Auxilium Christianorum, ora pro nobis! -

Auxilium Christianorum, ora pro nobis!


24. mája 2023
  Krátke správy

Dnes sa Cirkev obracia k Panne Márii Pomocnici kresťanov. Auxilium Christianorum je krásny titul, ktorý bol Matke Božej daný a je známy najmä zo zvolaní v Loretánskych litániách.

O Nepoškvrnenom počatí, o bolestiach a Nanebovzatí Panny Márie bolo napísaných mnoho kníh a traktátov, ktoré sa zaoberali najmä vyhlásením dogiem viery. Tak vznikla teologická veda mariológia. Pomenovanie Panny Márie ako „Pomocnice kresťanov“ vzniklo zrejme počas pontifikátu pápeža sv. Pia V. (1566 – 1572).

Na pamiatku slávneho a definitívneho víťazstva kresťanov nad Turkami v bitke pri Lepante pápež ustanovil sviatok Ružencovej Panny Márie. Vzývanie Panny Márie ako „Pomocnice kresťanov“ však zrejme neustanovil priamo pápež, ako sa pôvodne hovorilo. Vojaci, vracajúci sa z bitky, prechádzali cez Loreto a tam poďakovali Panne Márii, ktorú vzývali ako svoju Pomocnicu, Pomocnicu kresťanov. Zástavu flotily zanechali v chráme zasvätenom Panne Márii v meste Gaeta, v ktorom je zachovaná dodnes.

Radostné zvolanie „Pomocnica kresťanov“ bolo zvečnené v „obraze vzývania“. Benátsky senát sa rozhodol napísať pod veľkým obrazom pripomínajúcim bitku pri Lepante v Palazzo Ducale vetu: „Ani mocnosti, ani zbrane, ani velitelia nás nedoviedli k víťazstvu, ale Ružencová Panna Mária.“ Vedľa starého názvu „Consolatrix afflictorum“ (Potešenie zarmútených) a „Peccatorum Refugium“ (Útočisko hriešnikov) bolo pridané pomenovanie „Auxilium Christianorum“ (Pomocnica kresťanov). V 19. storočí sa o úctu k Pomocnici zaslúžili hlavne bl. Bartolomej Longo a sv. Ján Bosco.

Tommaso Andrea Lorenzone, Panna Mária Pomocnica kresťanov
zdroj: wikimedia commons

Celé kontinenty a národy majú Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov ako nebeskú patrónku: Austrália od roku 1844, Čína od roku 1924, Argentína od roku 1949, Poľsko od začiatku 19. storočia. Uctievajú si ju aj v krajinách východnej Európy. Nádherná bazilika Panny Márie Pomocnice kresťanov sa nachádza v Turíne. Stojí tam vďaka sv. Jánovi Boscovi.

Modlitba svätého Jána Bosca k Márii Pomocnici kresťanov

Mária, Panna mocná, veľká a slávna opora Cirkvi, hrozná ako vojsko zoradené do boja. Ty sama vyvraciaš všetky bludy sveta. Ochráň nás pred nepriateľom v našich úzkostiach, zápasoch a ťažkostiach a v hodine našej smrti nás prijmi do večnej radosti. Amen.

Preblahoslavená Panna Mária, teba Boh ustanovil za Pomocnicu kresťanov. Buď ochrankyňou toho domu. Prosíme ťa, preukazuj nám svoju veľkú pomoc. Ochraňuj tento dom od každej škody, od požiaru, od záplavy, od blesku, od víchra, od zemetrasenia, od zlodejov, od zlých ľudí, od nepriateľských vpádov, od vojny a od každej pohromy.

Požehnaj, ochraňuj, bráň a stráž ako svoje deti nás všetkých, čo v ňom bývame. Zachráň nás od každého nešťastia a nehody, ale nadovšetko udeľ nám potrebnú milosť, aby sme konali čo najviac dobra a vyhýbali sa hriechu.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

MM

Zdroj: Životopisy svätých, ilustračný obrázok, zdroj: wikimedia commons


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Vatikán vo Francúzsku blokuje vysviacku piatich kňazov u Misionárov Božieho milosrdenstva. Dôvodom je tradičná liturgia

Potřeba víry a její zneužití

Hrob – kniha života

Kardinál Schönborn z Viedne sa podelil s novokňazmi o svoju múdrosť. Povedal im: „Prosím, len žiadne pobožné reči!“