Vatikán zakázal austrálskemu arcibiskupovi sláviť tradičnú omšu v katedrále -

Vatikán zakázal austrálskemu arcibiskupovi sláviť tradičnú omšu v katedrále


19. júna 2024
  Krátke správy

Metropolita Melbournskej arcidiecézy v Austrálii arcibiskup Peter A. Comensoli požiadal Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatostí o povolenie sláviť svätú omšu podľa liturgických kníh z roku 1962 v dvoch farských kostoloch a v katedrále. Liturgický duchovný dedič neslávne známeho arcibiskupa Annibale Bugniniho (tvorcu Novus ordo missae), súčasný sekretár dikastéria arcibiskup Vittorio Viola omšu v katedrále nepovolil.

Záber zo slávenia tradičnej latinskej sv. omše
zdroj: wikimedia commons

Podľa dokumentu Traditionis custodes a následných dokumentov vydaných Františkom za účelom obmedzenia slúženia tradičnej svätej omše v Cirkvi, sa omša v „starom“ obrade nemôže slúžiť vo farských kostoloch. Ak je biskup presvedčený, že je to v jeho diecéze nevyhnutné, musí požiadať o povolenie Vatikán.

Tak urobil aj arcibiskup Peter A. Comensoli z Melbourne. Tradičná svätá omša sa doteraz slúžila v dvoch farských kostoloch – a v katedrálnom chráme. Prial si, aby to takto pokračovalo. Na jeho žiadosť zaslanú v polovici roku 2023 odpovedal v januári 2024 sekretár Dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatostí arcibiskup Vittorio Viola. Text odpovede bol zverejnený tento týždeň na blogoch Rorate Caeli a Silere non possum.

Arcibiskup Viola nie je radovým členom dikastéria. Je presvedčeným duchovným dedičom liturgickej vízie arcibiskupa Bugniniho, tvorcu nového liturgického obradu, ktorý bol obvinený z príslušnosti k slobodomurárstvu a následne odvelený z Ríma do Iránu, údajne na pokyn Pavla VI. Vittorio Viola nosí, s dokonalou symbolikou, Bugniniho biskupský prsteň. Do dikastéria nastúpil v roku 2021, po odchode jeho dovtedajšieho prefekta, kardinála Roberta Saraha.

V odpovedi, ktorú poslal, arcibiskup Vittorio Viola súhlasil s tým, aby sa tradičná latinská omša mohla naďalej sláviť v dvoch farských kostoloch v Melbourne, pričom udelil povolenie na obdobie dvoch rokov. V liste tiež pripomenul, že v súlade s dokumentmi pápeža Františka Traditionis custodes a Desiderio desideravi, by sa malo všetkým veriacim umožniť zúčastniť sa novej svätej omše, pretože nová liturgia by bola jediným vyjadrením lex orandi rímskeho obradu. … Táto jeho poznámka je však mierne mätúca: Je snáď v Melbournskej diecéze akútny nedostatok svätých omší v novom obrade?

Arcibiskup zároveň uviedol, že nemôže dať súhlas na slávenie tridentských omší v melbournskej katedrále pre dôležitosť katedrálneho kostola:

Nezdá sa vhodné, aby sa stará liturgia slávila na mieste, ktoré slúži ako príklad liturgického života pre celú diecézu. Katedrála je prvým miestom, kde sa pri liturgickom slávení musia používať súčasné liturgické knihy, ktoré tvoria výlučné vyjadrenie lex orandi rímskeho obradu.

Na záver duchaplne poukázal na to, že v katedrále by sa mohla sláviť nová omša v latinčine, ktorá by krok za krokom odradila Austrálčanov spojených s tridentskou liturgiou od ich návykov a primäla ich nakoniec k účasti na novej svätej omši v národnom jazyku.

BM

Zdroj: rorate-caeli.blogspot.com, PCh24, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Zomrel Anton Hykisch – zatiaľ posledný veľký slovenský katolícky spisovateľ

Hnutie Emauzy potvrdilo o zakladateľovi, že Abbé Pierre, idol liberálneho katolicizmu bol sexuálnym násilníkom. Dodajme: aj obhajcom LGBT a heretikom

Poľsko: Šikanovanie Cirkvi liberálmi narastá – Dvom progresívcom vadilo zvonenie z kostola a sudca ho zakázal

Firma John Deere upúšťa od podpory agendy LGBT, rodovej rovnosti a gender. Konzervatívni zákazníci ju začali bojkotovať