Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, IX. časť -

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, IX. časť

Branislav Krasnovský
9. júla 2024
  Cirkev  

Pomaly ale isto sa blížime ku koncu nádhernej knihy francúzskeho biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“. Aj v tom dnešnom pokračovaní chce francúzsky biskup svojou jasnou argumentáciou, živou vierou, zbožnosťou a túžbou zachrániť hriešnika pred zatratením a nabáda ho, aby nezanedbával svätú spoveď – tento nesmierny Boží dar veriacim katolíkom.

Nechcem sa spovedať, lebo si nikdy nemôžem pamätať všetky svoje hriechy

Ani nie je potrebné, aby si si pamätal všetky svoje hriechy, to sa jednoducho nedá. Ľutuj však úprimne všetky svoje hriechy – aj tie, ktoré si pamätáš, aj tie, ktoré si nepamätáš. Vyznaj sa zo všetkého, na čo si si spomenul. Ak si nepamätáš presný počet hriechov, povedz približný, úmyselne nič nezatajuj. Buď pevne rozhodnutý v budúcnosti zachovávať všetky prikázania Božie i cirkevné – viac od teba milostivý Boh nežiada.

Kto by si mohol pamätať všetky svoje hriechy a poklesky? Nikto na svete. Ale Milostivý Boh, ktorý vie všetko, ti aj všetko odpustí, ak vidí skutočnú a úprimnú ľútosť. Pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle.

V každej modlitebnej knihe napokon nájdeš veľmi podrobné spovedné zrkadlo (len pripomínam, že pred II. vatikánskym koncilom bolo spovedné zrkadlo podstatne podrobnejšie a precíznejšie. Ja sám mám doma známe Körperove dielo Prameň z Boha, vydanie z roku 1943 a tiež latinsko-slovenský misálik z roku 1948, či Radlinského Nábožné výlevy z roku 1945. V týchto knihách je spovedné zrkadlo podrobnejšie ako v dnes bežne dostupných modlitebných knižkách).

Záujemcovia si uvedené knihy môžu stiahnuť na priložených odkazoch, propagoval som ich už niekoľkokrát aj v iných článkoch, všetky tri uvedené knihy mám tiež aj vo svojom mobilnom telefóne.

https://knihydominikani.sk/stiahnut/katolicke/k/kor/korperkarol/pramen5/pramen5.pdf
https://librinostri.catholica.cz/download/RadlAnLNabVylMoK-r0.pdf
https://librinostri.catholica.cz/download/MisLatiSlov-r1.pdf

Ale vráťme sa späť k biskupovi de Ségur. Ten odporúča použiť podrobné spovedné zrkadlo, ktoré prirovnal k silnej sviečke. Táto sviečka dokáže osvetliť všetky zákutia hriechom začadeného srdca a je preto veľkou pomocou. Biskup de Ségur ďalej zdôrazňuje, že aj hriechy, ktoré neboli pri spovedi úmyselne vynechané (aj keď ide o ťažké hriechy), sú odpustené rovnako ako ostatné hriechy. Kto si však na ťažký hriech spomenie, môže sa z neho vyspovedať pri ďalšej spovedi. Stačí, keď sa pri najbližšej spovedi priznáš kňazovi, že si mimovoľne zabudol ten a ten ťažký hriech.

Pred spoveďou si vždy odvážne a podrobne spytuj svoje svedomie. Neboj sa použiť spovedné zrkadlo ako svetlo sviece a presvieť ním celé svoje srdce, všetky jeho zákutia a úkryty. Ak tak učiníš, zostávaj pokojný a sústreď sa najmä na oľutovanie svojich hriechov.

Nie som dnes v dobrej nálade, vyspovedám sa neskôr

Svätý František Saleský hovorieval: „Nemám vo zvyku odkladať na zajtra to, čo môžem vykonať dnes.“ Nechaj sa inšpirovať jeho príkladom a spoľahni sa na zdravý rozum. Si naozaj presvedčený, že zajtra budeš v dobrej nálade a vyspovedáš sa? Nebudeš mať rovnaké problémy ako dnes? Nepochádzajú tieto myšlienky od diabla, ktorý nechce, aby si išiel na spoveď, ale naopak chce, aby si skončil v Pekle?

Tajomstvo spovede, ruská ikona z 19. storočia
zdroj: wikimedia commons

Áno, viem (hovorí biskup de Ségur), pri spovedi je vždy potrebné lámať ten istý ľad srdca, šliapať po tej istej sebaláske a vyznanie hriechov stojí hriešnika veľa premáhania. Je to ako u roľníka alebo záhradníka. Čím dlhšie pôda ležala úhorom, tým tvrdšia a ťažšia práca ich čaká.

Čím viac zanedbávaš pôdu svojho svedomia, tým viac zatvrdne a vyrastie na nej tŕnie a bodľačie. Čím je pôda tvojho svedomia zanedbanejšia a tvrdšia, tým viac námahy budeš musieť vynaložiť, aby si z nej spravil žírny lán poľa, ktorý prináša úrodu. Ale pre lásku Božiu ťa zaprisahávam, úbohý hriešnik, neľutuj námahu, neostávaj ležať, aby pôda tvojho srdca ešte viac nestvrdla a nezarástla ešte viac bodľačím hriechu.

Buď odvážny, nepolemizuj s Bohom, nepolemizuj so Spasiteľom. Uvedom si, že je to Kristovo milosrdenstvo, ktoré ti ponúka prostriedok, aby si sa k nemu mohol opäť vrátiť. Uvedom si, že má na zreteli len tvoje dobro a tvoje šťastie. Kristus ťa miluje a chce, aby si aj ty jeho miloval. Ako ťa môže tešiť zostávať v smrteľnom hriechu a odmietať Kristovu lásku? Naozaj si katolík? Aká je tvoja viera a najmä – ozaj sa nebojíš umrieť v stave smrteľného hriechu?

Vyspovedám sa až krátko pred smrťou, nemyslite si, že chcem umrieť ako pes

Ak nechceš umrieť ako pes, prečo chceš žiť ako sprosté zviera? Zviera behá, pije, žerie, zabáva sa, spí, hnevá sa, vidí a počuje. Nemá dar reči. Ale ty máš dar reči, tak prečo ho nepoužiješ a správaš sa ako zviera? Dušou sa líšime od zvierat – čo však ty robíš so svojou dušou?

Nechceš umrieť ako pes? Chápem to. Ale nezabudni – každý kňaz ti to môže potvrdiť. Obyčajne platí, že tak ako kto žije, tak aj umiera. Ak chceš dobre umrieť, musíš dobre žiť. Pred smrťou sa chceš vyspovedať? Výborne – ale ako vieš kedy umrieš. Čo keď príde smrť skôr ako si myslíš, a keď budeš umierať, nebude v blízkosti žiaden spovedník? Klame veľmi sám seba ten, kto sa spolieha na poslednú chvíľu. Môže sa totiž pokojne stať, že nebudeš už môcť rozhodovať sám za seba.

Ak si nechávaš spoveď na poslednú chvíľu, pravdepodobne si vlažný vo viere. A vlažní vo viere sú aj tvoji blízki, ktorí ťa síce milujú, ale nemusia odhadnúť, že už po tebe siaha smrť a nezavolajú ti kňaza včas. Z vlastnej skúsenosti viem (hovorí biskup de Ségur), že častokrát, keď som prišiel za umierajúcim, už nebol pri vedomí a pri poslednom pomazaní ani nevedel, čo sa deje a nebol v stave sa vyspovedať.

Smrť je prítomná všade okolo teba. Len hlupák sa smrti v ťažkom hriechu nebojí. Koľko ľudí umrie každý deň kvôli nešťastnej náhode, mnohí zahynú náhle na infarkt. Istý mladý väzeň mi raz oznámil, že sa nemusí spovedať, že sa bude spovedať o niekoľko mesiacov. Umrel ešte v ten istý týždeň.

Francisco Goya: Sv. František Borgia pomáha umierajúcemu od démonov
zdroj: wikimedia commons

V malej farskej osade v Meauskej diecéze v roku 1858 žila stará pani, ktorá viedla síce usporiadaný život, na spoveď však nechodila a nechodila ani k sviatostiam. Stále uisťovala miestneho kňaza, že sa určite vyspovedá a že nechce umrieť bez spovede. Už aj ľudia z okolia ju varovali, aby tak nečinila, no ona sa stále nemohla odhodlať ísť na spoveď a stále ju odkladala.

Raz večer však pribehla jej dcéra za kňazom, že matke sa pohoršilo a úpenlivo ho prosila, aby jej matku navštívil. Dobrý kňaz aj s dcérou okamžite vybehli z domu, spomenutá žena nebývala veľmi ďaleko od fary. Keď však prišli, bolo už neskoro, nešťastnica skonala bez spovede a bez sviatostí. Treba len dúfať, že krátko pred smrťou si vzbudila úmysel dokonalej ľútosti a zachránila sa tak pred Peklom v Očistci.

V Normandii som poznal 45-ročného robotníka, plného zdravia a sily. Takisto neustále odkladal spoveď, na ktorej nebol viac ako 20 rokov. Ustavične všetkých uisťoval, že sa určite vyspovedá, no nestihol. Zrazil ho voz so zdivenými koňmi. Trápil sa takmer dve hodiny, kým skonal, čo však bolo najhoršie, kňaz zaopatroval iného veriaceho a nestihol k nemu prísť. Neborák zomrel tak ako žil – bez Boha a odpustenia.

Istý mladý muž zo vznešenej parížskej rodiny žil až do svojho 25. roku života ako zbožný kresťan. Potom začal zanedbávať svoje náboženské povinnosti a nakoniec sa stal natoľko laxným vo viere, že už ani nechodil na svätú omšu. Smrteľne ochorel, no lekári spočiatku nerozpoznali nebezpečenstvo jeho choroby a príbuzní zatajovali chorému jeho skutočný stav, aby sa nerozrušoval. Prišla však náhla kríza, ktorá všetko dramaticky zmenila. Zavolali kňaza, ten však prišiel k chladnému telu, muž umrel v stave smrteľného hriechu.

A takýchto príkladov samozrejme existuje nepreberné množstvo, každý z tvojho okolia i ty sám poznáš takéto prípady. Toto sú dejiny zatratených, ktorí už nemôžu nič spraviť. Ty sa však môžeš poučiť aj z ich smutného príkladu. Dnes žiješ, ale nevieš, či budeš žiť aj zajtra alebo o týždeň. Keď umrieš bez spovede, budeš pochovaný a potom príde Súd, Súd na celú večnosť…

Obraz Fra Angelica z roku 1431, Zatratenci v Pekle
zdroj: wikimedia commons / WGA00472

Prečo chceš až do smrti ostať žiť v hriechu? Prečo odkladáš spoveď? Prečo sa Bohu posmievaš tým, že odmietaš jeho milosrdenstvo? Prečo šliapeš po Kristovom kríži a po jeho krvi? Prečo rúhavo predpokladáš, že Kristovo milosrdenstvo a dobrota budú stáť donekonečna len nad tebou a umožnia ti v poslednej chvíli získať odpustenie za svoje hriechy a život večný?

Určite poznáš filozofa Voltaira. Bezbožník, ktorý počas svojho života trikrát vážne ochorel. Keď bol chorý tak on, ktorý sa chválil svojimi bezbožnými a rúhavými spismi, pokorne prosil kňaza, aby ho vyspovedal. Kňaz vždy prišiel a dvakrát ho stihol vyspovedať, no Voltaire, keď sa mu polepšilo, opäť zapadol do starých koľají. Dokonca sa zachoval list, v ktorom kňazovi ďakoval za spoveď.

Posledná choroba sa mu stala osudnou. Dostal silné chrlenie krvi a vo veku 84 rokov nakoniec zomrel. Tentoraz však už kňaz nestihol prísť k jeho lôžku, pretože jeho antiklerikálni priatelia odmietli Voltairovi zavolať kňaza. Zomrel v najhroznejšom zúfalstve presne tak, ako žil.

Neklam sa hriešna duša, rovnako ako sa klamal Voltaire, pretože tak ako on, môžeš skončiť aj ty – ak budeš svätú spoveď neustále odkladať.

Dnes by som na tomto mieste ukončil už predposlednú časť seriálu o spovedi z knihy biskupa de Ségur. Ďalšia bude teda poslednou časťou zo vskutku poučnej knihy. Samozrejme, existujú aj iné krásne katolícke knihy, s ktorými vás na našom portáli s radosťou v budúcnosti zoznámime.

***

Titulný ilustračný obrázok: Ježiš Kristus odpúšťa cudzoložnej žene, obraz Nicolasa Poussina
zdroj: wikimedia commons

***

predchádzajúce časti:
Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, I. časť
Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť
Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, III. časť
Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, IV. časť
Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, V. časť
Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť
Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VII. časť
Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VIII. časť


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Zomrel Anton Hykisch – zatiaľ posledný veľký slovenský katolícky spisovateľ

Hnutie Emauzy potvrdilo o zakladateľovi, že Abbé Pierre, idol liberálneho katolicizmu bol sexuálnym násilníkom. Dodajme: aj obhajcom LGBT a heretikom

Poľsko: Šikanovanie Cirkvi liberálmi narastá – Dvom progresívcom vadilo zvonenie z kostola a sudca ho zakázal

Firma John Deere upúšťa od podpory agendy LGBT, rodovej rovnosti a gender. Konzervatívni zákazníci ju začali bojkotovať