Európska komisia chce zaviesť novú celoeurópsku definíciu znásilnenia a násilia na ženách: Istanbulský dohovor už nestačí! -

Európska komisia chce zaviesť novú celoeurópsku definíciu znásilnenia a násilia na ženách: Istanbulský dohovor už nestačí!


7. novembra 2023
  Krátke správy

Európska komisia nezaháľa a napreduje na ceste pokroku míľovými krokmi. Slovensko za ňou evidentne nestíha kráčať. Kým u nás ešte nemáme schválený ani len Istanbulský dohovor, pokrokové sily v EÚ už volajú, že tento dohovor nestačí. Preto EK prišla s návrhom na novú celoeurópsku smernicu ohľadom znásilnenia a násilia na ženách. Nie všetky členské štáty však zdieľajú toto nadšenie, a niektoré sa vzpierajú novú definíciu prijať.

Ilustračný obrázok, zdroj: flickr.com

Problém možno spočíva aj v tom, ako chcú definovať v EÚ pojem znásilnenia a násilia na ženách. Ako píše portál Euractiv.sk, ktorý úprimne tlmočí európske postoje:

Rodovo podmienené násilie páchané na ženách zahŕňa fyzické, sexuálne, psychické alebo ekonomické násilie a môže mať rôzne formy.

Skrátka, aby sme to nenaťahovali, zahŕňa takmer všetku mužskú aktivitu smerom k ženám. A vyskytuje sa všade, ako dobre vie švédska poslankyňa Europarlamentu, Evin Incirová:

Tento trestný čin existoval počas celej našej histórie a vo všetkých častiach spoločnosti. Vyskytuje sa aj v školách, na pracoviskách, námestiach a v domácnostiach. On-line aj off-line.

A tu už nestačí ani povestný Istanbulský dohovor, ako dokladá Euractiv.sk:

Napriek prijatiu Istanbulského dohovoru, Únia v súčasnosti nemá žiadny právny nástroj, ktorý by komplexne riešil rodovo podmienené násilie páchané na ženách. Hoci každý členský štát prijal určité opatrenia na vnútroštátnej úrovni, z porovnávacích hodnotení vyplynulo, že dodržiavanie noriem stanovených v Istanbulskom dohovore sa v jednotlivých členských štátoch líši. V mnohých prípadoch jednotlivé vnútroštátne prístupy dokonca zaostávajú.

Líšia sa napríklad definície znásilnenia v jednotlivých štátoch. Nie všetky štáty považujú za znásilnenie napríklad aj pohlavný akt medzi manželmi, pri ktorom si mužský partner nevyžiada explicitné, hlasné a zreteľné „áno“, možno najlepšie aj písomné ,od svojej ženskej polovičky: „Iba áno je skutočne áno“, dodáva s tautologickou presnosťou poslankyňa Evin Incirová.

A to by mala riešiť nová celoeurópska smernica. Návrh tejto smernice odráža dlhodobé snaženie Európskeho parlamentu a hordy mimovládnych organizácií, ktoré už dlho apelujú na spoločnú európsku legislatívu. Uzrel svetlo sveta v marci tohto roku a v súčasnosti prebiehajú rokovania o právnych predpisoch medzi Radou EÚ, Európskym parlamentom a Európskou komisiou v rámci tzv. trialógov.

Obštrukcie Rady EÚ, teda zástupcov členských štátov, však zákerne a neinkluzívne prinášajú do návrhu mnohé zmeny. Pracovná skupina pre justičnú spoluprácu v trestných veciach poukázala na to, že EÚ pravdepodobne nemá právomoc kriminalizovať znásilnenie na úrovni celej EÚ. Členské štáty preto chcú z návrhu smernice odstrániť celoeurópsku definíciu znásilnenia.

Jedným z dôvodov by mohla byť aj skutočnosť, že ak pod násilím na ženách ako trestným činom sa v EÚ má chápať aj „ekonomické“ násilie alebo „psychické“ násilie, so všetkou vágnosťou, ktorá sa skrýva za týmito pojmami, tak by možno mohli byť súdy zahltené žalobami na manželov, ktorí neodovzdávajú svojim manželkám dostatočné množstvo peňazí, psychicky ich týrajú tým, že majú iný názor na vysávanie obývačky.

A to nehovoríme o tom, že do „psychického“ násilia by mohli byť zahrnuté aj všetky mužské prehrešky voči rodovej inkluzívnosti, ktorá zahŕňa aj rodovo vyvážený jazyk. Bolo by potom príliš ťažké žalovať manžela, ktorý by týral svoju manželku neustálym (určite schválnym) ignorovaním rodovo vyváženej komunikácie?

Pre Slovákov môže byť navyše nové snaženie EK výstrahou, ako dopadne ten, kto schváli Istanbulský dohovor ako „definitívny“ dokument, za rámec ktorého už sa nepôjde, ako s posmechom nad tuposťou dezolátov radi upozorňovali jeho presadzovatelia. Koľko času uplynulo od jeho prijatia v západných krajinách a už tu máme zvolania – Istanbulský dohovor nestačí?!

BM

Zdroj: Euractiv.sk, titulný ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Ľavicoví demonštranti a sodomiti útočili na prolife centrum Pro Vita e Famiglia v Ríme

Prelomový rozsudok v Taliansku: Sudca uznal právo občanov, ktorí narúšali očkovanie proti Covidu-19 – ich pochybnosti boli oprávnené (!)

Arcidiecéza v St. Louis zatvorila prosperujúcu tradičnú farnosť

Biskup Strickland napísal list o okolnostiach svojho odvolania: Odmietnutie zrušiť tradičnú omšu bolo jedným z dôvodov jeho odstránenia