Nutnosť sv. omše -

Nutnosť sv. omše


28. mája 2023
  Pokladnica viery

Niektorí namietajú: „My už nepotrebujeme zmiernu obetu, keďže obeta, ktorú priniesol Spasiteľ na kríži v sebe obsahuje zmierenie a zadosťučinenie je prebytočné.“

Táto námietka nemá žiaden základ. Kristus síce skrze svoju krvavú obetu na kríži zadosťučinil za hriechy sveta a vyzdvihol súd večného zatratenia, vyrieknutý nad pokolením ľudským. Touto obetou zmierenia je síce svet navždy vykúpený a za všetky hriechy všetkých ľudí prebytočne zadosťučinené, ako i nový prebohatý prameň milosti a milosrdenstva otvorený, ale mnohé a ťažké urážania Boha prečasto prekazia láskavé úmysly Božej dobrotivosti a jeho milosrdenstva, takmer násilne zastavujú prítok milosti z prameňov Spasiteľových, ba vyzývajú Najvyššieho, aby bez odkladania vykonal zaslúžený trest na nekajúcnych hriešnikoch.

Ó, kto by si vtedy nežiadal, aby omšou sv. mohol rozhnevaného Otca na nebesiach uzmieriť a poprosiť ho, aby nám nehodným ráčil predobrotivo dopriať milosti, ktoré jeho premilý Syn svojou obetou zaslúžil na kríži a preláskavo privlastniť zadosťučinenia, ktoré za nás vykonal! A práve toto sa deje skrze obetu omše sv.

P. Heinrich Müller S. V. D. – Obeta omše svätej, čiže prameň všetkých milostí


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Začína nám LGBT akcia – konferencia Iniciatívy Inakosť, záštitu nad ktorou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Trump obvinil Bidena a jeho progresívno-liberálnu kamarilu z prenasledovania katolíkov

Vatikán vo Francúzsku blokuje vysviacku piatich kňazov u Misionárov Božieho milosrdenstva. Dôvodom je tradičná liturgia

Potřeba víry a její zneužití