Španielsky biskup označil plán OSN – Agendu 2030, aj celý „Nový svetový poriadok“ za „protikresťanskú pascu“ -

Španielsky biskup označil plán OSN – Agendu 2030, aj celý „Nový svetový poriadok“ za „protikresťanskú pascu“

biskup Manuel Sánchez Monge
21. apríla 2023
  Politika

Biskup Manuel Sánchez Monge zo Santanderu v Španielsku sa vyjadril v lokálnom denníku El diario Montaňés k plánu OSN na „trvalo udržateľný rozvoj“ – k Agende 2030. Článok má názov Agenda 2030 y el nuevo orden mundial (Agenda 2030 a nový svetový poriadok).

Biskup Sánchez Monge vo svojom vyjadrení varuje, že ciele OSN sú „pascou“, pričom zdôrazňuje ich protikresťanský charakter, ako aj ich relativizmus. Článok vám prinášame v úplnom znení.

Biskup Manuel Sánchez Monge zo Santanderu v Španielsku
zdroj: youtube.com

***

Agenda 2030 a Nový svetový poriadok

Filozof Higinio Marín, profesor filozofickej antropológie na CEU Cardenal Herrera University, zdôraznil skutočnú povahu agendy presadzovanej globalistickými elitami, ktorá má výrazne etatistický a relativistický charakter.

Ciele udržateľného rozvoja („trvalo udržateľný“ je dnes magické slovné spojenie, ktoré sa používa na všetko) sú väčšinou chvályhodné a prijateľné pre všetkých: ochrana prírody, odstránenie chudoby a hladu vo svete, voda dostupná pre všetkých atď. Všetky sú však formulované v jazyku, ktorý je dostatočne nejednoznačný na to, aby sa dal interpretovať čo najrozmanitejšie. Za Agendou 2030 sa skrýva pokus zmeniť civilizáciu, nový svetový poriadok, ktorý zmení presvedčenie jednotlivcov. Je to globalistický systém – ktorý nemá nič spoločné s reálnou globalizáciou – a je zameraný na vytvorenie nikým nevolenej a nedemokratickej svetovej vlády.

Dokument obsahuje brilantné zovšeobecnenia, aby ľudia uverili, že ak bude všetka moc zverená OSN a Agende 2030, všetko bude v poriadku. Ale nie, Agenda 2030 je pasca.

Považuje rodinu za prostredie, ktoré vedie k diskriminácii a nerovnosti. V Agende 2030 sú rodina a náboženstvo prezentované ako prvky konfliktu. Náboženstvo a rodina sú tam označené za problémy, nie ako riešenia. Napríklad túžba po deťoch, manželská zodpovednosť alebo vernosť v manželstve, nie sú súčasťou tohto nového uvažovania. Podporovatelia cieľov udržateľného rozvoja neakceptujú ani to, že výchova detí náleží rodičom.

Potom sú tu otázky, ktoré sú z pohľadu katolíckej doktríny jednoznačne neprijateľné. Uveďme príklad zo sexuálneho a reprodukčného zdravia. V agende sú podporované potraty a masívne používanie antikoncepčných prostriedkov. Je tu ešte jeden veľmi vážny aspekt: tzv. rodová rovnosť. Agenda 2030 používa terminológiu gender ideológie a súčasnej sekularistickej a etatistickej politickej korektnosti. Zámerom je nastoliť nový svetový poriadok, ktorý vylučuje mnohé inštitúcie, najmä tie s kresťanským základom. V agende je to štát, kto určuje spôsob života, a tak vytvára relativizmus, ktorý robí toleranciu morálnou hodnotou par excellence. Mali by sme byť tolerantní aj k zlu? Sú to zabíjači slobody a vytvárajú relativizmus. Vychádzajú z toho, že všetko sa môže a musí vyberať; aj pohlavie je vecou pocitu.

Existujú kresťanské inštitúcie, ktoré akceptujú Agendu 2030. Tvrdia, že to robia preto, aby neboli vylúčení z verejnej diskusie, alebo aby sa vyhli marginalizácii. Chcú získať podporu, ktorá by im inak bola zamietnutá, ak by agendu nebrali do úvahy. Avšak nazývať sa kresťanom so sebou nesie povinnosti, ktorým sa nemožno vyhnúť.

Naše dnešné spoločnosti sú polarizované tak, že sa už nedá ustúpiť. Existujú dve verzie Západu, ktoré sú čoraz antagonistickejšie. Dostávame sa do bodu, keď majú rôzne svetonázory tak málo spoločného, že nehovoríme spoločnými jazykmi.

Ak trochu otvoríme oči, môžeme tiež vidieť, že prežívame obrodu. Dochádza k oživeniu kresťanských rodín, ako to môžeme vidieť na niektorých miestach vo Francúzsku a Španielsku. Obraz manželského páru s tromi a viacerými deťmi ponúka radostnú a láskyplnú víziu života. V tom spočíva obnova. Kresťanské manželstvo mladých ľudí otvorených životu, je najviditeľnejšou formou súčasnej kresťanskej radosti zo života. Radosť je spoločenským znakom vlastníctva niečoho dobrého. A tí rodičia, ktorí vyjdú na ulicu s väčším počtom detí, ako by im diktoval moderný sekularizmus, majú obrovskú transformačnú silu.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Po honbe na „extrémistov“ v nemeckej cirkvi prichádza podobný pohon aj v rakúskej cirkvi: Musíme zachrániť liberálnu demokraciu!

Liberálna demokracia je žalárom pre dobromyseľných a cestou do Pekla alebo Liberálna revolúcia ako nástroj diablovej vzbury

Totálny škandál na prvom Katolíckom svetovom dni detí v Ríme, organizovanom pápežom: Deťom tancoval transsexuálny umelec!

Křesťanství v pojetí Ortegy y Gasseta, II. část