Vo Viedni sa tento rok moslimskí žiaci stali najpočetnejšou komunitou na základných školách -

Vo Viedni sa tento rok moslimskí žiaci stali najpočetnejšou komunitou na základných školách


21. júna 2024
  Krátke správy

To, čo sa nepodarilo v 17. storočí Turkom, ktorí obliehali Viedeň, to sa podarilo globalistickým liberálom, ktorí do Viedne navozili počas desaťročí usilovnej práce tisíce imigrantov. Moslimovia teda nakoniec Viedeň dobyli a v súčasnosti sa postupne mení na moslimské mesto.

Neprejavuje sa to len tým, že po Viedni jazdí zo štvrtí obývaných moslimami električka, ktorú pôvodné viedenské obyvateľstvo nazýva posmešne Orient Expres, ale predovšetkým postupným nárastom moslimskej dominancie v priestore. Najnovšie sa tento desivý nárast prejavil v tohtoročných štatistikách, ktoré priniesli informácie o náboženskom zložení žiakov základných škôl vo Viedni.

Ilustračný obrázok – „šťastná medzi moslimami“
zdroj: flickr.com

Po prvýkrát sa moslimskí žiaci stali najpočetnejšou komunitou a tvoria 35 % všetkých viedenských žiakov. Počet katolíkov klesol na 21 % a 13 % žiakov sa hlási k pravosláviu. Zanedbateľné množstvo – 2 % sa hlási k protestantským cirkvám. No a ako „bez vyznania“ sa identifikovalo 26 %. To je podľa portálu Kath.net najrýchlejšie rastúca zložka školákov.

To však môže byť v prípade školákov „bez vyznania“ len prechodný stav. Ako ma totiž nedávno informoval jeden rakúsky kňaz, medzi malými Rakúšanmi sa udomácnila nová móda – prestúpenie na islam. Motív je jasný – v triedach ovládaných agresívnymi moslimami sa žiaci bez vyznania, ale aj deklarovaní kresťania stávajú cieľom každodenného teroru a šikany zo strany kultúrne obohacujúcich moslimských spolužiakov.

Po roku či dvoch plných zúfalstva a ignorovania problému zo strany liberalizmom impregnovaných inštitúcií sa nakoniec rezignovaní školáci rozhodnú formálne prestúpiť na islam. Potom im nastanú sladké časy pokoja. Už ich chráni šaría a pokiaľ sú to bývalí katolíci, tak sa môžu doma tajne prežehnať a pokiaľ sú to bývalí agnostici, tak môžu doma viesť s rodičmi dialóg.

Ešte pred siedmimi rokmi, keď boli k dispozícii vtedajšie aktuálne štatistiky, tvorili moslimovia 28 % a katolíci 31 % školákov. Ako vidíme, za sedem rokov klesol počet katolíckych detí o 10 %. Ak by tento trend pokračoval, a nič nenasvedčuje tomu, žeby to tak nemalo byť, tak čakajú Viedeň krásne časy orientalizácie a ako Orient Expres už nemusí byť známa len električka vo Viedni, ale aj oná tak slávna električka s trasou Viedeň – Bratislava, ktorá jazdila od roku 1914 do roku 1945 a o ktorej neustále básnia nostalgickí prešporskí pamätníci, túžiac po jej obnovení.

Nakoniec sa však môže ukázať, že lepším variantom bude namiesto obnovenia nostalgickej električky, obnovenie mestských hradieb. Moslimská natalita utešene narastá a pri súčasnom nastavení eurohujerizmu, ktorý favorizuje multikulti šialenstvo, si po dobytí Viedne pravdepodobne začne hľadať nové školy na obohatenie. Pokiaľ Bratislavčania nechcú, aby im pod oknami premával Orient Expres a ich deti boli nútené prestupovať na islam, mali by sa nad tým zamyslieť.

BM

Zdroj: Kath.net, titulný ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Zomrel Anton Hykisch – zatiaľ posledný veľký slovenský katolícky spisovateľ

Hnutie Emauzy potvrdilo o zakladateľovi, že Abbé Pierre, idol liberálneho katolicizmu bol sexuálnym násilníkom. Dodajme: aj obhajcom LGBT a heretikom

Poľsko: Šikanovanie Cirkvi liberálmi narastá – Dvom progresívcom vadilo zvonenie z kostola a sudca ho zakázal

Firma John Deere upúšťa od podpory agendy LGBT, rodovej rovnosti a gender. Konzervatívni zákazníci ju začali bojkotovať