Sv. omša bola slávená už v katakombách -

Sv. omša bola slávená už v katakombách


7. mája 2023
  Pokladnica viery

Zo starých liturgií uvediem len jednu, ktorá siaha až do najstaršej doby kresťanstva, liturgiu sv. Jakuba. V nej stojí: „Nech mlčí každé smrteľné telo, nech tu stojí s bázňou a s trasením, všetko pozemské nech mizne z myšlienok; lebo Kráľ kráľov, Pán pánov, Kristus Boh náš prichádza, aby bol obetovaný a veriacim daný za pokrm.

K prastarým omšovým knihám pridávajú sa ešte iné pamätnosti, ktoré vydávajú platné svedectvo menovite o prinášaní sv. obety v Cirkvi katakomb. V katakombách sa totižto ešte aj dnes nachádzajú oltáre, nápisy a maľby, ktoré svedčia o niekdajšom slávení obety omše svätej.

P. Heinrich Müller S. V. D. – Obeta omše svätej, čiže prameň všetkých milostí


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Škodila katolícka Cirkev vede?

SAV obhajuje vulgárne učebnice sexuálnej výchovy: Skončia na súde pre podozrenie z ohrozovania mravnej výchovy mládeže?

Fatima TV: Náš príbeh obrátenia a uzdravenia

Jeden z posledných štátov s absolútnym zákazom interrupcií stále odoláva: Ako dlho vydrží?