Ľudská duša Kristova trpela mukami -

Ľudská duša Kristova trpela mukami


26. marca 2023
  Pokladnica viery

Nikto nesmie pochybovať o tom, že jeho ľudská duša, čo sa tohto týka, nebola uchránená pred mukami a utrpením, keďže na seba skutočne vzal ľudskú prirodzenosť, a preto je potrebné vyznávať, že i na duši pocítil najtrpkejšie bolesti, o čom hovorí: „Moja duša je smutná až na smrť.“ Aj keď ľudská prirodzenosť bola spojená s Božskou osobou, napriek tomu cítil horkosť utrpenia, ako keby toto spojenie neexistovalo.

Bolo to preto, lebo v jednej osobe Ježiša Krista sa zachovali vlastnosti obidvoch prirodzeností: Božskej a ľudskej. Teda to, čo je podrobené utrpeniu a smrti, podrobené utrpeniu a smrti aj zostalo a zase to, čo ako vyznávame, že je prirodzenosťou Božou, to si svoju vlastnosť uchovalo a utrpeniu a smrti podrobené nebolo.

Tridentský katechizmus sv. Pia V.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry

Tomáš Halík sa rozhodol osviežiť a vylepšiť učenie o Svätej Trojici, aby ho lepšie sprístupnil moslimom a židom