Pomocný biskup Athanasius Schneider obviňuje pápeža Františka z prenasledovania verných katolíkov -

Pomocný biskup Athanasius Schneider obviňuje pápeža Františka z prenasledovania verných katolíkov


1. decembra 2023
  Krátke správy

Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecézy Márie Santissimy v Astane (Kazachstan), obvinil pápeža Františka z bezprecedentného prenasledovania verných katolíkov v Cirkvi.

Biskup A. Schneider podáva sv. prijímanie do úst kľačiacim veriacim počas ním celebrovanej tradičnej lat. sv. omše (Viedeň, august 2023), všimnúť si tiež môžete prítomnosť patény, ktorá sa z našich kostolov záhadne vytratila…
zdroj: T2.sk, Anton Kulan / archív Christianitas.sk

Podľa biskupa Schneidera je odvolanie Josepha Stricklanda, biskupa z Tyleru v Texase je príkladom toho, ako sa pápežská moc nespravodlivo uplatňuje proti vernému a svedomitému katolíkovi. Svoju kritiku pápeža Františka potvrdil v rozhovore pre Catholic Herald pri návšteve Cambridge.

Na druhej strane však pápež František netrestá bergogliánskych kardinálov a biskupov, ktorí hrubým spôsobom skresľujú vieru, hlásajú bludy, chvália a propagujú to, čo je v rozpore s učením Cirkvi (napr. sobáše sodomitov, kult pachamamy, a pod.).

Biskup Athanasius Schneider uviedol, že biskupa Stricklanda pozná osobne a považuje ho za „Božieho muža“. Vo svojej diecéze bol biskup Strickland veľmi obľúbený, rozvíjal duchovný život, pribúdali seminaristi, ľudia sa zdokonaľovali v katolíckych cnostiach.

Dôvod, prečo pápež František odvolal biskupa Sricklanda podľa Schneidera spočíva v tom, že biskup Strickland je „prorockým hlasom Cirkvi“, všemožne podporujúcim vo svojej diecéze slávenie tradičnej latinskej svätej omše.

Slová biskupa Stricklanda mnohých modernistov, liberálov a bergogliánov nesmierne dráždili a stále dráždia. Hlásal totiž a naďalej hlása Pravdu Evanjelia, a to veľmi jasnými a otvorenými slovami. Hriech označuje hriechom a je nezmieriteľným obhajcom pravdy a katolíckeho učenia. To narúša plány bergogliánov, modernistov a liberálov.

Modernisticko-liberálna bergogliánska vendeta však nie je zameraná len na biskupa Stricklanda. S prenasledovaním z najvyšších vatikánskych kruhov sa stretli už aj iní vysokí cirkevní hodnostári: kardinál Burke, kardinál Müller, kardinál Sarah, arcibiskup Lenga, biskup Schneider, biskup Rey, biskup Baisi, biskup Mutsaerts a ďalší, vo výpočte by sa dalo, žiaľ, pokračovať.

Podľa biskupa Schneidera pápež František sa evidentne rozhodol umlčať biskupov a komunity, ktoré sú verné viere a tradícii Cirkvi. Ide pritom o nepochopiteľný druh „vnútorného prenasledovania tradičných a verných biskupov a kňazov katolíckej Cirkvi zo strany pápeža“, uviedol doslovne biskup Athanasius Schneider.

My len dodávame, že podobné prenasledovanie nemá v Cirkvi obdobu. V Cirkvi samozrejme vždy existoval tlak a rozhodný odpor voči heretikom, nemôže však byť heretikom ten, kto si ctí tradíciu a slávi svätú omšu podľa tridentského rítu. Rovnako nemôže byť herézou 2000-ročné nemenné učenie Cirkvi, ktoré sa v súčasnosti rozhodli modernisti a liberáli nelegitímne upravovať podľa svojej vôle a predstáv.

Na záver si dovolím ešte jeden postreh. Na nemeckom portáli kath.net, ktorý celkom určite nepatrí medzi tradiconalistické portály, ba naopak, pozitívne sa vyjadruje o synode a bergogliánskych novotách, je článok s názvom: Vatikan: Interne Kritik am Vorgehen des Papstes gegen konservative Gegner! (čo v preklade znamená: Vnútorná kritika pápežových krokov proti konzervatívnym oponentom), prečítať si ho môžete na tomto odkaze: https://www.kath.net/news/83163

Dočítate sa v ňom aj tieto zaujímavé slová, ktoré zazneli priamo z úst pápeža Františka, portálom kath.net citované: „Und betet für mich. Betet für mich und nicht gegen mich. Denn diese Arbeit ist nicht leicht. Danke.“ (v preklade: „A modlite sa za mňa. Modlite sa za mňa a nie proti mne. Pretože táto práca nie je jednoduchá. Vďaka.“).

Mňa by teraz zaujímalo, čo si máme o týchto slovách pápeža Františka myslieť. Ak sa totiž nemecký portál nepomýlil a citoval slová pápeža Františka naozaj presne a nemyslel ich len ako iróniu – tak by tieto slová mohli byť dôkazom o istom duchovnom zmätení Svätého Otca.

Žiaden katolík sa nemôže „modliť proti niekomu“, to totiž, slušne povedané, hraničí s preklínaním a zlorečením. Možno, ale naozaj len možno, sa „modlia proti niekomu“ niektorí modernisti, liberáli či bergogliáni z najbližšieho okolia pápeža Františka a na základe toho ovládli Svätého Otca obavy. Mohol tak totiž nadobudnúť dojem, že podobne činia aj iní. Takáto predstava by však, ako píšem o odsek vyššie, mohla byť prejavom istého duchovného zmätenia…

Lekári veľmi dobre vedia, že 86-roční seniori, ktorí prekonali rakovinu, berú množstvo všemožných liekov, ktoré majú nepreberné množstvo vedľajších, často negatívnych účinkov, bývajú často duchovne zmätení. Seniori vo vysokom veku tiež strácajú pomerne často svoju duchovnú sviežosť, bez ohľadu na vzdelanie či intelektuálnu vyspelosť a úroveň. A práve u intelektuálne vyspelých ľudí býva táto strata duchovnej sviežosti najľahšie pozorovateľná (kto vie, môžno aj kult pachamamy, filosodomia a pod. sú len príznakom straty duchovnej sviežosti a prejavom duchovného zmätenia…).

Ak sa pápež František cíti vážne chorý, unavený, stratil duchovnú sviežosť a je duchovne zmätený, v takom prípade nie je hanbou rezignovať. Pred niekoľkými rokmi odstúpil aj duchovne úplne svieži a podstatne zdravší pápež Benedikt XVI., z neho by si teda bolo možné vziať príklad…

Pápež František má rovnako ako ktorýkoľvek starší človek právo na pokojnú a požehnanú starobu, prioritou pre neho by mala byť (takisto ako pre všetkých katolíkov) príprava na dobrú a požehnanú smrť v Božej blízkosti.

Mimochodom, pápež František možnosť svojej abdikácie už viackrát nevylúčil, písali sme o tom aj na našom portáli: https://christianitas.sk/blizi-sa-abdikacia-papeza-frantiska/

BK

Zdroj: kath.net, titulný ilustračný obrázok, zdroj – T2.sk, Anton Kulan / archív Christianitas.sk


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

List predsedovi KDH, Milanovi Majerskému

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista