Vyhlásenie zakladateľov Kresťanskodemokratického hnutia -

Vyhlásenie zakladateľov Kresťanskodemokratického hnutia


3. apríla 2024
  Krátke správy

My, zakladatelia Kresťanskodemokratického hnutia sme toto hnutie zakladali ako hnutie všetkých kresťanov, ktorí v totalitnom režime boli prenasledovaní, resp. minimálne odsunutí do pozície občanov druhej kategórie.

Bola nás väčšina obyvateľov Slovenska a tak sa očakávalo, že v demokratickom štáte budeme mať dôležitú úlohu pri jeho spravovaní.

Žiaľ, očakávania sa nenaplnili a zrejme v mnohom sme pochybili aj my svojim konaním. Robili sme to však v dobrej viere a v každej situácii sme sa snažili dôstojne reprezentovať kresťanov a ich morálne zásady.

V poslednom období však to, čo sa deje na Slovensku v mnohom pripomína doby totalitného režimu.

V uplynulých rokoch znovu začala cenzúra a potlačovanie iného názoru, ako je predpísaný. Vznikom súkromných televíznych a rozhlasových staníc sa vytvoril duálny systém, ktorý mal zabezpečiť slobodné šírenie informácií. Dnes však vidíme, že všetky maistreamové média vrátane RTVS šíria ideovo tie isté informácie a iným názorom poskytujú minimálny priestor. Ideovým základom sú progresivistické neomarxistické teórie presadzujúce gender ideológiu a globálnu likvidáciu suverenity národov. Preto vznikli aj alternatívne médiá, ktoré sa snažia zachraňovať situáciu.

Rovnako je to aj s politickými stranami, keď tie progresivistické násilným presadzovaním svojej ideológie a svojou agresivitou rozdelili spoločnosť do nepriateľských táborov a tých s inými ako nimi predpísanými názormi stavajú do pozície nepriateľov štátu a demokracie.

Súčasné Kresťanskodemokratické hnutie sa týmto stáva prisluhovačom progresivistov a svojím konaním im dláždi cestu k moci. Prejavuje sa to stanoviskami vo verejných vystúpeniach najmä predsedníčky poslaneckého klubu KDH Martiny Holečkovej, ale aj ďalších.

Neschopnosť postaviť vlastného kresťanského prezidentského kandidáta, ktorý by reprezentoval všetkých kresťanov a podpora liberála Ivana Korčoka je do očí bijúcou ukážkou krízy, v ktorej sa KDH dlhodobo nachádza. Rovnako aj opätovné postavenie liberála Ivana Štefanca na kandidátku KDH do európskeho parlamentu.

My, ako zakladatelia Kresťanskodemokratického hnutia musíme konštatovať, že súčasné KDH zastupuje iba akýchsi „liberálnych kresťanov“, ktorým spolupráca s neomarxistickou stranou Progresívne Slovensko z nejakých dôvodov vyhovuje.

Vyzývame všetkých kresťanov, ktorí odmietajú negáciu tradičných a životom overených kresťanských hodnôt, útoky na rodinu a slovenskú štátnosť, aby sa nedali pomýliť postojmi KDH a v žiadnom prípade nepodporili voľbu Ivana Korčoka za prezidenta Slovenskej republiky.

V Bratislave 3. apríla 2024

Zakladatelia Kresťanskodemokratického hnutia:
JUDr. Ján Čarnogurský
Ing. Ján Klepáč, MGBM
Ing. Viliam Oberhauser, CSc.
Ing. Ivan Tirpák, CSc.
Ing. Anton Andráš
Ing. Jozef Kuzma, EUR ING.
Ing. Gabriel Smatana
Ján Kubiš

Titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní

Na slovíčko s Michaelom Mattom a Johnom-Henrym Westenom