Sv. omša vyslobodzuje z očistca -

Sv. omša vyslobodzuje z očistca


19. marca 2023
  Pokladnica viery

Za času sv. Bernarda zomrel v Clairveaux rehoľný brat a Bohom bol odsúdený k očistcovým mukám. Ten brat sa zjavil jednému zo starých kláštorných kňazov a oznámil mu, že je v očistci a úpenlivo ho prosil, aby kňazi kláštora neprestávali za neho obetovať omše sväté. Po nejakom čase sa zomrelý tomu kňazovi zase zjavil a síce oslavou premenený mu povedal:

Ďakujem nášmu Pánu Bohu, lebo teraz som už v nebeskom blahoslavenstve.“ Kňaz sa ho pýtal: „Ako si bol vyslobodený?“ Zomrelý odpovedal: „Poď a viď!

Po týchto slovách ho odviedol do kláštorného kostola, v ktorom pri všetkých oltároch stáli kňazi a s najväčšou pobožnosťou slúžili sv. omše a povedal:

Hľa, touto zbrojou milosti Božej som bol vyslobodený z očistca. Sväté omše sú víťaznou mocou Božieho milosrdenstva. To je tou jedinou a najlepšou obetou, ktorá sníma hriechy sveta. Hovorím ti po pravde, že týmto zbraniam Božej milosti, tejto moci Božieho milosrdenstva, tejto zmiernej obete božského Spasiteľa nemôže vôbec nič odporovať, iba ak nekajúce srdce.

P. Heinrich Müller S. V. D. – Obeta omše svätej, čiže prameň všetkých milostí


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry

Tomáš Halík sa rozhodol osviežiť a vylepšiť učenie o Svätej Trojici, aby ho lepšie sprístupnil moslimom a židom