Osem európskych biskupov napísalo ďalší propagandistický pastiersky list, velebiaci EÚ a vyzvali na voľbu správnych strán. Frázy ako za socializmu -

Osem európskych biskupov napísalo ďalší propagandistický pastiersky list, velebiaci EÚ a vyzvali na voľbu správnych strán. Frázy ako za socializmu


11. apríla 2024
  Krátke správy

Po politicko-propagandistickom vyhlásení Komisie európskych biskupských konferencií (COMECE), v ktorom presne v duchu jozefínskeho poňatia kléru ako predĺženej ruky byrokratického aparátu osvieteného štátu a systému európski biskupi velebili EÚ, liberálnu demokraciu a nabádali voliť tie správne – proeurópske strany, prichádza ešte silnejšia káva.

Ilustračný obrázok, zdroj: wikimedia commons

Osem biskupov z Luxemburska, Belgicka, Francúzska a Nemecka, na čele ktorých je garant cirkevného liberalizmu – Jean-Claude Hollerich (túžiaci po zmene Katechizmu ohľadom homosexuálov, svätení žien a ďalších pokrokových lahôdkach), sa rozhodlo napísať ďalší list, možno aj pod dojmom liberálneho debaklu na Slovensku, po ktorom sa otvorili v EÚ stavidlá nárekov na slzotvornej priehrade.

https://www.bistum-trier.de/export/sites/portal/unser-bistum/.galleries/dokumente/Euregio_LettrePastorale2024_DE_web.pdf

Skôr ako o list však ide obsahom, vzhľadom a objemom o legitímnu politickú brožúrku, s pokynmi ako správne voliť a aká je EÚ krásna. Má 16 strán a chýba jej akákoľvek kresťanská symbolika.

Pokiaľ komisia ešte uchovala vo svojom liste aké-také dekórum racionality, nový text už má všetky prvky politicko-propagandistickej poézie. Prehnitá Európska únia so svojimi zvrátenými zákonmi a s úmyslom zaviesť právo na potrat ako ústavné právo na celom svojom území je v ňom nazývaná vzletne „projektom nádeje“ a katolíci sú na spôsob komunistických letákov pre budovateľov vyzývaní k väčšej „angažovanosti v projekte Európa“. Priam s posvätnou bázňou opisujú biskupi volebný akt so správnym volebným lístkom:

Keď vhodíme naše hlasovacie lístky do urny, uvedomíme si, že hlasujeme za projekt nádeje.

Názov listu svojou frázovitosťou a banálnosťou upomína na českú komédiu o Jáchymovi, ktorého bolo treba hodiť do stroja – „Čerstvý vietor pre Európu“. Biskupi ho podpísali v pondelok, symbolicky v meste Scy-Chazelles, kde žil a je pochovaný Robert Schuman, jeden z otcov tohto tzv. „kresťanského“ projektu.

Thomas Crawford: Socha Slobody z roku 1863 zdroj: picryl.com
EÚ – kresťanský projekt? Všimnime si, čo má bohyňa Slobody okolo hlavy. Pamätáte sa na to, ako vás/nás kresťanskí demokrati presviedčali, že hviezdičky na eurozástave sú analógiou k hviezdičkám okolo hlavy Panny Márie? Socha pochádza z roku 1863 a vznikla takmer sto rokov pred európskou zástavou.

Hlasovanie za EÚ nie je pre biskupov ničím menším než „povolaním|“, zrejme v tom zmysle, ako keď si Boží syn povolal svojich apoštolov:

Európa, za ktorú sme povolaní hlasovať, musí byť priestorom budúcnosti, partnerstva a medzinárodnej zodpovednosti.

Ďalšie propagandistické frázy a zvolania, ktoré všetci absolventi 40-ročného kurzu marxistickej propagandy v ČSĽDR a ČSSR dobre poznajú, dopĺňajú budovateľskú a pokrokovú atmosféru. Biskup Stephan Ackermann z Trevíru hlaholí: „Poďme Európe príkladom!“ a dodáva:

Je pre mňa dôležité, aby som v časoch, keď je demokracia spochybňovaná a na niektorých miestach dokonca napádaná, šiel príkladom pre hodnoty (Potraty, LGBT, gender, nútená vakcinácia, transsexualizmus?, pozn. red.), ktoré naši predkovia zaznamenali v európskom projekte a stali sa hmatateľnými pre toľkých ľudí.“

Obávame sa, že až príliš hmatateľnými.

Ďalšími signatármi sú luxemburský arcibiskup, kardinál Jean-Claude Hollerich, ako aj biskupi Philippe Ballot (Metz), Jean-Pierre Delville (Liège), Jean-Paul Gusching (Verdun), Pierre-Yves Michel (Nancy a Toul) , Marc Stenger (Troyes, emeritný) a Pierre Warin (Namur).

Biskupi tvoria cirkevné združenie Euregio s ôsmimi diecézami pozdĺž hraníc Luxemburska, Belgicka, Francúzska a Nemecka.

Textu zodpovedá aj grafika. Malebné obrázky s volebnou urnou, absolútne žiadne kresťanské symboly, zato nespočet žltých hviezdičiek. Skrátka, typický cirkevný dokument v ére synodálnej cesty. Na obrázku s Robertom Schumanom sa pri jeho uchu vznáša v kruhu hviezdičiek holubica. Je to Duch Svätý, ktorý mu našepkáva, že Európska únia je najkrajší aj najlepší politický projekt všetkých čias? Alebo len Picassova komunistická holubica mieru, ktorú sme obdivovali počas základnej školy na každej triednej nástenke?

Nechýba ani loďka s migrantmi, profil Erasma Rotterdamského, pri ktorom radostná budovateľská mládež dvíha nadšene a radostne ruky. A čo už si viac od pastierskeho listu kresťanských biskupov môžeme želať?

BM

Zdroj: Katholisch.de, sprievodný ilustračný obrazový materiál, zdroj – picryl.com a wikimedia commons


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť