Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom? -

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?


2. marca 2024
  Krátke správy

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír – známy pod skratkou NASA – sa už vôbec netají svojimi plánmi na veľkolepý návrat astronautov na Mesiac. Veď oblet nášho najbližšieho vesmírneho suseda s ľudskou posádkou na palube modulu Orion sa má konať už budúci rok! Vzhľadom k tejto skutočnosti oprašujú staré záznamy nielen v kozmických strediskách, ale aj v jednej floridskej diecéze. Tá ma totiž dosť možno uloženú jurisdikciu práve nad Mesiacom…

Ilustračný obrázok, zdroj: flickr.com

18. júna 1968 bola na polostrove Florida založená rímskokatolícka diecéza Orlando. Táto diecéza dostala pod svoju správu väčšinu centrálnej Floridy vrátane mysu Canaveral, odkiaľ štartujú americkí astronauti do vesmíru či už na raketách, alebo donedávna na iných nádherných strojoch – raketoplánoch. Lenže tu sa jurisdikcia diecézy Orlando nekončí, skôr naopak…

60. roky boli, čo sa letov do vesmíru týka, absolútne výnimočné. Samozrejme, reč je v tomto prípade o prípravách legendárneho programu Apollo. Tomu prezident John F. Kennedy, prvý (i keď len formálny) katolík v tomto úrade, ustanovil neľahkú úlohu: „Dopraviť človeka na Mesiac a bezpečne ho vrátiť späť na Zem pred koncom tejto dekády.“ Kocky boli hodené.

A tu sa dostávame k jadru veci. Niekto v novozaloženej diecéze vyhrabal, že podľa Kódexu kánonického práva z roku 1917 má nová diecéza zrejme jurisdikciu priamo nad Mesiacom –, ktorý sa astronauti chystali „dobyť“ – a to na základe zmienky o „novoobjavených územiach“. Pravidlo určuje, že diecéza, z ktorej sa expedícia vydáva na „nové územia“, má jurisdikciu nad týmito územiami.

Prvým biskupom diecézy Orlando sa stal Mons. Donald Borders. Bol prítomný priamo pri štarte misie Apollo 11, ktorú aj požehnal. Sám pápež Pavol VI. bol veľkým fanúšikom vedy a prvý let človeka na Mesiac pozorne sledoval. Možno aj z tohto dôvodu u neho dostal Mons. Borders, biskup oblasti mysu Canaveral, odkiaľ mohutná raketa Saturn V. štartovala, audienciu len pár dní po štarte. Pri rozhovore biskup s humorom upovedomil pápeža: „Ale viete, Svätý Otec, ja som tiež biskupom Mesiaca.“ Treba povedať, že táto myšlienka bola zrejme myslená predovšetkým humorne, no rozhodne má reálny základ. Podľa wikipédie pápež toto tvrdenie „ani nepodporil, ani nevyvrátil“.

Mesiac predovšetkým nie je tak úplne územie, ktoré sa má v Kódexe kánonického práva na mysli. Otec John Giel, kancelár pre kánonické záležitosti pre diecézu Orlando, vysvetľuje:

Jurisdikcia v Kódexe kánonického práva v konečnom dôsledku nič neznamená, ak niet nikoho, nad kým by táto jurisdikcia mala byť. A keďže sme na Mesiaci zatiaľ nenašli žiadny život, tento príbeh len podčiarkuje dobrú a vtipnú povahu biskupa Bordera, ktorá mu umožnila byť takým dobrým prvým biskupom pre strednú Floridu.

Situácia by sa však mohla zmeniť s príchodom astronautov. Keďže sa uvažuje o postavení základne na Mesiaci a stálom pobyte ľudí na ňom, mohol by to byť práve biskup diecézy Orlando, pod ktorého by astronauti žijúci na našom najbližšom vesmírnom susedovi mohli spadať. Súčasný biskup Orlanda, Mons. John G. Noonan, sa podľa vlastných slov za „biskupa Mesiaca“ zatiaľ „nepovažuje“.

Treba však dodať, že v spomínaných 60. rokoch si na „biskupstvo Mesiaca“ robil nárok aj prelát, ktorý mal na starosti Ordinariát amerických ozbrojených síl na základe toho, že väčšina astronautov boli vlastne pôvodným povolaním vojenskí piloti a ordinariát mal kaplnku priamo v Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride. Opäť išlo však skôr o žart počas banketu, než o seriózne vznesenie nároku.

MG

Zdroj: uCatholic, orlandodiocese.org, Catholic Weekly, Wikipedia, titulný ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com

***

Staňte sa členom Fatimského Apoštolátu!

Dostanete od nás ako časopis Spojenectvo s Máriou ako dar.

Členovia Fatimského Apoštolátu (FA) však okrem dvojmesačníka dostávajú tiež rôzne sväteniny – medailóny, brožúrky, plakety a podobne. A navyše – za členov FA sú odslúžené sv. omše a tiež sa zvlášť za nich a za nimi spísané úmysly modlia Služobnice Ducha Svätého počas celonočných adorácií, konaných v kláštore každú druhú noc.

Členstvo vo Fatimskom Apoštoláte je dobrovoľné, fatimský apoštol ho potvrdzuje svojím súhlasom a zasielaním pravidelného príspevku vo forme milodaru. Rovnako tak sa však môže fatimský apoštol kedykoľvek rozhodnúť zrušiť svoje členstvo, čo oznámi buď písomne alebo telefonicky.

Pridajte sa teda k našim pravidelným podporovateľom a staňte členmi Fatimského Apoštolátu – prihlásiť sa môžete na tel. čísle 02/222 00 777.

Svojím členstvom vo Fatimskom Apoštoláte tým najlepším spôsobom podporíte v týchto neľahkých časoch fungovanie Nadácie Slovakia Christiana, ako aj portálu Christianitas.sk a ich neúnavnú snahu o zachovanie nemenného učenia Cirkvi.

Ďakujeme!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní