Sviatok Panny Márie Dobrej rady -

Sviatok Panny Márie Dobrej rady

Branislav Krasnovský
14. mája 2024
  Cirkev

Koncom apríla 2024 som dokončieval seriál o škapuliari a škapuliarskom bratstve a vo štvrtej časti som sa venoval aj škapuliaru Panny Márie Dobrej rady, pričom som uviedol, že škapuliarske bratstvo Panny Márie Dobrej rady existovalo aj pri známom bratislavskom kostole Blumentál. Záujemcovia si môžu tento text pripomenúť pomocou tohto odkazu: https://christianitas.sk/par-slov-o-skapuliari-skapuliarskom-bratstve-a-skapuliarskych-milostiach-iv-cast/

Vtedy mi uniklo, že práve 26. apríla sa tiež slávi sviatok Panny Márie Dobrej rady (podľa tradičného kalendára), a dnes, počas mariánskeho mesiaca máj, by som rád tento nedostatok napravil a informácie o sviatku Panny Márie Dobrej rady a o modlitbách k Panne Márii Dobrej rady predstavil čitateľom.

Titul Panna Mária Dobrej rady (lat. Mater boni consilii) je titul Panny Márie, ktorý bol nájdený na freske augustiniánskeho kostola zasvätenom Panne Márii v mestečku Genazzano neďaleko Ríma, pochádzajúcej z roku 1467. Miestni augustiniáni spravujú kostol v Genazzane od roku 1356, pričom od 15. storočia bolo ich úlohou starať sa aj o duchovné potreby kresťanských pútnikov, ktorí putovali do mesta, aby mohli vidieť obraz Panny Márie Dobrej rady a pomodliť sa pred ním.

Kostol Panny Márie Dobrej rady v Genazzane
zdroj: youtube.com

Uvedená freska má rozmery má 40×45 cm, jej hrúbka je približne ako u vaječnej škrupiny. V Taliansku je obraz z Genazzana rovnako známym pojmom ako Loreto a modlitba k Panne Márii Dobrej Rady je obľúbená ako Loretánske litánie. Titul Panna Mária Dobrej rady zvýrazňuje úlohu Božej Matky ako prostrednice a pomocníčky v ťažkých životných situáciách, ktoré si vyžadujú vážne rozhodnutia v duchovnom či bežnom živote.

Podľa zbožnej katolíckej tradície bola freska do chrámu zázračne prenesená z albánskeho mesta Skutari, ktoré v 15. storočí ovládali Benátčania. Tento obraz je označovaný aj ako „La Madonna de la Paradiso“ (Madonna z Raja). Keď talianski odborníci v rokoch 1957 – 1959 fresku reštaurovali, prišli na to, že obraz bol v minulosti súčasťou oveľa väčšej fresky, ktorej autorom bol pravdepodobne známy renesančný maliar da Fabriano a ktorý pôvodnú fresku namaľoval v čase pontifikátu pápeža Martina V. (1417 – 1431).

Väčšina slovenských vzdelaných katolíkov bude obraz poznať najmä vďaka talianskemu maliarovi Pasquale Sarullovi, ktorý svoj obraz namaľoval podľa originálnej predlohy v 19. storočí.

Panna Mária Dobrej rady na obraze talianskeho maliara Pasquale Sarulla, 19. storočie
zdroj: wikimedia commons

Úcta a zbožnosť k obrazu Panny Márie Dobrej rady neustále rástli. Pápež Urban VIII. navštívil kostol Panny Márie v Genazzane a ďakoval za víťazstvá nad osmanskými Turkami.

Veľkým ctiteľom Panny Márie Dobrej rady bol pápež Pius IX., ako aj pápež Pius XI. Pápež Pius VI. 8. decembra 1779 pri opätovnom schválení kultu Panny Márie udelil všetkým augustiniánom ofícium s chválospevmi, lekciami, modlitbou a vlastnou omšou dvojhlavého obradu; s plenárnym odpustom aj pre veriacich, ku ktorému Pius VIII. pridal ďalší pre návštevníkov svätyne.

Veľkú úctu k Panne Márii Dobrej rady však prechovávali aj sv. Alojz Gonzaga, sv. Alfonz z Liguori, sv. Ján Bosco či blahoslavený Stefano Bellesini, ktorý preciťoval vrúcnu lásku k tejto svätyni, a bol tiež členom škapuliarskeho bratstva a ctiteľom Panny Márie Dobrej rady. Pápež Lev XIII., ktorý povolil škapuliar Panny Márie Dobrej rady a obdaril ho odpustkami, pričom svätyňu v Genazzane povýšil na baziliku minor so všetkými právami a výsadami.

Na jeho podnet a s jeho súhlasom vtedajšia Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí schválila omšový formulár i miestny sviatok Panny Márie Dobrej rady. Mesiac pred svojou smrťou, 22. apríla 1903, prikázal vložiť do Loretánskych litánií invokáciu: „Matka Dobrej rady, oroduj za nás.“ Počas celého svojho života mal pápež Lev XIII. kópiu fresky Panny Márie Dobrej rady z Genazzana na svojom pracovnom stole.

Ako bolo spomenuté, Panna Mária Dobrej rady je úzko spojená aj s bratislavským kostolom Nanebovzatia Panny Márie, teda Blumentálom. Na oltári tohto nádherného novogotického kostola sa nachádza kópia obrazu z Genazzana, ktorú do Bratislavy v roku 1767 z Talianska priniesol kupec Jozef Janko. V roku 1768 obraz požehnal miestny farár Matej Klobušický. Obraz bol umiestnený dlhé obdobie na hlavnom oltári chrámu. Blumentál bol však trikrát prestavaný a v roku 1888, kedy získal dnešnú podobu, bol obraz vystavený na jednom z bočných oltárov, kde sa nachádza dodnes.

Ako som už písal v štvrtej časti seriálu o škapuliari a škapuliarskom bratstve, je veľmi pravdepodobné, že tu, pri kostole Blumentál, v minulosti existovalo škapuliarske bratstvo Panny Márie Dobrej Rady s dlhodobou tradíciou. Mimochodom, obraz Panny Márie s Ježiškom v bratislavskom Blumentáli sa najviac podobá originálu z Genazzana.

Obraz Panny Márie s Ježiškom v bratislavskom Blumentáli sa najviac podobá originálu z Genazzana
zdroj: wikimedia commons

Na záver prikladáme informácie z vynikajúceho diela katolíckeho kňaza Andreja Radlinského „Nábožné výlevy“ týkajúce sa sviatku Panny Márie Dobrej rady, ktorý sa slávi dňa 26. apríla:

Už dobrá pozemská matka vie svojim dietkam poradiť len dobre. No tým viac naša Matka Nebeská. Kto si nevie rady v dôležitých životných chvíľach, nech sa obráti k Panne Márii Dobrej rady, ktorá vyprosí od Ducha Svätého dar rady, aby si katolícky veriaci a mariánsky ctiteľ vedel vždy zvoliť správnu cestu.

Liturgická modlitba

Bože, ktorý si nám Rodičku svojho milovaného Syna dal za Matku a jej spanilý obraz podivným zázrakom si oslávil, prosíme ťa, dožič nám, aby sme sa pevne pridŕžali jej napomenutia a snažili sa žiť podľa tvojho Srdca, žeby sme šťastne mohli vojsť do nebeskej vlasti. Skrze Pána nášho… Amen.

Súkromná modlitba

Preslávna Panna, ktorá si bola večným rozhodnutím ustanovená za Matku vteleného večného Slova, ktorá si rozdávateľkou milostí Božích a orodovnicou hriešnikov, ja tvoj(-a) najnehodnejší(-ia) služobník(-ica) prichádzam k tebe, buď mi láskavým vodcom a radcom v tomto slzavom údolí. Pre drahú krv tvojho Božského Syna sprostredkuj mi odpustenie hriechov i duševné spasenie a všetko, čo mi je na dosiahnutie toho potrebné. Ďalej, pros aj za víťazstvo svätej Cirkvi nad jej nepriateľmi a za rozšírenie kráľovstva Ježiša Krista po celom svete. Amen.

Podľa Raccolty je za tieto modlitby za obvyklých okolností 500 dní odpustkov.

Zvestovanie Panny Márie na obraze španielskeho maliara Estebana Pereza Murilla
zdroj: wikimedia commons

Litánie k Matke Dobrej rady

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Milovaná dcéra večného Otca, oroduj za nás.
Vznešená Matka Božieho Syna, oroduj za nás.
Požehnaná nevesta Svätého Ducha, oroduj za nás.
Živý chrám Najsvätejšej Trojice, oroduj za nás.
Kráľovná neba i zeme, oroduj za nás.
Sídlo Božej múdrosti, oroduj za nás.
Strážkyňa tajomstiev Najvyššieho, oroduj za nás.
Panna najmúdrejšia, oroduj za nás.
V našich pochybnostiach a ťažkostiach, oroduj za nás.
V našich utrpeniach a úzkostiach, oroduj za nás.
V našich obavách, oroduj za nás.
V nebezpečenstvách a pokušeniach, oroduj za nás.
Vo všetkých našich prácach, oroduj za nás.
Vo všetkých našich potrebách, oroduj za nás.
V hodine našej smrti, oroduj za nás.
Pre tvoje nepoškvrnené počatie, oroduj za nás.
Pre tvoje šťastné narodenie, oroduj za nás.
Pre tvoje obdivuhodné zasvätenie sa, oroduj za nás.
Pre tvoje slávne zvestovanie, oroduj za nás.
Pre tvoje tvoju láskyplnú návštevu Alžbety, oroduj za nás.
Pre tvoje božské materstvo, oroduj za nás.
Pre tvoje účasť na obrade očisťovania, oroduj za nás.
Pre úzkosti tvojho materského srdca, oroduj za nás.
Pre tvoju vznešenú smrť, oroduj za nás.
Pre tvoje slávne nanebovzatie, oroduj za nás.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami, Pane.
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička
A vypros nám dar dobrej rady.

Modlime sa

Pane Ježišu, pôvodca a darca všetkého dobra, ty si prijal telo v lone požehnanej Panny, obdaroval si ju svetlom prevyšujúcim každú múdrosť; daj, aby sme ju uctievali ako Matku dobrej rady a tak mohli neustále čerpať z jej dobroty, múdrosti, rady a pod jej ochranou vojsť do prístavu blaženej večnosti. Amen.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!

Harrison Butker – športovec a tradičný katolík – predniesol reč, ktorá šokovala spohanštenú Ameriku

Možný zázrak v Lurdoch? Takmer úplne slepej žene sa vrátil zrak