Pancier sv. Patrika -

Pancier sv. Patrika

Branislav Krasnovský
10. novembra 2023
  Cirkev

Pravdepodobne každý pozná citát sv. Pavla zo Svätého písma (Ef 6,11–17), v ktorom Apoštol hovorí o Božej výzbroji potrebnej na boj proti diablovi:

11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. 12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. 13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! 14 Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! 16 Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! 17 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!

V podobnom duchu je koncipovaná aj modlitba azda najznámejšieho írskeho svätca, Sv. Patrika, patróna Írska. Táto modlitba sa označuje aj ako Pancier (Lorica) sv. Patrika. Niekedy sa označuje aj ako náprsník či kyrys.

Zdroj: wikimedia commons

Je to nádherná modlitba a podľa tradície ju sv. Patrik napísal v roku 433 v ťažkom období svojho života. Modlil sa ju v čase, keď sa snažil evanjelizovať írskeho kráľa Leoghairu a jeho poddaných, pričom keltskí druidi sa mu neustále vyhrážali smrťou. Svätý Patrik nevedel, či ho nezabijú v spánku alebo za bieleho dňa. Modlil sa však vrúcne k Bohu túto modlitbu a jeho modlitba bola vyslyšaná. Svätého Patrika nielenže nezavraždili, ale podarilo sa mu kráľa a jeho poddaných obrátiť na pravú, katolícku vieru.

V Írsku bola populárna nielen v stredoveku, ale aj v neskoršom období. Vytrvalo sa ju modlili Íri v boji proti anglikánom, ktorí obsadili v 17.storočí celé Írsko a snažili sa odtiaľ vykoreniť katolicizmus. Modlitba sa dnes modlí v írskych chrámoch na sviatok sv. Patrika, 17. marca a v Trojičnú nedeľu.

Plná verzia modlitby v latinčine:

Modlitbu zachránili pred Angličanmi írski kňazi a mnísi. V zbierke Liber Hymnorum z 11. storočia ju našli v Dubline, neskôr sa našla aj staršia verzia z 9. storočia. Modlitba sa opäť v Írsku verejne a bez trestu modlievala až od roku 1898, anglikáni vo svojej zvrátenej nenávisti dovtedy trestali Írov za akékoľvek prejavy patriotizmu.

Spievaný hymnus je podstatne dlhší ako modlitba a je zložený z jedenástich častí:

1. Vzývanie Trojice.
2. Vzývanie Kristovho krstu, smrti, zmŕtvychvstania, vzostupu a jeho Parúzie.
3. Vzývanie anjelov, patriarchov, svätých a mučeníkov.
4. Vzývanie Slnka, ohňa, bleskov, vetra atď.
5. Vzývanie Božej múdrosti, veľkosti, lásky atď.
6. Zlo, proti ktorému sa vyžaduje ochrana, vrátane falošných prorokov, pohanov, heretikov, čarodejníc a čarodejníkov.
7. Krátke vzývanie Krista na ochranu.
8. Opakované vzývanie Krista, aby bol vždy prítomný (Kristus so mnou, Kristus predo mnou, Kristus za mnou atď.).
9. Pokračovanie Kristovej témy v každom človeku.
10. Opakovanie prvého verša.
11. krátka modlitba v latinčine: 1 Dávidov žalm. Keď utekal pred synom Absolónom. 2 Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú! Mnohí povstávajú proti mne. 3 Mnohí o mne hovoria: „Boh mu nepomáha.“ 4 Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje. 5 Hlasne som volal k Pánovi a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. 6 A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som, Prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje. 7 Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú. Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. 8 Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári a hriešnikom si zuby vylámal. 9 Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie. (Ž 3,1–8)

Svätý Patrik (približne 387 – 461, podľa Ulsterskej legendy) pochádzal zo známej waleskej rodiny. Väčšina informácií o jeho živote pochádza zo 7. storočia, časť bádateľov je však presvedčená, že sa v osobe sv. Patrika prelínajú informácie o živote dvoch svätcov – sv. Patrika a sv. Palladia.

Keď mal 16 rokov, tak ho podľa legendy uniesli otrokári do Írska, odkiaľ sa mu podarilo po 6 rokoch utiecť. Vrátil sa do vlasti, stal sa katolíckym mníchom a vrátil sa opäť do Írska, do krajiny svojho otroctva, aby miestneho kráľa a jeho ľud získal pre kresťanstvo. Jeho misia bola veľmi nebezpečná, ale napokon úspešná. Neskôr sa stal biskupom v Armaghu.

Podľa legendy je pochovaný v katedrále v Downpatricku, spoločne so sv. Brigitou a sv. Kolumbánom, ktorí boli tiež patrónmi Írska. Sv. Patrik je symbolom Írska aj v cudzine – zasvätené je mu obrovské množstvo katolíckych kostolov írskej komunity po celom svete. Jeho farbou je zelená farba a ďatelinový trojlístok, podľa ktorého vysvetľoval írskym pohanom základný princíp Najsvätejšej Trojice. Na hore Croagh Patrick sa podľa írskych legiend po vzore Krista sv. Patrik 40 dní postil a modlil.

Sv. Patrik káže Írom, obraz Giambattistu Tiepola
zdroj: wikimedia commons

***

Znenie modlitby Pancier sv. Patrika (stránka modlitba.sk)

Stojím v úžase pred veľkou mocou vzývania Svätej Trojice:
verím v Svätú Trojicu, Trojjediného Boha, Stvoriteľa všetkého.
Uchvacuje ma moc Kristovho vtelenia a krstu,
moc jeho ukrižovania a smrti,
moc jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia,
moc jeho príchodu v deň posledný.

Božia sila nech ma riadi.
Boh nech mi pomáha, Božia ruka nech ma bráni,
Boží štít nech ma chráni, Božie vojsko nech ma zachráni
od diabolských pascí, od nerestných zvodov,
od všetkých, ktorí mi pripravujú zlo,
či zďaleka či zblízka.

Zvolávam dnes všetky tieto moci medzi mňa a tieto zlá,
proti každej krutej a nemilosrdnej sile,
ktorá chce zničiť moje telo i moju dušu,
proti zaklínaniu falošných prorokov,
proti temným zákonom pohanstva,
proti kúzleniu čarodejníc,
proti každej znalosti kaziacej ľudské telo i dušu.

Kriste, ochraňuj ma, nech som nadmieru odmenený.
Kristus so mnou, Kristus predo mnou, Kristus za mnou,
Kristus vo mne, Kristus u mňa, Kristus nado mnou,
Kristus keď líham, Kristus keď si sadám,
Kristus keď vstávam,
Kristus v srdci každého, kto na mňa myslí,
Kristus v ústach každého, kto o mne hovorí,
Kristus v očiach každého, kto na mňa hľadí,
Kristus v ušiach každého, kto ma počúva.
Amen.

Latinská verzia:

Sanctii Patricii hymnus ad Temoriam

Ad Temoriam hodie potentiam praepollentem invoco Trinitatis, Credo in Trinitatem sub unitate numinis elementorum.

Apud Temoriam hodie virtutem nativitatis Christi cum ea ejus baptismi, Virtutem crucifixionis cum ea ejus sepulturae, Virtutem resurrectionis cum ea ascensionis, Virtutem adventus ad judicium aeternum.

Apud Temoriam hodie virtutem amoris Seraphim in obsequio angelorum, In spe resurrectionis ad adipiscendum praemium. In orationibus nobilium Patrum, In praedictionibus prophetarum, In praedicationibus apostolorum, In fide confessorum, In castitate sanctarum virginum, In actis justorum virorum.

Apud Temoriam hodie potentiam coeli, Lucem solis, Candorem nivis, Vim ignis, Rapiditatem fulguris, Velocitatem venti, Profunditatem maris, Stabilitatem terrae, Duritiam petrarum.

Ad Temoriam hodie potentia Dei me dirigat, Potestas Dei me conservet, Sapientia Dei me edoceat, Oculus Dei mihi provideat, Auris Dei me exaudiat, Verbum Dei me disertum faciat, Manus Dei me protegat, Via Dei mihi patefiat, Scutum Dei me protegat, Exercitus Dei me defendat, Contra insidias daemonum, Contra illecebras vitiorum, Contra inclinationes animi, Contra omnem hominem qui meditetur injuriam mihi, Procul et prope, Cum paucis et cum multis.

Posui circa me sane omnes potentias has Contra omnem potentiam hostilem saevam Excogitatam meo corpori et meae animae; Contra incantamenta pseudo-vatum, Contra nigras leges gentilitatis, Contra pseudo-leges haereseos, Contra dolum idololatriae, Contra incantamenta mulierum, Et fabrorum ferrariorum et druidum, Contra omnem scientiam quae occaecat animum hominis.

Christus me protegat hodie Contra venenum, Contra combustionem, Contra demersionem, Contra vulnera, Donec meritus essem multum praemii.

Christus mecum, Christus ante me, Christus me pone, Christus in me, Christus infra me, Christus supra me, Christus ad dextram meam, Christus ad laevam meam, Christus hinc, Christus illinc, Christus a tergo.

Christus in corde omnis hominis quem alloquar, Christus in ore cujusvis qui me alloquatur, Christus in omni oculo qui me videat, Christus in omni aure quae me audiat.

Ad Temoriam hodie potentiam praepollentem invoco Trinitatis. Credo in Trinitatem sub Unitate numinis elementorum.

Domini est salus, Domini est salus, Christi est salus, Salus tua, Domine, sit semper nobiscum.

Amen.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Trump obvinil Bidena a jeho progresívno-liberálnu kamarilu z prenasledovania katolíkov

Vatikán vo Francúzsku blokuje vysviacku piatich kňazov u Misionárov Božieho milosrdenstva. Dôvodom je tradičná liturgia

Potřeba víry a její zneužití

Hrob – kniha života