Obete jezuitu Rupnika: „Vyhlásenie Rímskej diecézy zosmiešňuje našu bolesť“. Liberáli v Cirkvi (aj slovenskí) sa však tešia -

Obete jezuitu Rupnika: „Vyhlásenie Rímskej diecézy zosmiešňuje našu bolesť“. Liberáli v Cirkvi (aj slovenskí) sa však tešia


20. septembra 2023
  Krátke správy

Umelecký guru progresívnych katolíkov jezuita Marko Rupnik, ktorého sexuálno-predátorské škandály zaplnili v posledných rokoch stránky katolíckych aj sekulárnych médií a ktorého vylúčili z rehole vlastní predstavení po overení si dôkazového materiálu, sa v tomto týždni dočkal pochybnej útechy v podobe správy Rímskej diecézy o kanonickej vizitácii ohľadom ním založeného Centra Aletti. Tú nariadil 16. januára 2023 kardinál Angelo De Donatis. Rupnikove obete reagovali 19. septembra otvoreným listom, v ktorom vyjadrili svoj šok z oficiálnej správy o vizitácii.

Umelecký guru progresívnych katolíkov jezuita Marko Rupnik
zdroj: youtube.com

Pripomeňme hneď na úvod, že kardinál Angelo De Donatis, ktorý vizitáciu nariadil, patril od začiatku Rupnikovej kauzy k jeho najzapálenejším obhajcom, pričom bagatelizoval a spochybňoval všetky obvinenia voči nemu. Krátku reportáž o tejto činnosti kardinála Donatisa priniesol portál Catholic World Report tu: https://www.catholicworldreport.com/2022/12/24/deciphering-de-donatis/.

V článku sa cituje Donatisov výrok z jeho vyhlásenia o Rupnikovi pred vianočnými sviatkami roku 2022, ktorý vrhá svetlo na to, kto zasiahol v prípade Rupnik, aby mu pomohol: „Rímsku diecézu utešuje rozlišovacia schopnosť jej najvyššieho pastiera.“ A kto je najvyšším pastierom v Rímskej diecéze?

Portál Catholic World Report to vysvetľuje: „Kardinál De Donatis v podstate hovorí každému, kto číta a rozumie „kuriálu“ (interný úradnícky štýl komunikácie Svätej stolice, pozn. red.), že o tom rozhoduje pápež František a že pápež František chce mať o. Rupnika späť. Ako u každého veľkého kuriálneho štylistu – a nemožno poprieť, že De Donatis je majster – je toto tvrdenie viac než dosť klzké na to, aby ochránilo spisovateľa pred každým, kto by sa snažil vylúštiť jeho význam. Napriek tomu tým, že sa De Donatis odvoláva na „rozlišovaciu schopnosť najvyššieho pastiera“, dáva svojim profesionálnym cirkevným čitateľom vedieť, že Rupnik je pod ochranou pápeža.“

Je teda zrejmé, že Marko Rupnik mal vo Vatikáne a v Ríme mocných ochrancov na najvyšších miestach, a tí sa nemienia vzdať. Minimálne sa budú celú kauzu snažiť relativizovať aj preto, že vrhá nepríjemné svetlo na spojenie progresivizmu, liberalizmu a modernizmu so sexuálnymi škandálmi. Podobne ako v prípadoch kardinála McCarricka či Jeana Vaniera.

Kto pozná De Donatisovu minulosť a všetky okolnosti pozadia Rupnikovej kauzy, ten sa nemôže čudovať, že vizitácia Rímskej diecézy v Centre Aletti dopadla dobre. Správa považuje za „zrejmé, že v Centre Aletti prebieha zdravý komunitný život bez akýchkoľvek konkrétnych kritických problémov. Vizitátor sa mohol presvedčiť, že členovia Centra Aletti, hoci rozhorčení vznesenými obvineniami a spôsobom, akým sa s nimi narábalo, sa rozhodli zachovať mlčanie – napriek prudkosti médií –, aby si chránili svoje srdce a neprivlastňovali si nejaký bezúhonný status, s ktorým by mohli vystupovať ako sudcovia iných.“

Správa tiež spochybnila niektoré úradné postupy, použité pri žiadosti o Rupnikovu exkomunikáciu. Ergo, zdá sa, že podstatné nie je pre vizitátorov to, či Rupnik skutky spáchal, ale to, či pri jeho exkomunikácii všetci postupovali podľa úradných postupov.

Po zverejnení tejto správy nasledovalo radostné hemlesenie v cirkevno-liberálnych kruhoch, vrátane hlásnej trúby slovenského cirkevného liberalizmu – portálu Postoj. A Pavol Rábara sa už aj pýta: „Nastáva v kauze bývalého jezuitu a umelca Marka Rupnika obrat?

No, nepochybne by liberáli jasali… Ale také jednoduché to zrejme nebude.

Zato bývalé obete Marka Rupnika nadšenie cirkevných liberálov očividne nezdieľajú. Portál Catholic News Agency uviedol, že Rupnikove obete zverejnili 19. septembra otvorený list, v ktorom uvádzajú, že doslova „onemeli nad záverečnou správou diecézy“.

Správa Rímskej diecézy podľa nich „zbavuje Rupnika akejkoľvek zodpovednosti, zosmiešňuje bolesť obetí, ale aj celej Cirkvi, smrteľne zranenej nehoráznou aroganciou.

List podpísala Fabrizia Ragusová a ďalšie bývalé sestry komunity Loyola a bol zaslaný na webovú stránku Italy Church Too, online platformu pre obete zneužívania.

Ženy uviedli, že nedávne stretnutie pápeža Františka s Mariou Campatelliovou, súčasnou riaditeľkou Centra Aletti a blízkou spolupracovníčkou Rupnika, im spôsobilo ešte viac bolesti, pretože na rozdiel od ústretového prístupu ku Campatelliovej pápež nikdy (!!!) neodpovedal na listy od zneužívaných členov komunity Loyola:

Toto stretnutie, ktoré pápež udelil Campatelliovej v takejto priateľskej atmosfére, bolo vrhnuté do tvárí obetí (týchto aj všetkých obetí zneužívania), ktorým pápež stretnutie odmietol.“ Píše sa v otvorenom liste.

Zdá sa, že je to dosť na to, aby si každý urobil obraz, akým metrom sa komu vo Vatikáne premeriava.

Aby sme to skrátili, zdá sa skrátka, že nie je ani vizitácia ako vizitácia. Napríklad biskup Strickland sa o tom mohol presvedčiť na vlastnej koži. Nie je skrátka každý v Ríme tak dobre svojím umením zapísaný, ako Marko Rupnik…

BM

Zdroj: CNA, CWR, titulný ilustračný obrázok, zdroj – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!

Harrison Butker – športovec a tradičný katolík – predniesol reč, ktorá šokovala spohanštenú Ameriku

Možný zázrak v Lurdoch? Takmer úplne slepej žene sa vrátil zrak