Pozor na prikláňanie sa k časným veciam! -

Pozor na prikláňanie sa k časným veciam!


11. decembra 2022
  Pokladnica viery

Daj si teda veľký pozor, človeče, ktorý sa prikláňaš k tomu, čo je zo sveta, ktorý túžiš po telesnom, miluješ pomíňajúcu sa slávu, ktorý si hovieš v pozemských daroch, statkoch šťasteny, obľubuješ rúcha, umenie, získané poznanie, a tým sa honosíš! Povedz, kde sú tí, ktorí tým všetkým oplývali? Kde je Paris, syn trójskeho kráľa, najkrajší mládenec? Kde je Adonis, Venušin milenec? Kde je najspanilejší Absolón? Kde je najkrajší Thalamon? Kde je Hektor, najsmelší muž alebo mocný Herkules? A kde je Platón, kde sú jeho stúpenci a nasledovníci, čo vynikali bystrým dôvtipom? Proklus, Plotínos, Porphypus, Avicebron, Apulejus a Makrobius? Kde je Cicero, kde sú ciceroniáni chváliaci sa svojou rétorskou výrečnosťou? Menujem Demosthéna, Xenophonta a Ktésifonta.

Kde sú známi hvezdári Albumasar, Almyon, Albategni, Alfraganus, Thebit a iní? Kde je najučenejší Aristoteles, knieža filozofov s celou školou a družinou Peripatetikov, Avicennov, Andronikom, Algazelom, Themistiom, Averroeom (Ibn Rušd), Alphorabiom, Theophrastom, Simpliciom?

Kde sú cisári, králi a kniežatá kedysi mocní a známi – Alexander, Kýros a Dareios, Octavianus, Hannibal, Nimrod a Iulius a Pompeius? Kde je najbohatší Croesus? Kde je veľkodušný Achilles, kde je vynikajúci básnik Vergilius? Kde najchytrejší Joab? Kde sú dlhovekí ľudia, ktorí ako čítame, žili pred potopou viac ako deväťsto rokov?

Dionýz Kartuzián – O posledných veciach človeka: Smrť, Boží súd, Peklo a Nebo


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry

Tomáš Halík sa rozhodol osviežiť a vylepšiť učenie o Svätej Trojici, aby ho lepšie sprístupnil moslimom a židom