Známy kanadský kňaz: „Biskupi, ktorí povoľujú požehnávania homosexuálnych zväzkov, potrebujú činiť pokánie“ -

Známy kanadský kňaz: „Biskupi, ktorí povoľujú požehnávania homosexuálnych zväzkov, potrebujú činiť pokánie“


12. septembra 2023
  Krátke správy

Už aj na Slovensku čím ďalej tým známejší kanadský katolícky kňaz a youtuber, otec Mark Goring, varoval biskupov, že majú ihneď začať činiť pokánie kvôli požehnávaniu „hriešnych partnerských situácií“ – ako nazýva homosexuálne zväzky –, lebo takí preláti sa zahrávajú so svojím večným životom a rozdeľujú Cirkev.

Zdroj: youtube.com

Nenávidím, že to musím robiť, nikdy z toho nemám dobrý pocit a preto prosím sv. Jána Krstiteľa – prosím, modli sa za mňa,“ začína otec Goring svoje len čosi vyše minútové video s názvom „Varovanie biskupom“. Kňaz pokračuje:

Tam vonku je niekoľko biskupov. A vy, ľudia, ako sa zdá, dávate súhlas, alebo povoľujete požehnávania hriešnych partnerských situácií. Potrebujete činiť pokánie! Potrebujete činiť pokánie, aby ste si zachránili svoje duše a nezahynuli naveky.

Otec Goring ďalej obviňuje túto skupinu biskupov, že spôsobujú „schizmu v Cirkvi“ a pritom by mali „viesť ľudí k obráteniu“. „Mali by ste byť milujúcimi a súcitnými vodcami a viesť ľudí k pokániu spôsobom, ktorý ich neodcudzuje“, zaznieva ďalej na videu, „a nie požehnávať hriešne partnerské situácie.“ Kňaz ozrejmuje, že sa takto rozhodol vystúpiť kvôli čítaniu lekcie, ktorá bola v ten deň čítaná v kostoloch. Išlo o 33. kapitolu z Knihy proroka Ezechiela, kde Boh napomína proroka, aby varoval toho, kto činí zle, lebo inak bude požadovať krv z prorokovej ruky a nie z hriešnikovej.

Toto je už druhé video, ktoré otec Mark Goring na túto tému nakrútil. Už pred 6 mesiacmi totiž zverejnil video s názvom „Beda nemeckým biskupom“, ako reakciu na to, že tamojší biskupi schválili požehnávanie „hriešnych partnerských situácií“. „Sú to biskupi, kto to schválil, nehádžte to na nejakú synodálnu cestu. Vy ste pastieri, toto je na vás“, upozorňuje kňaz. Ďalej si kladie otázku, či by aj pre bežných veriacich nebolo trochu divné, keby mali ísť na omšu, o ktorej vedia, že tam kňaz vykonáva zlé veci? Otec Goring pokračuje:

Čo toto celé znamená pre nás, kňazov? Toto je úprimná otázka. Čo poviete kňazovi, ktorý verí, že Nový zákon je slovo inšpirované Bohom? Čo poviete kňazom, ktorí vyrastali na ľuďoch ako sv. Ján Maria Vianney, sv. Páter Pio, sv. Filip Neri, sv. Faustína? A ten zoznam pokračuje… Čo poviete kňazovi, ktorý skutočne verí tomu, čo učí Katechizmus katolíckej Cirkvi?

Youtuber sa nemeckých biskupov ďalej pýta, čo chcú povedať kňazovi, ktorý vážne berie dokument II. vatikánskeho koncilu Dei Verbum, kde sa uvádza: „S úctou počúvať Božie slovo a s vierou ho ohlasovať.“ Otec Goring ďalej uvádza:

Čo poviete kňazovi, ktorý len chce byť verný učeniu Ježiša Krista a teraz sa môže ocitnúť v situácii, kedy jeho nadriadený, biskup, kardinál alebo ktokoľvek, zradil, čo sa jasne učí v Novom zákone, čo je jasne učené svätcami, čo sa jasne učí v Katechizmu katolíckej Cirkvi? Čo ma taký kňaz robiť?

Na konci videa taktiež prečítal úryvok z Biblie, z Knihy protoka Izaiáša, kde sa píše:

Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým!“ (Iz 5,20)

MG

Zdroj: youtube kanál Fr. Mark Goring, ilustračný obrázok, zdroj – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť

Nový dokument o pápežskom úrade: I. vatikánsky koncil sa má nanovo interpretovať, dogmy nanovo vyložiť, funkcie pápeža prehodnotiť. Čo nás ešte čaká?

Brazília: V parlamente bol predložený návrh zákona, ktorý prirovnáva interrupciu k vražde

Protestanti radi opisujú Luthera ako žiaka sv. Augustína. Luther však v skutočnosti sv. Augustínom pohŕdal