Na Slovensku vznikol Spolok latinskej omše, ktorý je zároveň súčasťou UNA VOCE INTERNATIONAL -

Na Slovensku vznikol Spolok latinskej omše, ktorý je zároveň súčasťou UNA VOCE INTERNATIONAL


5. novembra 2021
  Krátke správy


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Počas púte Summorum Pontificum, ktorá sa konala minulý víkend v Ríme, predseda Latin Mass Society v Anglicku a zároveň predseda celosvetového hnutia UNA VOCE INTERNATIONAL, Dr. Joseph Shaw, oznámil založenie SPOLKU LATINSKEJ OMŠE (SLO) na Slovensku.

Práve pred rokom, počas tej istej púte, sa začalo rokovať ohľadom založenia spolku na Slovensku. Prvé valné zhromaždenie členov sa konalo počas leta 2021 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, kde boli prijatí prví členovia z pomedzi veriacich, navštevujúcich tradičné bohoslužby Kaplnky Panny Márie Fatimskej v Trnave. Za prvého predsedu Spolku latinskej omše bol zvolený p. Peter Čambál a kaplánom spolku sa stal o. Ľubomír Urbančok, ktorý je zároveň poverený mons. Jánom Orosch starostlivosťou o túto čoraz početnejšiu skupinu veriacich. Spolok sa stal členom celosvetového združenia UNA VOCE FOEDERATIO INTERNATIONALIS, ktorého cieľom je promovanie a ochrana práv veriacich pri slávení tzv. tradičnej svätej omše podľa misála Tridentskej reformy, ktorá má svoje pramene v prvých storočiach, od vzniku Cirkvi.

otec Ľubomír v priateľskom rozhovore s mons. Jánom Oroschom

Vznik spolku bol ohlásený počas púte prvých členov a priaznivcov v Ríme na púti Summorum Pontificum 2021, kde sa stretli aj s vedením UNA VOCE. Slovensko sa tak podľa počtu účastníkov púte, ktorých bolo viac ako 1200 z celého sveta, spolu s desiatkami kňazov zaradilo medzi krajiny s najpočetnejším zastúpením.

Na obrázku môže byť 3 ľudí
bazilika sv. Petra Rím počas sv. omše v rámci púte Summorum Pontificum

Predstavitelia UNA VOCE okrem púte navštívili aj kompetentné rímske kongregácie, kde sa stretli aj s prefektom Kongregácie pre Boží kult, Mons. Arthurom Rocheom, ktorý ich ubezpečil o svojej podpore v zmysle mottu proprio „Traditionis Custodes“.

Arthur Roche – Wikipedie
mons. Arturo Roche prefekt kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí foto: wikipedia

O Spolku latinskej omše

Spolok latinskej Omše na Slovensku je laické hnutie, ktoré má za cieľ udržiavať a rozširovať úctu k Usus Antiquor rímskeho rítu liturgie a pracovať pre zaistenie udržania Usus Antiquor rímskeho rítu liturgie, ako je kodifikovaná v Missale Romanum, rovnako v praxi ako aj v predpisoch ako starobylému Eucharistickému sláveniu užívanému a uctievanému v stáročnom liturgickom živote univerzálnej Cirkvi.

Spolok chce chrániť a propagovať používanie latinčiny, gregoriánskeho chorálu a posvätnej polyfónie v liturgii rímskokatolíckej Cirkvi a slúžiť Cirkvi tým, že bude napomáhať členom Spolku a všetkým veriacim kresťanom lepšie chápať a plodnejšie sa zúčastňovať na katolíckej liturgii a posvätných úkonoch založených na princípe Lex orandi, lex credendi est.

Spolok má už aj svoju oficiálnu stránku: www.spoloklatinskejomse.sk a facebookovu stránku: www.facebook.com/SpoloklatinskejOmse .

Ruku k tomuto dielu priložila aj Nadácia Slovakia Christiana, ktorá venovala dar vo výške 3000 eur, pre potreby kaplnky Panny Márie Fatimskej na arcibiskupskom úrade v Trnave, kde sa stretávajú veriaci na sv. omšiach v mimoriadnej forme už niekoľko rokov. Dar bol použitý na nákup liturgických odevov a veci, ktoré už teraz prispievajú k skrášleniu tejto nádhernej liturgie, ktorej slávenie je teraz oficiálne potvrdené nie len miestnym biskupom, ale aj rímskou kongregáciou.

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia a interiér
počas svätej omše v trnavskej kaplnke Panny Márie Fatimskej

Spolok vzniká presne 50 rokov od prvého indultu latinskej sv. omše, známeho podľa najznámejšieho signatára petície, ktorá ho vydobyla, spisovateľky Agathy Christie. Iniciátorom petície bol ďalší spisovateľ, Alfred Marnau, ktorý je prozreteľnostne rodákom z Bratislavy. Duchovne sa tak celosvetové hnutie vracia späť ku svojim koreňom a prinavracia svoju priazeň krajine, v ktorej vyrástol jej hlavný iniciátor.

Kto je kaplán Spolku latinskej omše otec Ľubomír

Kaplánom sa stal otec Ľubomír Urbančok, ktorý sa po celý svoj kňazský život okrem iného venuje sláveniu mimoriadnej formy rímskeho rítu a na sociálnej sieti facebook má takmer 12 000 sledovateľov.

„Kým som slúžieval svätú omšu v katedrále, občas sa mi stalo, keď trvala o pár minút dlhšie, že sa mi veriaci sťažovali na dĺžku. Pri tradičnej svätej omši si toto všímať nemusím. Nuž a ochota nasledovať náuku Cirkvi ako aj rady kňaza aj pri svätej spovedi spôsobuje, že veriaci na tradičnej svätej omši majú veľkú perspektívu k rastu …“ nám pred nedávnom povedal kaplán spolku otec Ľubomír Urbančok, v otvorenom rozhovore. Môžete si ho v plnom znení prečítať na tomto linku: http://christianitas.sk/rozhovor-s-vdp-lubomirom-urbancokom-potrebujeme-sa-vratit-k-podstate-liturgie-skutocnemu-klananiu-sa-bohu/

MG

Zdroj: facebook a web Spolku latinskej omše, titulný obrázok – Flickr


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Želajú jej znásilnenie a smrť alebo Ako sa stúpenci potratov správajú k pro-life študentke

Ďalšia tradičná svätá omša zakázaná – tentokrát vo Westminsterskej katedrále

Plynutí času a věčná přítomnost

Radosť: Priateľstvo s Bohom má obsahovať aj bohatú jasnosť pravdy a aj radostné žitie v priateľstve s Ním