Nová poľská vláda udelila likvidačnú pokutu nemocnici za odmietnutie vykonať interrupciu -

Nová poľská vláda udelila likvidačnú pokutu nemocnici za odmietnutie vykonať interrupciu


24. júna 2024
  Krátke správy

Súčasná poľská liberálno-progresívna vláda, vedená Donaldom Tuskom, udelila pokutu nemocnici v Pabianici pri Lodži za odmietnutie vykonania potratu vo výške 550 000 zlotých, čo je približne 136 000 amerických dolárov. Počas tlačovej konferencie túto informáciu potvrdila poľská ministerka zdravotníctva Izabela Lesczyna.

Donald Tusk
zdroj: youtube.com

Poľskí liberáli a progresívci, ktorí sa dostali v Poľsku po posledných voľbách k moci, už odhodili aj posledné zvyšky svojej demokratickej masky. Dnes musia všetky poľské nemocnice, ktoré získavajú verejné prostriedky na pôrodníctvo a gynekológiu zabezpečiť, aby výkony súvisiace s interrupciou mohol vykonávať aspoň jeden lekár z personálu. Ak sa tak nestane, nasleduje mastná pokuta. Na klauzulu o výhrade vo svedomí podľa článku 39 zákona o povolaní lekára sa tak na základe voluntaristického a nedemokratického rozhodnutia poľských liberálov a progresívcov, ktorým mimochodom prekážajú už aj kríže na poľských školách a verejných budovách, sa tak už lekári nebudú môcť odvolať.

Poľská konzervatívna právnická skupina Ordo Iuris však poukázala na to, že nariadenie Donalda Tuska a spol. vážne porušuje rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z roku 2010, ktorá stanovuje, že: „Žiadna osoba, nemocnica ani inštitúcia nesmie byť nútená, braná na zodpovednosť alebo akýmkoľvek spôsobom diskriminovaná z dôvodu odmietnutia vykonať, prispôsobiť sa, pomôcť alebo sa podrobiť umelému prerušeniu tehotenstva, vykonaniu ľudského potratu alebo eutanázie alebo akémukoľvek činu, ktorý by mohol spôsobiť smrť ľudského plodu alebo embrya, z akéhokoľvek dôvodu.“

Poľský Ústavný súd navyše vo svojom náleze z 15. januára 1991 (ref. U 8/90) rozhodol, že „sloboda svedomia neznamená len právo zastupovať určitý svetonázor, ale predovšetkým právo konať v súlade so svojím svedomím a je neprípustný nátlak voči osobe, aby konala proti svojmu svedomiu.“

Podľa článku portálu Remix kontrolné oddelenie Poľského národného zdravotného fondu (NFZ) horlivo organizuje audity spojené s odmietnutím potratov v rámci už spomínanej novej propotratovej požiadavky zavedenej súčasnou ľavicovo-liberálnou vládou.

V októbri 2020 poľský ústavný tribunál, najvyšší súd krajiny, rozhodol, že je protiústavné, aby sa ženy rozhodli pre interrupcie v prípade abnormalít plodu, pričom vyhlásil, že potraty detí s abnormalitami plodu predstavujú „eugenické praktiky“.

Podľa Ordo Iuris, okrem porušovania poľskej ústavy, pokiaľ ide o zabezpečenie „slobody svedomia“, nedávne vládne nariadenia o liberalizácii potratových zákonov ohrozujú nemocnice, ktoré odmietajú vykonávať interrupcie, neprideľovaním finančných prostriedkov či stigmatizovaním pro-life lekárov. Lekári, ktorí sa rozhodnú zachrániť životy nenarodených detí, čelia vládnym represáliám vo forme finančných postihov pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých pracujú, a okrem toho obmedzovanie financií nemocniciam odmietajúcim vykonávať interrupcie negatívne ovplyvňuje dostupnosť zdravotníckych služieb pre pacientov v niektorých poľských regiónoch.

BK

Zdroj: LifeSiteNews, titulný ilustračný obrázok, zdroj – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Zomrel Anton Hykisch – zatiaľ posledný veľký slovenský katolícky spisovateľ

Hnutie Emauzy potvrdilo o zakladateľovi, že Abbé Pierre, idol liberálneho katolicizmu bol sexuálnym násilníkom. Dodajme: aj obhajcom LGBT a heretikom

Poľsko: Šikanovanie Cirkvi liberálmi narastá – Dvom progresívcom vadilo zvonenie z kostola a sudca ho zakázal

Firma John Deere upúšťa od podpory agendy LGBT, rodovej rovnosti a gender. Konzervatívni zákazníci ju začali bojkotovať