V Maďarsku klesol počet katolíkov za desať rokov o jeden milión! Sčítanie ukázalo neblahý trend sekularizácie -

V Maďarsku klesol počet katolíkov za desať rokov o jeden milión! Sčítanie ukázalo neblahý trend sekularizácie


27. septembra 2023
  Krátke správy

Časté idealizovanie si Maďarska zo strany kresťanských konzervatívcov (čo samozrejme nespochybňuje prednosti tohto štátu v prirodzenej sociálnej rovine), dostalo ďalšiu ranu v podobe výsledkov sčítania obyvateľov. Oproti roku 2011, keď sa konalo minulé sčítanie, klesol počet maďarských katolíkov o jeden milión! Na pomery krajiny, ktorá má menej ako desať miliónov obyvateľov (9 603 634), je to obrovské číslo.

Ilustračný obrázok, zdroj: flickr.com

Odpoveď na otázku o náboženskej príslušnosti bola síce dobrovoľná, avšak katolíci sú viazaní vo svedomí verejne sa priznať k svojej viere. Preto by mal byť údaj o ich počte v Maďarsku zrejme viacmenej presný.

Za katolíkov sa vyhlásilo 2,9 milióna obyvateľov, z toho 2,6 milióna rímskych katolíkov a 165-tisíc gréckych katolíkov. Počet tých, ktorí o sebe deklarujú, že sú neveriaci, stúpol na 27 % obyvateľov.

Ešte v roku 2011 bol počet katolíkov v Maďarsku 3,69 milióna.

Avšak nielen počet katolíkov zaznamenal pokles. Poklesol aj celkový počet obyvateľov a to až o 300 000 ľudí.

Z toho môžeme usudzovať, že bez vnútorného náboženského presvedčenia sa aj tie najlepšie myslené sociálne opatrenia, zamerané na zvýšenie pôrodnosti, zrejme míňajú účinkom. Maďarsko navyše trápi celé stáročia mentalita kalvínskeho prístupu k pôrodnosti, čiže preferovanie jednodetných rodín.

To bol nakoniec jeden z dôvodov, prečo sa, napriek silnej maďarizácii koncom 19. a začiatkom 20. storočia, nepodarilo zastaviť vládnucej maďarskej vrstve nárast slovanského a rumunského obyvateľstva, ktoré bolo väčšinou katolíckeho alebo pravoslávneho vierovyznania. Zdá sa, že rovnako ako nefungovali štátne regulácie vtedy, nefungujú bez vnútorného presvedčenia ani dnes.

Zmena mentality by mohla nastať len súčinnosťou štátnej moci s obnovenou evanjelizáciou. Nič také však v súčasnej liberálnej demokracii, ani tej maďarskej, protibruselsky orientovanej, neprichádza do úvahy. Preto je zrejme aj Maďarsko odsúdené v dlhodobom horizonte na ďalší pokles autochtónneho obyvateľstva a starnutie populácie.

Ohľadom počtu katolíkov musíme konštatovať, že v Maďarsku je už tento rok celkovo menej katolíkov ako na Slovensku (3 038 511 rímskych katolíkov + 218 235 gréckych katolíkov).

Koruna svätého Štefana sa tak stáva čoraz viac už len štátotvorným symbolom minulosti a jej náboženský charakter bledne tvárou v tvár neúprosnej realite. Regnum Marianum, ktorého sme boli aj my súčasťou 1000 rokov, sa postupne mení na štát, ktorý síce omnoho viac ako iné európske štáty garantuje prirodzené a normálne sociálne či rodinné vzťahy, avšak už skôr – s pohanskou mentalitou.

BM

Zdroj: PCH24, TASR, titulný ilustračný obrázok zdroj – flickr.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Začína nám LGBT akcia – konferencia Iniciatívy Inakosť, záštitu nad ktorou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Trump obvinil Bidena a jeho progresívno-liberálnu kamarilu z prenasledovania katolíkov

Vatikán vo Francúzsku blokuje vysviacku piatich kňazov u Misionárov Božieho milosrdenstva. Dôvodom je tradičná liturgia

Potřeba víry a její zneužití