Kardinál Müller: „Cirkev nie je mimovládna organizácia, ani úrad propagandy Nového človeka“ -

Kardinál Müller: „Cirkev nie je mimovládna organizácia, ani úrad propagandy Nového človeka“


25. mája 2023
  Krátke správy

Kardinál Gerhard Ludwig Müller sa zúčastnil počas víkendu a začiatkom tohto týždňa formačného trojdnia pre poľských duchovných v Częstochowej. Pri tejto príležitosti odznelo z jeho úst niekoľko prednášok, ktorých cieľom bolo utvrdiť kňazov v ich katolíckej pravovernosti.

Kardinál Gerhard Ludwig Müller
zdroj: flickr.com

Prvý deň sa zúčastnil na trojdní aj arcibiskup Wacław Depo, metropolita Częstochowej, biskup Andrzej Przybylski, pomocný biskup arcidiecézy Częstochowej a početní kňazi a seminaristi.

Počas prednášky kardinál Müller zdôraznil, že „podstata bytia kresťana nespočíva v teoretickom prístupe k realite a jej prezentovaní v našom myslení, ani v etickom rozmere či sociálno-etickom programe na zlepšenie sveta. To, čo vytvára kresťana, je jeho pozdvihnutie ku skutočnej účasti na božskej prirodzenosti, ktorá sa uskutočňuje vo vzťahu Otca a Syna a Ducha Svätého.“

„Hovoríme tu o skutočnej Kristovej prítomnosti v Eucharistii, keď je Bohočlovek skutočne prítomný v Cirkvi, jeho mystickom tele, v podobe chleba a vína, pričom celé bytie jeho ľudskej prirodzenosti spočíva v Božskej Osobe, v Logu – neoddeliteľnom od Jeho božskej podstaty a prebývajúcom medzi nami,“ zdôraznil kardinál.

Kardinál tiež pripomenul, že „katolíkom je len ten, kto vyznáva, že vo sviatosti Najsvätejšej Eucharistie je Bohočlovek skutočne, skutočne a bytostne prítomný – vere, realiter et substantiter“.

A dodal:

„Z katolíckeho prijímania je vylúčený každý, kto tvrdí, že Kristus je prítomný v Eucharistii iba symbolicky a v obraze, alebo len v dôsledku, teda virtuálne, v prvkoch chleba a vína, a kto takto popiera ich podstatnú premenu – transsubstanciáciu – na podstatu Tela a Krvi Kristovej.“

Na adresu kňazov zúčastnených na trojdní povedal, že „duchovné cvičenia nie sú o sentimentálnom rozvírení emócií, ale ich cieľom je vyslobodiť myseľ a vôľu zo zlatej klietky sebareflexie a ukázať to, čo je objektívne, skutočné, existujúce, konkrétne a telesné.

Ide o poznanie Boha v Jeho Slove a Ducha, ktorý dáva Jeho lásku. Boh čaká na našu odpoveď lásky k nemu v Duchu Otca a Syna. Prostredníctvom asimilácie v Kristovi a v Duchu Svätom sme pripravení na obnovu vnútorného a vonkajšieho človeka,“ pokračoval.

Kardinál poukázal na vetu z Evanjelia sv. Jána „… a Slovo sa Telom stalo“:

„Tieto slová sú pravdou všetkých právd, stredobodom a základom kresťanskej viery. Boh sa zjavil vo svete v škandalóznej podobe tela. Je to Jeho odpoveď na filozofie, ktorý nám chcú prezentovať Boha ako ideu alebo ako teóriu na zlepšenie sveta. Kresťanstvo sa tak nedá prispôsobiť svetu a jeho predstavám. Kristova Cirkev nie je mimovládna organizácia ani úrad propagandy na vytvorenie Nového človeka a ideálneho svetového poriadku,“ povedal kardinál.

V odpovedi na otázky kňazov o synodálnej ceste, nemeckých herézach, o dnešnom odovzdávaní viery a kríze v Cirkvi kardinál zdôraznil, že „nie sú žiadne národné cirkvi. Je len jedna Kristova Cirkev.“

BM

Zdroje: KAI, PCH24, Twitter/JasnaGoraNews, ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Škodila katolícka Cirkev vede?

SAV obhajuje vulgárne učebnice sexuálnej výchovy: Skončia na súde pre podozrenie z ohrozovania mravnej výchovy mládeže?

Fatima TV: Náš príbeh obrátenia a uzdravenia

Jeden z posledných štátov s absolútnym zákazom interrupcií stále odoláva: Ako dlho vydrží?