Pápež František v najnovšom rozhovore: Konzervativizmus je samovražedný postoj! -

Pápež František v najnovšom rozhovore: Konzervativizmus je samovražedný postoj!


20. mája 2024
  Krátke správy

Odhliadnuc od viacvýznamovosti pojmu konzervativizmus, aj od jeho momentálnej vyprázdnenosti a sprofanovanosti, odmietanie tohto pojmu sa medzi ľuďmi, ktorí sa príliš nezaoberajú politologickými a sociálno-filozofickými nuansami väčšinou spája s určitou formou revolučno-pokrokového zmýšľania. To má svoje viditeľné korene vo Francúzskej revolúcii (1789) a neviditeľné v hlbinách, o ktorých je lepšie ani nehovoriť.

Zdroj: wikimedia commons

V najnovšom 60-minútovom rozhovore, z ktorého už boli niektoré časti publikované:

(viď pasáž o tom, ako pápež označil „popieračov klímy“ za hlúpych: https://christianitas.sk/papez-frantisek-v-najnovsom-rozhovore-o-tzv-popieracoch-klimy-su-hlupi-ospravedlni-sa-podobne-ako-biskup-ktory-to-iste-povedal-o-bidenovi/)

a ktorý poskytol televíznej stanici CBS, sa pápež František v časti publikovanej minulý týždeň ostro vyhranil voči „konzervativizmu“ a predovšetkým tomu cirkevnému. Pod ním zrejme rozumie akékoľvek lipnutie na tradícií, ktoré brzdí Cirkev v napredovaní po synodálnej ceste.

Najprv sa pápež, povzbudený otázkou moderátorky CBS ohľadom spiatočníckych amerických biskupov zameral na vymedzenie „konzervatívnych biskupov“. Tí sú údajne podľa moderátorky CBS proti Františkovmu úsiliu prehodnotiť učenie a tradície a sú preto podľa reakcie pápeža Františka uzavretí „v dogmatickej škatuľke“.

To je samozrejme nesmierne zaujímavé tvrdenie, najmä od hlavy organizácie, ktorá svoje záväzné a pod ťažkým hriechom od veriacich vyžadované učenie formuluje v sústave dogiem a posvätných textov. Logicky vzaté: V čom inom by mali byť biskupi, ale aj všetci kňazi a veriaci uzavretí, ak nie „v dogmatickej škatuľke“?

Samozrejme, s podobnými nepríjemnými súvislosťami redaktorka CBS Norah O’Donnellová a pápež František divákov neobťažovali a radšej sa držali menej striktných definícií, navyše s náznakom poézie:

Konzervatívec je ten, kto na niečom lipne a nechce vidieť ďalej,“ zadefinoval pápež František a týmto obsiahlym a vyčerpávajúcim vysvetlením nepochybne potešil všetkých skutočných aj fiktívnych „konzervatívcov“. Pri tomto opise poddruhu homo sapiens s názvom „konzervatívec“ však neskončil a pokračoval varovaním:

Je to samovražedný postoj, pretože jedna vec je brať do úvahy tradíciu a zvažovať situácie z minulosti, no úplne iná je uzavrieť sa do dogmatickej škatuľky.

Čo presne si však predstavuje pod oným „uzavretím sa do dogmatickej škatuľky“, to sa môžeme len dohadovať. Má to byť vyznávanie dogiem katolíckej Cirkvi? Trvanie na platnosti katolíckych dogiem? Vyžadovanie uznania týchto dogiem od veriacich? Ale veď to Cirkev robila 2000 rokov a malo by to byť jednou z prvoradých úloh aj Námestníka Kristovho…

Za daných okolností nie je preto zrejmé, aký by mal vlastne v skutočnosti byť rozdiel medzi tým, čo znamená „brať do úvahy tradíciu a zvažovať situácie z minulosti“ a „uzavretím sa do dogmatickej škatuľky“. Veď komparácia minulosti a prítomnosti sa v Cirkvi vždy vykonávala na základe a pod zorným uhlom nemenných dogiem a Tradície! Čo teda vlastne pápež František od biskupov chce?

Načo však zložité otázky, keď sa dá všetko vysvetliť v niekoľkých jednoduchých heslách. Skrátka, nech vykročia na synodálnu cestu, všetci (Todos, todos, todos) a potom sa už uvidí. Hlavné zrejme je: nestratiť kontakt so súčasnosťou a pokrokom.

A neuzavrieť sa do „dogmatickej škatuľky“… To by mohlo byť samovražedné…

Len akosi neviem pochopiť, prečo práve cirkvi a krajiny (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Belgicko, Taliansko, Francúzsko atď.), ktoré sú najmenej uzavreté do „dogmatickej škatuľky“, majú najväčší odpad veriacich či vystúpení z Cirkvi a pôsobia značne „samovražedne“? To vo mne vyvoláva ďalšiu nepríjemnú otázku: Aký je vlastne v ponímaní pápeža Františka rozdiel medzi pojmami „samovražedný“ a „napredujúci“?

BM

Zdroj: LifeSiteNews, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Benno z Meissenu, biskup a apoštol polabských Srbov

Duch Svätý nás posilňuje a teší

Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť