Kresťanstvo a múdrosť sveta -

Kresťanstvo a múdrosť sveta


25. decembra 2022
  Pokladnica viery

Existuje veľký rozdiel medzi kresťanskou filozofiou a múdrosťou tohto sveta, ktorá je vedená výlučne svetlom ľudskej prirodzenosti, pomaly napredujúca uvažovaním o zmyslových predmetoch a účinkoch a až po dlhom a namáhavom skúmaní je schopná s ťažkosťami premýšľať o neviditeľných Božích veciach, objavovať a chápať prvotnú príčinu a autora všetkých vecí.

Avšak v kresťanskej filozofii myseľ spoznáva, že do neba je možné preniknúť bez akéhokoľvek namáhania, a že keď je rozum osvietený Božou jasnosťou, tak najskôr premýšľa o večnom zdroji svetla a potom o tom, čo je pod ním a ako hovorí knieža apoštolov, tým že sme povolaní z temnoty „do predivného svetla“, aby sme s najväčšou rozkošou srdca zakúšali a veriac sa radovali nevýslovnou radosťou.

Tridentský katechizmus sv. Pia V.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry

Tomáš Halík sa rozhodol osviežiť a vylepšiť učenie o Svätej Trojici, aby ho lepšie sprístupnil moslimom a židom