom.

(Človek nemusí byť veľký psychológ, aby si nevšimol nesmierny obdiv kancelára Pápežskej akadémie sociálnych vied voči Jeffreyovi Sachsovi, ako priam prežíval každé jeho slovo, napríklad keď sa pred prezidentskými voľbami 2020 kriticky vyjadroval o Spojených štátoch a vyzdvihoval Čínu.)

Sachs je dedičom Thomasa R. Malthusa a Paula Ehrlicha. Legálne potraty označil za lacný a málo rizikový zásah na odstránenie „nechcených“ detí. Dlhé roky bojoval proti Svätej stolici v otázke sexuálneho a reprodukčného zdravia. A využíval svoju pozíciu v OSN a v Kolumbijskom inštitúte Zeme na propagáciu ideológie, podľa ktorej má naša planéta obmedzenú kapacitu starostlivosti, a preto musia krajiny dosiahnuť „rýchle zníženie pôrodnosti“ – aby „neprekročili hranice planéty“.

Ak by svetoznáma osobnosť takéhoto formátu zmenila svoj názor na takúto zásadnú otázku, ako je celosvetové presadzovanie potratov, ktorým bezpochyby negatívne ovplyvnila milióny ľudí, vyvstáva logická otázka, či by nemala aj vystúpiť, verejne sa ich zrieknuť a prosiť o prepáčenie či odpustenie? Až po takomto kroku by ju bolo možné považovať za človeka, ktorý sa zmenil, obrátil a na základe svojich minulých skúseností teraz chce pomáhať Cirkvi.

Inak ťažko uveriť, že to z jeho strany nie je len zmena taktiky.

Texaský biskup J. Strickland na Twitteri píše, že „musíme sa modliť za pápeža Františka a prosiť ho, aby vniesol svetlo do tohto zmätku“.

Lepší nápad nemáme ani my.

* * *

Prečo je tak dôležité postaviť sa proti zabíjaniu nenarodených pri potratoch sa môžete dočítať v knihe Dr. Dáriusa Olševského na tomto linku: https://www.christianashop.sk/licencia-na-zabijanie/

” Krajiny západného sveta, ktoré v ostatných rokoch hovoria o nedostatku mladých ľudí a pracovnej sily už dnes pociťujú následky tejto ideológie, ktorá ich pripravila o jednu generáciu mládeže. ” úryvok z knihy Licencia da zabíjanie


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Trump obvinil Bidena a jeho progresívno-liberálnu kamarilu z prenasledovania katolíkov

Vatikán vo Francúzsku blokuje vysviacku piatich kňazov u Misionárov Božieho milosrdenstva. Dôvodom je tradičná liturgia

Potřeba víry a její zneužití

Hrob – kniha života