Kardinál Müller: „Čo sa deje biskupovi Stricklandovi je hrozné! Pritom heretickí a nemorálni biskupi si môžu robiť čo chcú!“ -

Kardinál Müller: „Čo sa deje biskupovi Stricklandovi je hrozné! Pritom heretickí a nemorálni biskupi si môžu robiť čo chcú!“


21. septembra 2023
  Krátke správy

Bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery (dnes dikastérium) sa vyjadril dlhšou odpoveďou pre portál Kath.net ohľadom tlaku Svätej stolice na texaského biskupa Stricklanda. Nátlak na biskupa, ktorý je podľa všetkého motivovaný len Stricklandovou kritikou heterodoxných tendencií v Cirkvi a v jej vedení, označil kardinál Müller za hrozný:

Áno, to, čo sa deje biskupovi Stricklandovi, je hrozné, je to potláčanie práv biskupa daných mu od Boha. Ak by som mohol poradiť biskupovi Stricklandovi, určite by nemal rezignovať, pretože oni by si potom mohli umyť ruky nad svojou vinou.“

Kardinál Müller, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery (dnes dikastérium)
zdroj: youtube.com

Ďalej načrtol dôvody, pre ktoré môže pápež odvolať biskupa, pričom je zrejmé, že biskup Strickland nespĺňa ani jeden z nich (na rozdiel od niektorých iných odvolaných biskupov, ktorých heterodoxia a nekňazské správanie sa potvrdzujú po odvolaní, aj na Slovensku, kontinuálne):

Podľa prikázania spravodlivosti môže byť biskup zosadený pápežom len vtedy, ak sa previní niečím závažným (herézou, schizmou, odpadlíctvom, zločinom alebo úplne nekňazským správaním), napríklad vystupovaním, ktoré uráža Boha a zavádza ľudí na ceste k spáse: ako je napríklad požehnávanie ľudí rovnakého pohlavia alebo oboch pohlaví v mimomanželských zväzkoch.“

Kardinál Müller pokračoval vymedzením a limitovaním pápežskej moci:

Svojvoľné odvolanie z funkcie biskupa diecézy, v ktorej je biskup delegovaný samotným Kristom za pastiera, podkopáva autoritu pápeža, ako sa to aj v histórii ukázalo s nedôstojným handrkovaním okolo biskupského úradu počas „avignonského zajatia“ pápežov. Táto strata dôvery bola jedným z hlavných motorov odpadu reformátorov od katolíckej Cirkvi a ich nenávisti voči pápežovi, ktorý sa vtedy svojím svojvoľným konaním postavil na miesto Boha.

Podľa katolíckeho učenia pápež v žiadnom prípade nie je pánom Cirkvi, ale skôr, ako Kristov zástupca pre katolícku Cirkev, prvým služobníkom svojho Pána, ktorý musel povedať Šimonovi Petrovi, ktorý bol práve predurčený stať sa skalou Cirkvi: Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské! (Mt 16,23).“

Na záver kardinál porovnal šikanovanie pravoverných biskupov s benevolenciou voči ich heterodoxným kolegom:

Pápež nemá od Krista žiadnu právomoc šikanovať a zastrašovať dobrých biskupov, ktorí v súlade s biskupským ideálom II. vatikánskeho koncilu posväcujú, učia a vedú Božie stádo v Kristovom mene. Šikanovať len preto, že falošní priatelia odsudzujú týchto dobrých biskupov pred Františkom ako nepriateľov pápeža, zatiaľ čo heretickí a nemorálni biskupi si môžu robiť čo chcú, a každodenne otravujú Kristovu Cirkev nejakou novou hlúposťou.“

BM

Zdroj: Kath.net, titulný ilustračný obrázok, zdroj – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Quattrocchiovci – blahoslavený taliansky manželský pár, ktorý s Kristom prekonal všetky životné ťažkosti ukázal, že kresťanské manželstvo môže byť nasledovaniahodnou spoločnou cestou k svätosti

Ľavicoví demonštranti a sodomiti útočili na prolife centrum Pro Vita e Famiglia v Ríme

Prelomový rozsudok v Taliansku: Sudca uznal právo občanov, ktorí narúšali očkovanie proti Covidu-19 – ich pochybnosti boli oprávnené (!)

Arcidiecéza v St. Louis zatvorila prosperujúcu tradičnú farnosť