Talianskeho kňaza suspendovali kvôli jeho kritike exhortácie Amoris Laetitia. Kde sú hranice poslušnosti? -

Talianskeho kňaza suspendovali kvôli jeho kritike exhortácie Amoris Laetitia. Kde sú hranice poslušnosti?


2. mája 2023
  Krátke správy

Don Tullio Rotondo, taliansky katolícky kňaz, bol dňa 2. februára 2023 suspendovaný svojím biskupom Cibottim. Príčinou je vydanie knihy, ktorá sa zaoberá omylmi pápeža Františka, ktoré sú obsiahnuté v postsynodálnej exhortácii Amoris Laetitia z roku 2016. Tá vznikla po ukončení synody o rodine a snaží sa o väčšiu „inklúziu“ voči tým, ktorí majú problémy s katolíckou náukou o pohlavnom živote a manželstve.

Profesor John Rist, svetoznámy znalec klasickej filozofie, ktorý napísal predslov ku knihe Dona Rotonda, uviedol pre portál LifeSite News, že kňaz „bol potrestaný za obranu toho, čo bolo po stovky rokov považované za katolícku morálnu teológiu.“ Dodal, že „jeho suspendovanie je príkladom druhu otrockého zneužívania autority, ktoré nemá v katolíckej Cirkvi miesto.“

Don Rotondo uviedol, že kniha poukazuje na „rôzne omyly, ktoré pápež a niektorí jeho spolupracovníci šíria v súvislosti so sviatosťou spovede, morálnym svedomím, morálnymi pravidlami a trestom smrti.“

Don Tullio Rotondo, taliansky katolícky kňaz
zdroj: youtube.com

Treba pripomenúť, že biskup Cibotti, ktorý suspendoval Dona Rotonda, bol v roku 2014 vysvätený arcibiskupom Brunom Fortem, ktorý zohral kľúčovú úlohu počas Synody o rodine. Dekrét o suspendovaní uvádza ako príčinu „neposlušnosť voči riadnemu ordinárovi“ a odvoláva sa na kánon 1371.

K téme poslušnosti a jej interpretácie sa vyjadril Don Rotondo nasledovne:

V tejto súvislosti upresňujem, že niektorí kresťania, zjavne neschopní, veria, aj pre nesprávny výklad biblických textov, že kresťanská poslušnosť spočíva v tom, že vždy robíme to, čo hovorí predstavený, najmä ak je to pápež, a preto označujú za neposlušných všetkých, kto proti výrokom a rozhodnutiam pápeža; týmto kresťanom treba pripomenúť, že ich koncepcia poslušnosti je v skutočnosti „nacistická“ a nie kresťanská. Kresťan musí v prvom rade poslúchať najvyššieho predstaveného, ktorým je Boh, a preto sa musí podriadiť náznakom a príkazom ostatných predstavených len do tej miery, pokiaľ tieto náznaky a príkazy nie sú v rozpore s božskými. Svätý Tomáš má v tomto bode veľmi jasno.“

Profesor John Rist k tomu dodáva:

Keďže mnohé problémy súčasného pápežstva sa dostali na najjasnejšie svetlo dňa od vydania Amoris Laetitia, očividne by pomohlo, keby bol vydaný sprievodca obrovskými kontroverziami, ktoré Amoris Laetitia vyvolala. A takýto sprievodca bol teraz zostavený – skutočne magnum opus et arduum – od dona Tullia, ktorý na viac ako 1300 stranách zhromaždil príslušné dokumenty a preskúmal ich vo svetle širokých znalostí Písma od Otcov a Učiteľov Cirkvi.“

Anglický profesor vysvetľuje, prečo je biskupovo suspendovanie dona Tullia Rotonda nespravodlivé. Hovorí: „Biskup prikázal donovi Tulliovi stiahnuť knihu. Namiesto toho by mal chváliť dona Tullia za jeho vášnivú obranu tradičného katolíckeho učenia.“

Tým, ako konal,“ pokračuje Rist, „sa biskup priradil k tej značnej skupine medzi biskupmi, ktorí veria, že pápež JE tradíciou, namiesto toho, aby naliehal na pápeža, aby sa vrátil k správnej a tradičnej úlohe primárneho (ale nie jediného) strážcu ortodoxnej teológie.“

Exhortácia Amoris Laetitia sa stala dôvodom na znepokojenie a úzkosť pre mnohých duchovných aj laikov, pretože otvára dvere katolíkom, ktorí nežijú svoj život v súlade s morálnymi predpismi Cirkvi (napríklad o manželstve), aby mali prístup k sviatostiam bez toho, aby sa napravili. Tento dokument dokonca podnietil štyroch kardinálov katolíckej Cirkvi, aby zverejnili svoje dubia v novembri 2016. Predtým ich súkromne poslali pápežovi Františkovi. Ich otázky zostali pápežom dodnes nezodpovedané.

Don Tullio Rotondo vo svojom rozhovore pre portál LifeSite News čitateľom pripomína, ako vtedy hodnotil tento pápežský dokument profesor Josef Seifert, rakúsky filozof medzinárodného významu. Prof. Seifert uviedol, že § 303 Amoris Laetitia je „teologická atómová bomba, ktorá hrozí zničením celej morálnej budovy 10 prikázaní a katolíckeho morálneho učenia.“ Sám profesor Seifert bol v reakcii na svoju kritiku tiež potrestaný vedením španielskej diecézy v Granade, kde v roku 2017 pedagogicky pôsobil: miestny arcibiskup Javier Martínez Fernández mu zakázal vyučovať na svojej univerzite.

Podobne ako pri akejkoľvek inej záležitosti, aj tu je zrejme najlepšie uplatniť zlaté pravidlo, ktoré nám zanechal Spasiteľ: podľa ovocia ich spoznáte. Celkový vývoj ohľadom dodržiavania katolíckej sexuálnej morálky v Cirkvi od roku 2016 a ohľadom jej relativizácie a spochybňovania, dáva jednoznačne za pravdu tým, ktorí vtedy upozorňovali na deštruktívne následky zmieneného textu. Už nejde len o rozvedených alebo nezosobášených. V Cirkvi sa medzitým vytvorila silná skupina prelátov obhajujúcich homosexuálne vzťahy, ich požehnávanie, obhajujúcich rodovú ideológiu a dokonca pripúšťajúcich eutanáziu. Suspenzie a zákazy na tom nič nezmenia.

BM

Zdroj: LifeSite News, titulný ilustračný obrázok, zdroj: youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!

Harrison Butker – športovec a tradičný katolík – predniesol reč, ktorá šokovala spohanštenú Ameriku

Možný zázrak v Lurdoch? Takmer úplne slepej žene sa vrátil zrak