Prečo sú viera, nádej a láska nazývané teologickými cnosťami? Stačí pre našu spásu ich obdržanie pri krste? -

Prečo sú viera, nádej a láska nazývané teologickými cnosťami? Stačí pre našu spásu ich obdržanie pri krste?


2. júna 2024
  Pokladnica viery

Viera, Nádej a Láska sa nazývajú teologickými cnosťami, pretože majú Boha ako svoj bezprostredný a najdôležitejší cieľ a sú ním vlievané. Teologické cnosti majú Boha za svoj bezprostredný cieľ tým spôsobom, že vierou veríme v Boha a veríme všetkému čo zjavil, nádejou dúfame, že budeme mať Boha a láskou milujeme Boha a v ňom milujeme seba a svojho blížneho.

Boh vo svojej dobrote vlieva do našej duše teologické cnosti, keď nás ozdobuje svojou milosťou posväcujúcou a tak sme boli pri prijatí krstu obohatení týmito cnosťami a spolu s nimi aj darmi Ducha Svätého. Pre toho, kto nadobudol užívanie rozumu, nestačí krst na dosiahnutie teologických cností, je tiež potrebné vykonávať časté skutky viery, nádeje a lásky.

Tridentský katechizmus sv. Pia X.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Benno z Meissenu, biskup a apoštol polabských Srbov

Duch Svätý nás posilňuje a teší

Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť