Taliansky atmosférický fyzik Prodi: Encyklika Laudate Deum je samovražda. Cirkev riskuje nový prípad Galileo -

Taliansky atmosférický fyzik Prodi: Encyklika Laudate Deum je samovražda. Cirkev riskuje nový prípad Galileo


16. novembra 2023
  Krátke správy

Prof. Franco Prodi, taliansky fyzik a odborník na fyzikálne javy v atmosfére, poskytol rozhovor talianskemu portálu Nuova Bussola Quotidiana, v ktorom sa radikálne vyhranil voči zavádzaniu klimatickej hystérie do cirkevného života. Spomenul konkrétne aj novú environmentálnu encykliku pápeža Františka Laudate Deum, ktorá je ideovým pokračovaním predchádzajúcej enviro-encykliky Laudato si’ .

Prof. Franco Prodi, taliansky fyzik a odborník na fyzikálne javy v atmosfére
zdroj: youtube.com

Franco Prodi, mimochodom brat bývalého talianskeho prezidenta Romana Prodiho, je uznávanou vedeckou kapacitou v odbore a v minulosti riadil Inštitút atmosférických vied v talianskej Národnej rade pre výskum (CNR) a to až do jeho „vyhodenia“, ako to pomenoval v rozhovore. Počas svojej vedeckej kariéry publikoval niekoľko štúdií z odboru meteorológie a klimatológie.

Z ústavu ho vyhodili práve z dôvodu odmietania klimatického katastrofizmu a teórie, ktorá tvrdí, že príčinou otepľovania je ľudská činnosť. Redaktor Andrea Zambrano sa ho najprv spýtal na reakcie štátnych orgánov vrátane talianskeho prezidenta Mattarellu, na výzvu s názvom Neexistuje žiadna klimatická hrozba (There is no Climate Emergency), ktorú im zaslal Prodi s niektorými vedeckými kolegami z celého sveta:

(https://www.riotimesonline.com/wp-content/uploads/2022/08/WCD-version-06272215121.pdf)

Ani nás neuznali hodných odpovede,“ hovorí Prodi a pokračuje: „Pokúsili sme sa len zopakovať, že vo vedeckej oblasti neexistuje žiadna jednomyseľnosť názorov. Teraz sa totiž fráza – tvrdí to veda – stala pákou, pomocou ktorej Medzivládny panel pre klimatické zmeny (IPCC) zdôvodňuje všetky kroky.

Je to práve táto organizácia s veľkým vplyvom, ktorá tvrdí vo svojich oficiálnych dokumentoch, že otepľovanie spôsobuje predovšetkým človek:

Šiesta správa IPCC hovorí, že 97 % globálneho otepľovania spôsobuje človek a tzv. antropogénne príčiny, a preto musíme dosiahnuť nulové emisie. Je to šialenstvo, okrem iného nepreukázateľné, najmä ak vezmeme do úvahy, že Európa je zodpovedná za 9 % emisií CO2 a Taliansko len za 1 %. Zatiaľ čo Čína postaví jednu uhoľnú elektráreň denne.

Prodi ďalej opisuje, ako bola spochybnená jeho vedecká spôsobilosť, keď publikoval svoju teóriu o vplyve oblakov na odrážanie slnečných fotónov a o tom, že stredobodom klimatického systému je rovnováha medzi prichádzajúcimi slnečnými fotónmi a odchádzajúcimi pozemskými fotónmi. Tým presunul „zodpovednosť“ za klimatické zmeny z človeka aj na prírodu, nabúral dogmy klimatických alarmistov a vyslúžil si označenie „popierač klímy“, ktorým sa začalo jeho prenasledovanie a vyhodenie z CNR. Na svojom výskume a teórii pritom pracoval už od roku 1966 a nikomu celé desaťročia neprekážala. Avšak doba evidentne pokročila.

Sám sa vôbec ako „popierač“ vôbec necíti. Považuje sa za ochrancu planéty, len skrátka odmieta falšovať vedu. Pripúšťa aj vplyv ľudskej činnosti na zmenu klímy, avšak nepovažuje ho za zásadný. Za prírodné príčiny považuje:

Interakcie atmosféry-oceánu, interakcie atmosféry-biosféry, sopečné erupcie a hydrologický cyklus.

Ľudský vplyv:

Uvoľňovanie skleníkových plynov do atmosféry pri fosílnych palivách, požiaroch a chove dobytka, uvoľňovanie aerosólov do atmosféry a využívanie pôdy, ako je zmenšovanie lesov.

Ten druhý vplyv však nie je rozhodujúci. Tvrdenia IPCC o 97 % vplyve človeka okomentoval nasledovne:

Kecy, kecy. Je to nedokázateľný fakt, podvod. Kvantifikáciu antropickej aktivity nie je možné merať, z dôvodu nedostatku vedomostí o dôležitých fyzikálnych aspektoch.“

Presadzovanie klimatickej propagandy nazval „diktatúrou novín“ a „žurnalistikou“:

Moja vedecká práca bola ponížená, moje projekty ako ten v Apúlii s názvom RIVONA, zničila politika a CNR ma doslova vykopla.

Akademická obec a jej kolaborácia s klimatickou propagandou sa podľa neho točí okolo strachu zo straty financií:

Je tam zlá klíma. Interakcia medzi politikou a vedou je nebezpečná. Existujú vydesení a umlčaní výskumníci, ktorí sa hlásia k tézam IPCC, pretože sa obávajú straty financií alebo postavenia na univerzitách. Na mojej osobe bola aplikovaná Mao Cetungova metóda: Udrieť jedného a vychovať sto.

Prišlo aj na encykliku pápeža Františka Laudate Deum a na to, čo si o nej myslí:

„Pre Cirkev je to samovražda, hovorím to ako veriaci človek a s veľkou bolesťou. Existuje riziko vytvorenia nového prípadu Galileo. Je to napísané v plnom súhlase s tézami IPCC, ale keď sa ukáže, že tieto tézy boli jedným z najväčších podvodov spáchaných na ľudstve, Cirkev nebude vyzerať dobre.

Keď som to čítal, padol som zo stoličky. Prinajmenšom ešte v Laudato siv kapitole 1, odsek 23, sa František trochu obozretne snažil reflektovať pochybnosti a povedal, že veda je rozdelená na určité pozície, ale teraz je výzva úplne zameraná na klimatickú katastrofu. Neviem, kto radil pápežovi, ale určite mal zlý vplyv.“

BM

Zdroj: Nuova Bussola Quotidiana, titulný ilustračný obrázok, zdroj – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Začína nám LGBT akcia – konferencia Iniciatívy Inakosť, záštitu nad ktorou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Trump obvinil Bidena a jeho progresívno-liberálnu kamarilu z prenasledovania katolíkov

Vatikán vo Francúzsku blokuje vysviacku piatich kňazov u Misionárov Božieho milosrdenstva. Dôvodom je tradičná liturgia

Potřeba víry a její zneužití