Sv. Erazmus z Formie, biskup a mučeník -

Sv. Erazmus z Formie, biskup a mučeník


2. júna 2024
  Svätec týždňa

Blízko mesta Antiochia žil na konci tretieho storočia a blahonosne pôsobil ako biskup svätý muž menom Erazmus. Keď za vlády cisára Diokleciána nastalo prenasledovanie kresťanov, utiahol sa do hôr dnešného Libanonu. Tu vyučoval kresťanov, upevňoval ich vo viere a podľa hodnoverných svedectiev činil mnohé divy.

Po čase sa vrátil zo svojho úkrytu do Antiochie a neohrozene hlásal slovo Božie. Mnoho pohanov prijalo svätý krst, mnohí slabí a od viery zo strachu pred ukrutnými mukami odpadnutí kresťania vrátili sa naspäť do Cirkvi svätej a činili skrúšené pokánie. Keď to Dioklecián počul, dal sv. Erazma chytiť a pred seba postaviť. Vábivými slovami, hrozbami presvedčiť chcel svätého muža k tomu, aby zaprel Kristovu vieru a obetoval modlám. Všetko márne. Rozkázal teda katom, aby ho kyjmi bili. A keď ani to k ničomu neviedlo, dal ho vriacou smolou a sírou poliať. Potom ho polomŕtveho odvliekli do väzenia. V noci sa mu vo väzení zjavil anjel Boží, zahojil jeho rany a vyviedol ho na slobodu.

Mučeníctvo sv. Erazma
zdroj: wikimedia commons

Sv. Erazmus cestoval svetom a všade hlásal sv. Evanjelium. Prišiel aj do dnešného Neapolska, zastavil sa v meste Formia, kde rovnako neohrozene hlásal pohanom slovo Božie. Pod jeho vplyvom veľké množstvo pohanov vstúpilo do Cirkvi svätej. Cisár Maximián, dozvediac sa o tom, dal ho chytiť, bičovať a do vriacej smoly hodiť. Keď ostal zázračne nezranený, odviedli ho do väzenia, kde sa mu zjavil sv. Michal archanjel,, ktorý ho vyslobodil z väzenia a odprevadil do Kampánie, kde opäť mnohých pohanov obrátil na kresťanskú vieru. Tu, 2. júna roku 303, usnul v Pánu vo vysokom veku. Jeho telo bolo pochované v meste Formia, kde sa ešte i roku 840 nachádzalo. Keď Saracéni vtrhli do stredného Talianska, boli telesné pozostatky sv. Erazma odnesené do Gaety.

Zvonica katedrály svätého Erazma v Gaete
zdroj: wikimedia commons

Sv. Erazmus je jedným zo štrnástich pomocníkov a vzdáva sa mu zvláštna úcta od námorníkov v Stredozemnom mori, kde býva veľmi ctený pod menom sv. Elmo. K tejto úcte zavdal príležitosť zázrak, ktorý sa stal sv. Erazmovi, keď raz pohanom na morskom brehu hlásal slovo Božie. Počas kázania sa rozpútala hrozná búrka, dážď sa lial, krupobitie sa rachotom padalo na zem, blesky nebo križovali, ale nad sv. Erazmom a jeho poslucháčmi bolo nebo jasné a ani len kvapka na nich nespadla.

Sv. Erazmus sa vyobrazuje v biskupskom rúchu, s kyjakom a prevráteným kotlom pri jeho nohách.

Poučenie

Sv. Erazmus podal vznešený príklad kresťanskej trpezlivosti a vytrvalej neohrozenosti v plnení svojich biskupských povinností. A vydobyl si Kráľovstvo nebeské. Kresťanská trpezlivosť je veľmi potrebná cnosť pre každého človeka, lebo cesta ľudského života je pokrytá tmou a bodliakmi, nie ružami a fialkami.

Mučeníctvo sv. Erazma z Formie (Antiochie)
zdroj: wikimedia commons

Kresťanská trpezlivosť je častokrát jediným prostriedkom, ktorým človek vo svojej biede a trápení dosahuje útechu. Ak človeku chýba trpezlivosť, nie sú u neho zakorenené ani iné cnosti. A ak je ľudský život nepretržitý boj, nuž trpezlivosť je prvou podmienkou k víťazstvu. A ak je cesta ľudského života posiata tŕním, nuž treba nám brať so sebou pavézu (obranný štít pešiakov v stredoveku pred lukostrelcami, pozn. red.) trpezlivosti, aby sme ním neboli do živého dobodaní a dodriapaní; len trpezlivosť dokáže polámať ostré tŕne a šípy; len ona nám poskytne možnosť, aby sme svojou dušou vládli, svoje žiadosti krotili. Utíšenie a pokoj duše je prvým ovocím kresťanskej trpezlivosti. Len kresťanská trpezlivosť môže utíšiť každú vznikajúcu náruživosť, zahnať neľúbosť a odpornosť.

Kresťan, koľko nepríjemností by ťa nepostretlo, koľkých hriechov by si sa nedopustil, keby si mal viac kresťanskej trpezlivosti. A keď trpezlivosť našich nepriateľov i neodzbrojí, ich zlosť neoslabí, ich nenávisť vyhasiť nemôže, ničí predsa len ich zlostné nápady a úmysly, ako sme to čítali v životopise sv. Erazma. Trpezlivosť je hlavnou cnosťou všetkých ponížených duší, všetkých Božích svätých. Chráň sa pred netrpezlivosťou, lebo ona je prameňom mnohých nepríjemností, mnohého nešťastia!

Sv. Erazmus z Formie
zdroj: wikimedia commons

Modlitba

Ó Bože, ktorý nás každoročnou slávnosťou Svojho svätého mučeníka Erazma obveseľuješ, popraj nám podľa našej prosby, aby sme skrze príklad Tvojho svätého mučeníka a na jeho orodovanie k nasledovaniu jeho života povzbudení boli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Benno z Meissenu, biskup a apoštol polabských Srbov

Duch Svätý nás posilňuje a teší

Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť