The European Conservative: „Synodu ignorujte a zamerajte sa radšej na slová Evanjelia“ -

The European Conservative: „Synodu ignorujte a zamerajte sa radšej na slová Evanjelia“


2. októbra 2023
  Krátke správy

Zatiaľ čo sa Slovensko zobúdza do povolebného týždňa, svet sa začína pripravovať na Františkovu „Synodu o synodalite“, predovšetkým psychicky. Írsky profesor a bývalý prednášateľ teológie, Mark Dooley, radí, že najlepšie je ju asi ignorovať a zamerať sa skôr na slová Evanjelia.

Ilustračný obrázok, zdroj: lifesjourneytoperfection.net

V úvode svojho príspevku na The European Conservative prof. Dooley upozorňuje, „búrkové mračná“, ktoré sa zbiehajú nad Vatikánom, v sebe nesú „skutočný potenciál“, že všetko „skončí v schizme“. Za ďalšie z mnohých neblahých znamení považuje tiež to, že podľa najnovšieho pápežského ustanovenia sa má dodržiavať mediálny „blackout“ zo synodálnych rokovaní.

Nech už sa na Synode stane čokoľvek, autor upozorňuje, že „nič nie je vryté do kameňa okrem Evanjelia“ a že čokoľvek, čo súčasný pápež zavedie, môže ten budúci zrušiť. „Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažia oslabiť šokujúce posolstvo spásy, je to pravda, ktorú nemožno zmeniť, revidovať ani rozriediť, aby uľahčila niečí súčasný vkus“, píše sa ďalej na The European Conservative.

To, na čo sa má Cirkev primárne zameriavať, je evanjelizácia – pre slávu Boha a spásu duší. Zdá sa však, akoby sa Cirkev zaoberala všetkým možným, len nie evanjelizáciou. Podľa Marka Dooleya je to spôsobené tým, že v dnešnej dobe katolícka Cirkev „nevyučuje celý zázrak evanjelia spásy“. Spomína, že stretol množstvo katolíkov, ktorí nikdy nečítali listy sv. Pavla a okrem toho, čo sa číta v kostoloch, ich vôbec nepoznajú. Z tohto dôvodu nikdy nemôžu pochopiť plnosť a skutočnú dôležitosť Evanjelia, ktorého posolstvo sa zhmotňuje v Pavlových slovách:

On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.“ (Kol 1,13–14)

Pán skrátka prišiel, aby zmenil nás, ktorí sme „blúdili v tmách“ a vytrhol nás „z moci zlého“. Je preto aj našou povinnosťou robiť to isté druhým, ktorí Krista nepoznajú. Dnešná Cirkev však tento aspekt trestuhodne zanedbáva. Autor preto dochádza k nasledujúcemu záveru:

Je smutnou skutočnosťou, že Cirkev stratila vieru v Evanjelium. To je ten dôvod, prečo sa neustále snaží propagovať nové evanjelium inklúzie, rovnosti a environmentalizmu. Ale strata viery v Evanjelium predovšetkým znamená, že ste ho dostatočne nepochopili a teda ste pevne neuchopili jeho úplný zázrak.“

Prvoradou úlohou nás, veriacich, je stať sa Kristovými vyslancami v bezbožnom svete. Teológ preto radí:

Najlepší spôsob ako prežiť Synodu je jednoducho ju ignorovať. Obráťte sa radšej k „zakladateľovi a zdokonaľovateľovi našej viery“, k Jeho Evanjeliu spásy...“

MG

Zdroj: The European Conservative, titulný ilustračný obrázok, zdroj – lifesjourneytoperfection.net


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť

Nový dokument o pápežskom úrade: I. vatikánsky koncil sa má nanovo interpretovať, dogmy nanovo vyložiť, funkcie pápeža prehodnotiť. Čo nás ešte čaká?

Brazília: V parlamente bol predložený návrh zákona, ktorý prirovnáva interrupciu k vražde

Protestanti radi opisujú Luthera ako žiaka sv. Augustína. Luther však v skutočnosti sv. Augustínom pohŕdal