Podpora udavačstva zo strany nemeckej vlády pripomína pomery v Tretej ríši a bývalej NDR -

Podpora udavačstva zo strany nemeckej vlády pripomína pomery v Tretej ríši a bývalej NDR


28. septembra 2023
  Krátke správy

Je možné, že sa súčasná nemecká vláda nechala inšpirovať metódami Gestapa a východonemeckej tajnej polície Stasi, ktorých odborníci vypracovali premyslený systém udávania v radoch vlastných občanov?

Nemecký portál eWelt uverejnil zaujímavý článok s názvom „Die Rückkehr des Denunziantentums“, ktorého autorom je Hubertus Knabe. V článku sa hovorí, že súčasná nemecká vláda, na základe nariadení z Bruselu, pripravila zákon o ochrane informátorov. Tento zákon predpokladá denunciantstvo a anonymní udavači môžu ostať nepotrestaní aj v prípade, ak sa ukáže, že informácia, ktorú priniesli, sa ukázala byť klamstvom.

Budova Gestapa (Geheimes Staatspolizeihauptamt) v Berlíne, emblém vychodonemeckej tajnej polície STASI a budova StB v Prahe na Bartolomějskej
zdroj: wikimedia commons , koláž Christianitas.sk

Zákon o ochrane informátorov pripravený súčasnou nemeckou vládou ukladá spoločnostiam povinnosť vytvárať miesta na podávanie informácií. Informátori môžu ostať v anonymite a falošné informácie zostanú nepotrestané. Súčasní nemeckí vrcholní politici povzbudzujú občanov, aby informovali policajné orgány a Nemci majú v tejto činnosti značnú prax, pretože Gestapo a aj východonemecká Stasi sa opierali o rozvetvenú sieť informátorov, ktorí zásobovali tajnú políciu množstvom informácií.

Denunciantstvo je prejavom ľudskej degenerácie, o čom sme sa mohli presvedčiť aj počas poslednej koronavírusovej pandémie. Denuncianti hystericky udávali, ak sa zvýšil počet katolíkov na svätej omši, bdelí a zhysterizovaní liberálni spoluobčania si aj na Slovensku odvážne plnili svoju udavačskú povinnosť. Denunciantstvo dokáže účinne znásobiť nedôveru v spoločnosti a otráviť sociálne vzťahy medzi ľuďmi, čo politickým manipulátorom nesmierne vyhovuje.

Nemci momentálne vytvárajú nový systém v podávaní udaní. Od júla muselo približne 90 000 nemeckých ekonomických subjektov a spoločností vytvoriť vo svojich štruktúrach „spravodajské miesta“, kto tak neučinil, platil pokutu 20 000 eur. Takisto už vznikajú externé spravodajské úrady, ktoré budú spracovávať udania na úrovni spolkových orgánov. Tieto orgány začínajú tak formovať nový obrovský vyšetrovací aparát, o ktorom sa nehovorí nič ani v nemeckej ústave a ani v ústavách jednotlivých spolkových krajín.

Nemci tak ticho etablujú nový čudný zákon, na základe ktorého každá spoločnosť, ktorá zamestnáva viac ako 49 ľudí, je povinná vytvoriť priestor, kde možno písomne, ústne alebo telefonicky nahlásiť akékoľvek neadekvátne zistenia.

Začiatkom septembra 2023 nadobudlo v Nemecku účinnosť aj nariadenie týkajúce sa ústredného spolkového úradu pre podávanie správ. Jeho cieľom je pomôcť ľuďom, ktorí „uvažujú o podaní“ a nechcú sa obrátiť na spravodajskú kanceláriu v ich spoločnosti. Internetové aplikácie od 1. júla 2024 budú možné aj pre anonymných informátorov.

Motivácia na vytvorenie tohto systému podávania správ prišla z Bruselu. V roku 2019 Európsky parlament prijal smernicu zameranú na ochranu tzv. informátorov. „Zatiaľ čo Francúzsko a Rakúsko implementovali iba základné prvky, nemecká vláda vytvorila obrovský stroj zameraný na detaily,“ – uviedol Die Welt, pričom ďalej poznamenáva, že nemecká vláda výrazne rozšírila pôvodný rozsah pôsobnosti smernice, takže premenili súkromných a štátnych zamestnávateľov na akýsi typ dodatočnej polície. Niečo podobné sme mali počas komunizmu aj na Slovensku (žalobaba na 4 písmená: PS VB – Pomocná stráž Verejnej Bezpečnosti).

Pri príprave zákona sa federálna vláda jednoznačne pokúsila ísť ruka v ruke s potenciálnymi informátormi. Informátori nie sú viazaní žiadnym obchodným tajomstvom. Postačuje, aby mal informátor odôvodnený pocit domnievať sa, že zverejnenie informácie odhalí porušovanie zákona.

Dôležité je, že represie voči informátorom sú zakázané – porušenie tohto môže mať za následok pokutu až 50 000 eur. Okrem toho nemožno autorov nepravdivých správ potrestať, čo je ľahké, pretože od spravodajských miest „sa vyžaduje zachovanie anonymity udavača“. Informátori sú chránení aj proti prepusteniu. Ak udavač udá zamestnávateľa, neplatí prezumpcia neviny, to zamestnávateľ musí dokázať svoju nevinu – toto je úplne v rozpore s demokratickými princípmi. Nehovoriac o tom, že udavači môžu udávať z dôvodu získania osobných výhod, či z pomsty.

V období tzv. Tretej ríše Nemci hromadne udávali. Vláde sa tak podarilo kontrolovať súkromný život ľudí a zasiať nedôveru medzi obyvateľmi. Gestapácky systém vylepšili agenti a odborníci východonemeckej tajnej polície Stasi. Dnešná nemecká vláda sa opiera aj o štúdie amerických odborníkov, ktorým sa systém udavačstva a špehovania vlastných občanov podarilo vypracovať takmer k dokonalosti. Ukazuje sa, že metódy špehovania a udávania sú rovnaké v USA, Británii, EÚ, Izraeli, Saudskej Arábii, Severnej Kórei, Číne či Rusku – niet výraznejšieho rozdielu.

Stále viac Nemcov (a celkovo aj Európanov) sa už bojí slobodne vyjadriť svoje názory. V prieskume z roku 2021 iba 45 % Nemcov bolo presvedčených, že môžu slobodne vyjadriť svoje politické názory – čo je najnižšia hodnota za posledné desaťročia. Základom obáv nie sú ustanovenia trestného zákona, ale sociálne sankcie a nový systém podávania správ môže ešte ďalej zvyšovať túto neistotu.

Nebudeme si klamať – nemeckí progresívci sú predvojom bruselskej a washingtonskej progresívnej agendy. Kto je presvedčený, že slovenskí progresívci sa nebudú inšpirovať Bruselom, Berlínom či Washingtonom, tomu niet pomoci.

BK

Zdroj: eWelt, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons, koláž Christianitas.sk


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Otec Kramara vyzýva kvôli Viganovi, aby všetci katolíci „priznali farbu“ či sú katolíkmi alebo nie. Myslí skutočne všetkých? A čo si pod „katolíkom“ vlastne predstavuje?

Britský hudobný skladateľ iniciuje petíciu laikov za zachovanie tradičnej latinskej sv. omše

Nigerijskí biskupi varujú pred dohodou s EÚ, lebo umožní presadiť LGBTQ agendu a potraty

Biskup Schneider v rozhovore o svojej novej knihe s názvom Uteč pred herézou: V Cirkvi dnes vládne modernizmus odsúdený pápežom Piom X.