"
<\/a><\/div>
\n
<\/i><\/a><\/div>\n
\n \n \n \n \n <\/path>\n <\/path>\n <\/path>\n <\/path>\n <\/g>\n <\/svg>\n <\/i>\n
Christianitas<\/span><\/a><\/div>\n\n\n\n
Vyzer\u00e1 to tak, \u017ee s\u00fa\u010dasn\u00e1 americk\u00e1 Bidenova administrat\u00edva pl\u00e1nuje pou\u017ei\u0165 nov\u00fd pojem v znen\u00ed \u201epr\u00e1vne regres\u00edvny\u201c na uml\u010danie a potla\u010denie pre nich nepohodln\u00fdch n\u00e1zorov. Bidenova administrat\u00edva pl\u00e1nuje vy\u0161etrova\u0165, zastra\u0161ova\u0165 a uml\u010dova\u0165 v prvom rade odporcov potratov, klimatickej hyst\u00e9rie a homosexu\u00e1lnej\/trans agendy, to znamen\u00e1, \u017ee sa zameriava aj na katol\u00edcku Cirkev v USA, ktorej konzervat\u00edvne kr\u00eddlo odmieta potraty \u010di homosexu\u00e1lnu a trans agendu. ... https:\/\/christianitas.sk\/bidenovo-ministerstvo-zahranicia-spusta-globalnu-kampan-proti-pro-life-pro-rodinnym-skupinam-nielen-v-usa-ale-aj-v-osn\/<\/a><\/div>\n\n <\/i>\n