Kardinál Parolin k novej encyklike: potrebujeme vládu globálneho spoločenstva -

Kardinál Parolin k novej encyklike: potrebujeme vládu globálneho spoločenstva


6. októbra 2020
  Krátke správy

Kardinál Parolin komentoval novú encykliku pápeža Františka Fratelli tutti a konštatoval, že encyklika hovorí o nadradenosti „obecných záujmov“ nad „suverenitou a nezávislosťou jednotlivých štátov.“ Encyklika podľa neho považuje za potrebné posilniť medzinárodné organizácie nejakou „vládou globálneho spoločenstva.

Parolin pripomenul, že pápež František hovorí o „efektívnejšej svetovej organizácii“, ktorá by duchu bratstva riešila naliehavé problémy. Kardinál povedal, že sme „svedkami otvoreného rozporu medzi obecným dobrom a pozornosťou k prioritám štátov alebo dokonca  jednotlivého štátu, v presvedčení, že môžu existovať nekontrolované zóny, alebo v rámci princípu – čo nie je zakázané, to je dovolené.“

Kardinál, ako sa zdá, spochybňuje suverenitu jednotlivých štátov a národov a naznačuje, že „nekontrolované zóny“, ktoré by sa nachádzali mimo dozor „efektívnejšej svetovej organizácie“ nebudú tolerované.

Takéto chovanie štátov a národov je podľa Parolina „v príkrom rozpore s bratstvom, ktoré odkazuje k idei obecných záujmov, totiž takých, na ktorých môže vyrastať skutočná solidarita.“

Takže, ako zdá sa, už to nie je bratstvo sv. Františka z Assisi, ale bratstvo, ktoré vyrastá z „obecného záujmu“. Takéto „obecné záujmy“ nadradené národom, rodinám a jednotlivcom si však pamätáme z obdobia socializmu a práve tak isto nám vtedy každodenne hovorili o „solidarite“ s „pracujúcimi a utláčanými celého sveta“. Kam to vlastne smerujeme?

Kardinál Parolin to upresňuje: „Pokiaľ prijmeme nadradenosť obecných záujmov, prestane byť suverenita a nezávislosť jednotlivých štátov absolútnou hodnotou a štáty budú podriadené suverenite práva s vedomím, že spravodlivosť je nevyhnutným predpokladom k uskutočneniu ideálu všeobecného bratstva.“

Suverenita štátu však nikdy nebola „absolútnou hodnotou“ a už vôbec nie pre katolíkov, na ktorých sa kardinál, ako predpokladáme, obracia predovšetkým. Avšak významnou hodnotou vždy bola. Alebo nám chce kardinál naznačiť, že suverenita štátu Vatikán sa bude podriaďovať vláde svetovej organizácie?

Podľa kardinála Parolina tento bratstvom motivovaný centrálny orgán má mať kolegiálnu podobu, ktorú prirovnáva k „synodálnej vízii uplatňovanej v Cirkvi“ a má sa opierať o „účinnejšiu svetovú organizáciu, s dostatočnou autoritou, aby zaistili celosvetové spoločné dobro, vykorenili hlad a biedu a spoľahlivo hájili základné ľudské práva.“

Ideály, ktoré sme tiež učili v škole pred rokom 1989. A ako ich dosiahnuť? Podľa kardinála je cieľom encykliky „posilniť človečenstvo, ktoré už dnes inšpiruje a podopiera mnoho medzinárodných pravidiel a štruktúr.“

Veriaci kresťania by sa možno domnievali, že treba posilniť skôr zbožnosť a vieru. Človečenstva s jeho hriechom poškodenou podstatou je tu od vyhnania z Raja habadej. Jedine, že by mal kardinál na mysli „človečenstvo“ humanistov a osvietencov, ktoré má o človeku trochu odlišné predstavy ako kresťanstvo. Ale ani tohto „človečenstva“, ako sa zdá, nie je nedostatok. Skôr naopak.  

BM

Zdroj: Radio Vaticana

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Synodalita – duchovní válka a globální mobilizace v Církvi

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry