Plody sv. omše -

Plody sv. omše


29. januára 2023
  Pokladnica viery

Sv. Vavrinec volá: „Veru žiadna ľudská výrečnosť nie je v stave vyložiť, aké hojné ovocie z obetovania omše svätej vyrastá. Tu sa hriešnik s Bohom zmieri, spravodlivý sa ešte viac ospravodlivuje, tu sa zásluhy hromadia, tu sa čnosti rozmnožujú, tu sa premáhajú pokušenia, tu sa dvíhajú padnutí, tu sa slabí občerstvujú, tu sa zomrelí z múk svojich vyslobodzujú.

,,Všetka chvála tvorov“, hovorí sv. Alfonz z Liguori, „všetky poklony, chválospevy a oslavy anjelov, všetky chvály a vďaky ľudí, všetky ich dobré skutky a kajúcne činy, ba i za Boha utrpená mučenícka smrť, to všetko spolu neprináša Bohu toľko úcty, koľko sa mu jej dostáva v jednej jedinej sv. omši.

P. Heinrich Müller S. V. D. – Obeta omše svätej, čiže prameň všetkých milostí


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry

Tomáš Halík sa rozhodol osviežiť a vylepšiť učenie o Svätej Trojici, aby ho lepšie sprístupnil moslimom a židom