!!! Vatikán vo štvrtok zverejní dokument o pápežskom úrade: chce ho spraviť prijateľnejším pre iné cirkvi! Pápež František údajne naznačil ekumenické ústupky !!! -

!!! Vatikán vo štvrtok zverejní dokument o pápežskom úrade: chce ho spraviť prijateľnejším pre iné cirkvi! Pápež František údajne naznačil ekumenické ústupky !!!


12. júna 2024
  Krátke správy

Roky synodálneho putovania 2023 – 2024 nepochybne vojdú do dejín Cirkvi. Jedna novinka strieda druhú v takom rýchlom staccate, že veriacim nie je dopriate inovácie ani poriadne stráviť a už prichádza ďalšia várka. Po minuloročnej deklarácii Fiduccia supplicans,demaskulinizácii Cirkvi“ a ohlasovaní rôznych ďalších inovácií ako svätenie diakoniek, zrušenie celibátu, ohlásil Vatikán na zajtra zverejnenie dokumentu, ktorého opis neveští nič dobré.

Ilustračný obrázok, zdroj: wikimedia commons

Podľa portálu Katholisch.de pôjde o dokument týkajúci sa funkcie a primátu rímskeho biskupa (pápeža) a v ňom údajne chce „pápež znížiť svoju nadradenosť“. Podľa zmieneného liberálneho a zaiste dobre informovaného portálu by text „mohol mať ďalekosiahle dôsledky – a František naznačil veľký ústupok“!!!

Text vypracovalo vatikánske Dikastérium pre jednotu kresťanov, pod vedením švajčiarskeho kardinála Kurta Kocha. O jeho názoroch a nastavení myslím dostatočne svedčí fakt, že v jeho prítomnosti podávali sväté prijímanie protestantom a výzvy na zapojenie protestantov aj pravoslávnych do synodálnej cesty:

https://christianitas.sk/v-nemecku-je-interkomunia-uz-skutocnostou-vatikan-sa-tvari-ze-to-nevidi/

https://christianitas.sk/kardinal-koch-vyzyva-ekumenickych-partnerov-aby-sa-zucastnili-na-synodalnom-procese/

Dokument by podľa Katholisch.demohol zásadne zmeniť vzťah medzi kresťanskými cirkvami na Východe a Západe“.

Názov dokumentu bude „Rímsky biskup“ s podtitulom „Primát a synodalita v ekumenických rozhovoroch a odpovediach na encykliku Ut unum sint“.

Projektu sa dostalo širokej podpory pápeža Františka a portál Katholisch.de na margo očakávaných inovácií zdôrazňuje, že už od začiatku svojho pontifikátu sa označoval predovšetkým ako „Rímsky biskup“ a nariadil oživenie titulu „Patriarcha Západu“.

Tieto náznaky lokalizácie pápežskej moci sú samozrejme na papieri nenapadnuteľné a legitímne. Pápež je skutočne, tak ako sv. Peter rímskym biskupom a je aj patriarchom Západu. Okrem toho, že je aj patriarchom Východu, Severu aj Juhu. Avšak to, že sa zdôrazňujú len určité historické označenia a zamlčiavajú či umenšujú ostatné, neveští nič dobré. V spojení s potopou ekumenickej frazeológie a čo je ešte horšie aj nekontrolovanej, svojvoľnej, chaotickej a autodeštruktívnej praxe, sa očakávaný text môže stať ďalším klincom do rakvy, do ktorej sa snažia už viac ako 60 rokov uložiť exkluzivitu katolíckej Cirkvi.

Portál Katholisch.de, s neomylným a rokmi vypestovaným čuchom pre všetko čo je pre nich potešiteľne heterodoxné, sa už za horúca pýta:

Ústredná otázka však stále zostáva otvorená: Či si pápež naďalej nárokuje nadradené postavenie medzi predstaviteľmi kresťanskej cirkvi? (Katholisch.de tu zrejme má na mysli nejakú abstraktnú cirkev, čiže zlúčeninu všetkých cirkví, v rámci ktorej je katolícka Cirkev len jednou z mnohých a spolu s nimi vytvára zmienenú kresťanskú cirkev; pozn. red.) Katolícka Cirkev si túto nadradenosť, známu ako „primát pápeža“, udržiava už od raného stredoveku. (Ale, ale, tak katolícke médium neverí na dogmu o pápežskom primáte? Neverí, že sám Ježiš poveril sv. Petra a odovzdal mu kľúče? A to sú pritom poslušní, zaočkovaní a sprevádzajúci; pozn. red.) Naposledy, v roku 1870, I. vatikánsky koncil podporil a rozšíril tento univerzálny nárok na moc v otázkach dogmatiky a kánonického práva.“

No, zdá sa, že pre niektorých vysoko „poslušných“ katolíkov tieto „otázky dogmatiky a kánonického práva“ evidentne nič neznamenajú. Paradoxne na jednej strane spochybňujú autoritu a výlučnosť pápežského úradu ako takého, ale na druhej neustále vyzývajú k poslušnosti voči pápežovi Františkovi a každého, kto sa opováži kritizovať jeho heterodoxné vyhlásenia posielajú rovno do schizmy, napriek tomu, že na to nemajú žiaden argument. Takýmto argumentom o schizme naopak môže byť, popieranie dogmaticky záväzného učenia o primáte rímskeho biskupa.

No Katholisch.de veľavravne dodáva o týchto dogmách: „Tieto rozhodnutia, ako také, čo vznikli v časovej tiesni, by sa teraz mali relativizovať a reinterpretovať.

Bum, a je to tu. Nič menej a nič viac: I. vatikánsky koncil vzhľadom na to, že bol prerušený zánikom Pápežského štátu (a nikdy nedokončený) podľa liberálov konal v „časovej tiesni“ a preto sa teraz budú jeho dogmatické vyjadrenia „relativizovať a reinterpretovať“.

Našťastie, niečo také pri II. vatikánskom koncile nie je možné. Ten mal k dispozícii široké časové pole a tak mohol dôkladne pracovať na svojich obsiahlych dokumentoch takým spôsobom, že už ich netreba dodatočne relativizovať, pretože sú natoľko hmlisté a nejednoznačné, že každá interpretácia k nim priľnie ako rukavica k ruke.

Nový dokument, ako píše Katholisch.de, si podľa oficiálnych vatikánskych vyjadrení „kladie za cieľ predložiť návrh obnovenej podoby pápežského úradu, ktorý by mohli uznať aj iné cirkvi“. Portál dokonca dodáva:

Niektorí vo Vatikáne sa domnievajú, že je možné, že podľa návrhu sa pápež v budúcnosti stretne s ďalšími patriarchami a cirkevnými predstaviteľmi na rovnakej úrovni, aby s nimi konzultoval.

Prvé stretnutie tohto druhu by sa mohlo uskutočniť v roku 2025 na 1 700. výročie Nicejského koncilu, ktorý aj dnes uznávajú takmer všetky kresťanské cirkvi. V tom čase sa podarilo dohodnúť aj spoločný postup určenia dátumu Veľkej noci medzi východnými cirkvami a Rímom, od ktorého sa upustilo až neskôr. Podľa informácií z Vatikánu je pápež František pripravený vyjsť v ústrety východným cirkvám v tejto symbolicky dôležitej otázke.

Modlime sa…

BM

Zdroj: Katholisch.de, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Zomrel Anton Hykisch – zatiaľ posledný veľký slovenský katolícky spisovateľ

Hnutie Emauzy potvrdilo o zakladateľovi, že Abbé Pierre, idol liberálneho katolicizmu bol sexuálnym násilníkom. Dodajme: aj obhajcom LGBT a heretikom

Poľsko: Šikanovanie Cirkvi liberálmi narastá – Dvom progresívcom vadilo zvonenie z kostola a sudca ho zakázal

Firma John Deere upúšťa od podpory agendy LGBT, rodovej rovnosti a gender. Konzervatívni zákazníci ju začali bojkotovať