Rakúske farnosti sa majú uchádzať o tzv. LGBT certifikát, ktorý potvrdzuje, že sú priateľské voči sexuálnej inakosti -

Rakúske farnosti sa majú uchádzať o tzv. LGBT certifikát, ktorý potvrdzuje, že sú priateľské voči sexuálnej inakosti


10. júna 2024
  Krátke správy

Synodálna cesta v Rakúsku napreduje a tak sa už z podpory LGBT ideológie stala samozrejmosť. Preto je treba dať tomuto trendu pevnú štruktúru a systém, aby sa vytvorilo sito, ktoré odfiltruje všetkých neposlušných, a naopak, zviditeľní a začlení všetkých otvorených a sprevádzajúcich.

Ilustračný obrázok, zdroj: flickr.com

Na to slúži v Rakúsku tzv. queer certifikát, ktorý už od roku 2023 udeľuje katolíckym farnostiam a cirkevným organizáciám inštitúcia Rakúska dúhová pastorácia (Regenbogenpastoral Österreich, RDI). Vedúci organizácie RDI Franz Harant vyzval všetkých záujemcov, ktorí chcú byť kladne ohodnotení, nech sa prihlásia a nechajú sa preveriť a otestovať:

Chceme zviditeľniť životný štýl, obavy a odhodlanie queer veriacich.

Správu priniesol portál Kathpress. Certifikát s názvom „a+o“ (najvyššie kladné hodnotenie prijatia a otvorenosti) má už 32 farností a cirkevných organizácií.

S týmto certifikátom je spojený aj záväzok vo forme angažovania sa v osvetovej práci vo farnosti ohľadom LGBT. Napríklad pán farár z Linzu (ako uvádza Franz Harant) rád vysvetľuje, „prečo potrebujeme predikát, že každý je tu vítaný a začlenený“ – lebo treba „mať postoj a zaujať postoj“. Je treba podľa neho tento postoj aj zviditeľňovať „až dovtedy, kým to bude potrebné, kým sa všetci LGBTIQ+ ľudia, ktorí chcú byť začlenení nebudú cítiť prijatí“.

Iná farnosť, vo Viedni, pomenovaná po sv. Františkovi Saleskom, napríklad v rámci LGBT pastorácie nedávno vytvorila svoju prvú dúhovú zástavu, aj s potvrdením „a+o“ a umiestnila ju na vežu kotola, zrejme aby všetci LGBTQ+ videli, že tu budú vzorne prijatí. Svätý František Saleský, určite jasá. Zároveň farnosť zverejnila na svojej facebookovej stránke jej fotografiu s komentárom:

Božie milované deti sa rodia s rôznymi sexuálnymi identitami a orientáciami – a to je dobre.“

Kathpress ďalej píše, že v Rakúskej dúhovej pastorácii sú prepojené všetky relevantné LGBT iniciatívy z katolíckeho sektora. Tento pastoračný úrad je pridružený k Fóru pre manželstvá a rodinné vzťahy Rakúskej katolíckej akcie a je členom Globálnej siete dúhových katolíkov.

Ich úlohou sú „dúhové pastoračné iniciatívy rímskokatolíckej cirkvi v Rakúsku, vytváranie sietí queer-senzitívnych ľudí“.

Franz Harant, zdá sa, prichádza v súvislosti s LGBT pastoráciou aj s novou verziou cirkevných dejín. Uvádza totiž nasledovné tvrdenie:

Lesbické ženy, gayovia, bisexuáli, trans* a inter* ľudia boli vždy súčasťou Božieho stvorenia a Jeho obrazu.“ (!!!)

Existenciu zvrátených sexuálnych sklonov a konania ospravedlnil tak, že Boh nerobí chyby, ale skôr rozdiely,a miluje tieto rozdiely“. Zároveň v súvislosti s praktizovaním nezriadených sexuálnych vzťahov citoval rúhavo verš zo Starého zákona (Gn 1,31): „Boh sa pozrel na všetko, čo urobil: a hľa, bolo to veľmi dobré.“

Čiže podľa Haranta je LGBT hnutie, ideológia a celková sexuálna pestrosť Božím zámerom a súčasťou Jeho vôle.

BM

Zdroj: Katholisch.at, titulný ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Benno z Meissenu, biskup a apoštol polabských Srbov

Duch Svätý nás posilňuje a teší

Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť